Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2016/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2016 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Celkový počet záznamov:  657
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
095/2016
Objednávame u Vás rekonštrukciu vonkajšieho osvetlenia v areáli na Dúbravskej ceste 9, Bratislava22.03.2016Ing. Ján Malík, CSc.
096/2016
Objednávame u Vás opravu jednotky DCU 310 výmenou za novú
podľa predloženej cenovej ponuky
 M
22.03.2016Ing. Ján Malík, CSc.
089/2016
Objednávame u Vás občerstvenie na Zasadnutie Pléna Snemu SAV dňa 22.3.2016 (káva, cukor, mlieko do kávy, minerálka) pre 90 osôb21.03.2016I.E.G.- STRAVOVACIE služby11707402Tomášikova 28,Bratislava,SK82101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
090/2016
Objednávame u Vás dočistenie vnútorných častí vyahu, strojovní a elektrického rozvádzača od stavebného prachu v ubytovni SAV na I. Bukovčana 9-11, podľa predloženej cenovej ponuk21.03.2016IHPE s.r.o.44677634Eisnerova 21,Bratislava,SK84107 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
091/2016
Objednávame u Vás tepovanie kobercov v troch kanceláriách
a chodbe na Dúbravskej ceste 9, Bratislava na 24.3.2016
21.03.2016MAPEKA s.r.o.,Bratislava36688843Pútnická 82,Bratislava,SK84106 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
092/2016
Objednávame u Vás pristavenie 1 ks veľkokapacitný kontajner 16 m³ / 8 t na zmiešaný odpad s otvárateľným zadným čelom na 23.3.2016 o 7,00,oo hod. na Dúbravskú cestu 9 Bratislava21.03.2016OLO a.s.681300Ivanská cesta 22,Bratislava,SK82104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
093/2016
Objednávame u Vás stavebný dozor na prestavu kancelárii v Ústave pre výskumu srdca SAV, na Dúbravskej ceste 9, Bratislava21.03.2016IMBIS SK, s. r. o.Račianska 95,Bratislava,SK831 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/026/2016/JFF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA21.03.2016Ústav experimentálnej fyziky SAV166812Watsonova 47,Ko?ice,SK0 Ko?iceIng. Ján Malík, CSc.
UVS/027/2016/MR
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA18.03.2016Ústav vied o zemi SAVDúbravská 9,Bratislava,SK840 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/028/2016/MR
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA18.03.2016Ústav vied o zemi SAVDúbravská 9,Bratislava,SK840 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/029/2016/MR
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA18.03.2016Ústav vied o zemi SAVDúbravská 9,Bratislava,SK840 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/030//2016/MR
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA18.03.2016Ústav vied o zemi SAVDúbravská 9,Bratislava,SK840 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
086/2015
Objednávame u Vás vypracovanie správy o pravidelnej OP a OS čas elektro v TS č. 197, podľa predloženej cenovej ponuky16.03.2016Ústav vied o zemi SAVDúbravská 9,Bratislava,SK840 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
087/2016
Objednávame u Vás nainštalovanie elektrickej zásuvky 380 V v miestnosti č. .339 v Pavilóne lekárskych vied SAV na Dúbravskej ceste 9, Bratislava16.03.2016L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
088/2016
Objednávame u Vás elektronické zabezpečenie objektu Pavilón lekárskych vied SAV na Dúbravskej ceste 9, Bratislava podľa predloženej cenovej ponuky16.03.2016Techniserv s.r.o.35763124Nobelova 34,Bratislava,SK83102 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/025/2016/BI
letenky na trase Viedeň – Atény - Viedeň - 2 ks16.03.2016GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/024/2016/JFF
OMS Ú SAV objednáva u Vás letenku Viedeň Schwechat-Oslo a spä
komerčné zdravotné pripoistenie v termíne
16.03.2016GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
082/2016
Objednávame u Vás presahovanie ohňovzdornej trezorovej skrine z administratívnej budovy Ú SAV na Dúbravskej ceste do Pavilónu materiálových vied na Dúbravskej ceste 9, Bratislava15.03.2016PLUSIM s.r.o.35818565,Bratislava,SK0 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
083/2016
Objednávame u Vás pristavenie 1 ks veľkokapacitný kontajner 16 m³ / 8 t na zmiešaný odpad s otvárateľným zadným čelom na 17.3.2016 o 7,00,oo hod. na Dúbravskú cestu 9 Bratislava15.03.2016OLO a.s.681300Ivanská cesta 22,Bratislava,SK82104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
084/2015
Objednávame u Vás písanie diplomov kaligrafickým
písmom formát A3
15.03.2016Plavčanová Marta48561225Jurkovičova 1,Bratislava,SK83106 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2016/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2016 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2016. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2016/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2016 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)