Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2016/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2016 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Celkový počet záznamov:  657
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
121/2016
Objednávame u Vás školenie na Civilný sporový poriadok pre
JUDr. Máriu Genzorovú
19.04.2016Ing. Ján Malík, CSc.
122/2016
Objednávame u Vás vyčistenie 4 ks klimatizačných jednotiek
na sekterariáte predsedu SAV a zasadačke P SAV, II. posch.
Úradu SAV na Štefánikovej 49, Bratislava
19.04.2016Ing. Ján Malík, CSc.
123/2016
Objednávame u Vás vyhotovenie geometrického plánu na obnovenie pôvodných hraníc parciel KNE. Parcely č. 19789, 19791, 19792/2, 19808/1, 19826, 19906/1, 19906/2, 19906/3 v k. ú. Karlova Ves, zapísaných na LV č. 527519.04.2016Ing. Ján Malík, CSc.
117/2016
Objednávame u Vás vyčistenie kopírovacieho stroja Minolta Bizhub 211, Referát prevádzky areálu SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava18.04.2016AGM SERVIS 11637765Nejedlého 45,Bratislava,SK0 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
118/2016
Objednávame u Vás predåženie záruky na 4 roky - 200 000 tis. km na motorové vozidlo BMW 530D XDRIVE BL 660 HG18.04.2016AGM SERVIS 11637765Nejedlého 45,Bratislava,SK0 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/042/2016/FF
OMS Ú SAV objednáva rezervovanú letenku smer Viedeň Schwechat - Ljubljana a spä
komplexné cestovné poistenie a storno leteniek
15.04.2016GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/043/2016/MR
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA15.04.2016Ústav experimentálnej fyziky SAV166812Watsonova 47,Ko?ice,SK0 Ko?iceIng. Ján Malík, CSc.
UVS/044/2016/MR
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA15.04.2016Ústav experimentálnej fyziky SAV166812Watsonova 47,Ko?ice,SK0 Ko?iceIng. Ján Malík, CSc.
116/2016
Objednávame u Vás inštaláciu elektrických zásuviek nasledovne :
Inštalácia zásuvky na 400 V v miestnosti č. 4.35
Výmena elektrickej zásuvky na 400 V v miestnosti č. 4.35, alebo výmena elektrickej koncovky na sušičke laboratórneho skla za novší typ v PLV blok A 3. poschodie UEO BMC
14.04.2016L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/038/2016/JFF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA14.04.2016Ústav experimentálnej fyziky SAV166812Watsonova 47,Ko?ice,SK0 Ko?iceIng. Ján Malík, CSc.
UVS/039/2016/MR
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA14.04.2016Filozofický ústav SAV166995Klemensova 19,Bratislava,SK81364 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/040/2016/MR
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA14.04.2016Filozofický ústav SAV166995Klemensova 19,Bratislava,SK81364 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/041/2016/MR
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA14.04.2016Filozofický ústav SAV166995Klemensova 19,Bratislava,SK81364 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
115/2016
Objednávame u Vás občerstvenie na Zasadnutie Pléna Snemu
SAV dňa 18.4.2016 (káva, cukor, mlieko do kávy, minerálka)
pre 90 osôb
13.04.2016I.E.G.- STRAVOVACIE služby11707402Tomášikova 28,Bratislava,SK82101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
111/2016
Objednávame u Vás STK na motorové vozidlo Peugeot Expert
BL 868 D
12.04.2016Partl František, BA Univerzal11893478Langsfeldova 4,Bratislava,SK81104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
112/2016
Objednávame u Vás výmenu manžety poloosi a kontrolu ostrekovača na motorovom vozidle BMW 530 BL 066 DB12.04.2016Partl František, BA Univerzal11893478Langsfeldova 4,Bratislava,SK81104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
113/2016
Objednávame u Vás servis po 80 000 km, kontrola a vyčistenie klimatizácie, skontrolova poruchu airbag-u na motorovom vozidle Peugeot 508 BL 003 FE12.04.2016Partl František, BA Univerzal11893478Langsfeldova 4,Bratislava,SK81104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
114/2016
Objednávame u Vás vyčistenie kopírovacieho stroja Minolta Bizhub 211 a vyčistenie multifunkčého zariadenia Canon v kancelárii č. 308 na Ú SAV12.04.2016AGM SERVIS 11637765Nejedlého 45,Bratislava,SK0 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
109/2016
Objednávame u Vás dodanie a montáž elektrického ohrievača do Pavilónu lekárskych vied SAV na Dúbravskej ceste 9, Bratislava, podľa predloženej cenovej ponuky-08.04.2016AGM SERVIS 11637765Nejedlého 45,Bratislava,SK0 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
110/2016
Objednávame u Vás tlač preukazu oprávňujúci k vstupu motorovým vozidlom do areálu SAV, Dúbravská cesta 9 -
500 ks
08.04.2016VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2016/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2016 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2016. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2016/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2016 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)