Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2016/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2016 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Celkový počet záznamov:  657
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
149/2016
Objednávame u Vás výmenu prasknutej sprchovej vaničky
v apartmáne č. 21 v ubytovni SAV na Royovej č. 10, Bratislava
06.05.2016STAVOMAL SLOVAKIA spol., s.r.o36231371Z. Kodálya 779/9,Galanta,SK92401 GalantaIng. Ján Malík, CSc.
150/2016
Objednávame u Vás inštaláciu elektrických zásuviek do miestností :
č. 8.28. 3 x po 4 ks na ľavú stranu a 2 x po 4 ks na pravú stranu č. 8.34 zásuvky 2 x 4 ks
č. 8.33 spravi zásuvku na 380 V, podľa priložených príloch v Pavilóne lekárskych vied SAV na Dúbravskej ceste 9, Bratislava
06.05.2016L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/054/2016/MR
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA05.05.2016Ústav experimentálnej fyziky SAV166812Watsonova 47,Ko?ice,SK0 Ko?iceIng. Ján Malík, CSc.
UVS/055/2016/MR
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA05.05.2016Ústav experimentálnej fyziky SAV166812Watsonova 47,Ko?ice,SK0 Ko?iceIng. Ján Malík, CSc.
145/2016
Objednávame u Vás vypracovanie prieskumu verejnej mienky
o dôveryhodnosti SAV
04.05.2016Ústav experimentálnej fyziky SAV166812Watsonova 47,Ko?ice,SK0 Ko?iceIng. Ján Malík, CSc.
146/2016
Objednávame u Vás občerstvenie pri príležitosti návštevy, rokovania a udelenia Zlatej medaily SAV generálnej riaditeľke UNESCO, pre cca 50 hostí dňa 6.5.2016 v KC Smolenice04.05.2016Kongresové centrum Smolenice 42159580Zámocká 18,Smolenice,SK919 SmoleniceIng. Ján Malík, CSc.
147/2016
Objednávame u Vás tlač diplomov : Cena SAV za popularizáciu
podľa priloženej prílohy - 6 ks
04.05.2016VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
148/2016
Objednávame u Vás fotorámik o rozmeroch 30 x 40 cm
Plastic Silver 1908 S - 70 ks
04.05.2016VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
UVS/053/216/Va
Na základe Vašej ponuky si u Vás objednávame slávnostnú večeru na 6.5.2016 o 19.30 hod. pre 16 osôb04.05.2016VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
137/2016
Objednávame u Vás ročnú technickú kontrolu vysokozdvižného vozíka na Dúbravskej ceste 9, Bratislava03.05.2016Hru?ka VladimírPri Borníku 7,Stupava,SK900 StupavaIng. Ján Malík, CSc.
138/2016
Objednávame u Vás inštaláciu elektrických zásuviek v miestnosti č. 6.22. a 3.35 v bloku A, Pavilón lekárskych vied SAV, na Dúbravskej ceste 9 Bratislava03.05.2016L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
139/2016
Objednávame u Vás dodávku acetylén technický 50/10 kg - 1 fľašu
Kyslík technický 2,5/50 l/200 bar - 2 fľaše
Doda do Areálu SAV na Dúbravskú cestu 9, Bratislava
03.05.2016L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
140/2015
Objednávame u Vás tlač vizitiek obojstranne slovensko - anglická verzia, podľa priloženej prílohy - 200 ks03.05.2016VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
141/2016
Objednávame u Vás dodanie žiariviek 32 W/840 pre Pavilón
lekárskych vied SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava - 20 ks
03.05.2016L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
142/2016
Objednávame u Vás repas obchôdzkových čipov, hlavná vrátnica areálu SAV na Dúbravskej ceste 9, Bratislava, podľa priloženej prílohy - 2 ks03.05.2016Mgr. Martin Novosad - EMENDilongova 125/7A, Hlohovec,SK920  HlohovecIng. Ján Malík, CSc.
143/2016
Objednávame u Vás inštaláciu elektrickej zásuvky v miestnosti č. 8.91 ( blok 7C) v Pavilóne lekárskych vied SAV, na Dúbravskej ceste 9, Bratislava03.05.2016L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
144/2016
Objednávame u Vás kontrolu predných bàzd (výmena opotrebovaných častí ) na motorovom vozidle Peugeot 807 BA 807 ST03.05.2016Partl František, BA Univerzal11893478Langsfeldova 4,Bratislava,SK81104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/051/2016/V/Va
Strojarsky veltrh 2016 prihlaska03.05.2016Agrokomplex-Vystavnictvo223573Výstavná 4,Nitra,SK94901 NitraIng. Ján Malík, CSc.
UVS/052/2016/V/Va
Objednávame si u Vás tlač posterov na medzinárodný strojársky veľtrh 2016 podľa predložených podkladov03.05.2016Double print .s.r.o.Technická ul,Bratislava,SK0 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/050/2016/LS
Odbor medzinárodnej spolupráce Úradu SAV objednáva letenku  na trase Viedeň – Amsterdam /AMS/ a spä:02.05.2016GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2016/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2016 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2016. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2016/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2016 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)