Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2016/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2016 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Celkový počet záznamov:  657
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
247/2016
Objednávame u Vás obnonu náteru plechovej strechy na objekte Prvá tesárska, na Dúbravskej ceste 9, Bratislava, podľa priloženej cenovej ponuky10.08.2016DROBNICA TIBOR11796537Holíčska 23,Bratislava,SK85105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
248/2016
Objednávame u Vás úpravu priestorov v technickej časti budovy Úradu SAV, na Štefánikovej č. 49, Bratislava, podľa predloženej cenovej ponuky10.08.2016DROBNICA TIBOR11796537Holíčska 23,Bratislava,SK85105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
249/2016
Objednávame u Vás zapojenie rackov na solo istič a na okruh napojený na diesel agregát v Pavilóne lekárských vied SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava - 8 ks10.08.2016L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
250/2016
Objednávame u Vás tablet 10 palcový a obal - 1 ks10.08.2016COMPEX DATA s.r.o.,BA31358411Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/106/2016/FF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA08.08.2016Fyzikálny ústav SAV166537Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/107/2016/FF
ŽIADOSTI O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA08.08.2016Ústav experimentálnej fyziky SAV166812Watsonova 47,Ko?ice,SK0 Ko?iceIng. Ján Malík, CSc.
UVS/112/2016/FF
ŽIADOSTI O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA08.08.2016Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV166898?oltésovej 4 - 6,Ko?ice,SK0 Ko?iceIng. Ján Malík, CSc.
UVS/115/2016/MR
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA08.08.2016Ústav polymérov SAV586927Dúbravská cesta 9,,SK84236 Ing. Ján Malík, CSc.
UVS/116/2016/MR
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA08.08.2016Ústav polymérov SAV586927Dúbravská cesta 9,,SK84236 Ing. Ján Malík, CSc.
UVS/117/2016/MR
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA08.08.2016Ústav geotechniky SAV166553Watsonova 45,Ko?ice,SK4353 Ko?iceIng. Ján Malík, CSc.
240/2016
Objednávame u Vás výmenu vodomerov v objekte hlavnej vrátnice, kotolne a v objekte Skanská na Dúbravskej ceste 9, Bratislava08.08.2016REVYMONT s.r.o.30996503Diakovská 9,Šaľa,SK92700 ŠaľaIng. Ján Malík, CSc.
241/2016
Objednávame u Vás presahovanie objemných pracovných strojov, likvidáciu a odvoz objemného odpadu z areálu SAV na Dúbravskej ceste 9, Bratislava08.08.2016REVYMONT s.r.o.30996503Diakovská 9,Šaľa,SK92700 ŠaľaIng. Ján Malík, CSc.
242/2016
Objednávame u Vás preklad podkladov pre druhé kolo seminárov projektu CIMULACT z anglického jazyka do slovenského jazyka08.08.2016REVYMONT s.r.o.30996503Diakovská 9,Šaľa,SK92700 ŠaľaIng. Ján Malík, CSc.
243/2016
Objednávame u Vás vypísanie diplomu kaligrafickým písmom vo formáte A3 - 1 ks08.08.2016Plavčanová Marta48561225Jurkovičova 1,Bratislava,SK83106 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
244/2016
Objednávame u Vás uzatvorenie presakujúcej odstavenej
kanalizácie na chodníku pri objekte SAV na Križkovej ul.č . 8, Bratislava
08.08.2016STAVOMAL SLOVAKIA spol., s.r.o36231371Z. Kodálya 779/9,Galanta,SK92401 GalantaIng. Ján Malík, CSc.
245/2016
Objednávame u Vás opravu automatickej práčky AWE 7727/1
Whirlpool v ubytovni SAV na ul I. Bukovčana 9-11, Bratislava
08.08.2016CENTROSERVIS - Peter Fogaš14001853M.Marečka 1,Bratislava,SK84107 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
246/2016
Objednávame u Vás masérske služby pre zamestnacov Ú SAV
v mesiaci august 2016
08.08.2016CENTROSERVIS - Peter Fogaš14001853M.Marečka 1,Bratislava,SK84107 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/113/2016/BI
objednáva letenku na trase Viedeň – Milano - Viedeň05.08.2016GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/114/2016/BI
objednáva letenku na trase Viedeň – Oslo - Viedeň05.08.2016GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/111/2016/JFF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA04.08.2016Historický ústav SAV166944Klemensova 19,Bratislava,SK81364 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2016/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2016 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2016. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2016/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2016 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)