Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2016/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2016 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Celkový počet záznamov:  657
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
269/2016
Objednávame u Vás školenie na obsluhu HSP podľa priloženie cenovej ponuky24.08.2016Ing. Ján Malík, CSc.
259/2016
Objednávame u Vás znalecký posudok k parcele č. 2941/44 vo výmere 241 m² na Dúbravskej ceste 9, Bratislava18.08.2016Ing. Du?an HolíkJazmínová 4,Bratislava,SK821 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
260/2016
Objednávame u Vás meranie spotreby elektrickej energie v budove Ú SAV na Dúbravskej ceste 9, Bratislava18.08.2016Ing. Du?an HolíkJazmínová 4,Bratislava,SK821 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
261/2016
Objednávame u Vás projekt pre stavebné povolenie a rekonštrukciu chodníka pri Pavilóne lekárskych vied SAV na Dúbravskej ceste 918.08.2016Ing. Peter A?tary - g. a. m.Vajanského 1581/15,Galanta,SK924 GalantaIng. Ján Malík, CSc.
262/2016
Objednávame u Vás odbornú prehliadku plynových zariadení OPPZ s nastavením spalín kotlov K1, K2, K3 v kotolni SAV na Dúbravskej ceste 9 Bratislava18.08.2016Róbert Bosch, spol. s r.o.Ambrušova 4,Bratislava,SK821 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
263/2016
Objednávame u Vás odbornú prehliadku , servis a údržbu úpravovne vody pre kotolňu SAV na Dúbravskej ceste 9, Bratislava18.08.2016Waleon, s. r. o.Brestová 1,Ko?ice,SK40 Ko?iceIng. Ján Malík, CSc.
264/2016
Objednávame u Vás vykonanie revízie a čistenie komínov
v objektoch na Štefánikovej č. 49 a Dúbravskej ceste 9, Bratislava
18.08.2016Waleon, s. r. o.Brestová 1,Ko?ice,SK40 Ko?iceIng. Ján Malík, CSc.
265/2016
Objednávame u Vás opravu elektrickej panvice a opravu elektrického výdajného pultu v kuchyni Ú SAV18.08.2016L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/119/2016/FF
objednáva rezervovanú letenku smer Viedeň Schwechat - Helsinki - Osaka a spä
komplexné cestovné poistenie a poistenie storna letenky
16.08.2016GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/120/2016/JFF
komerčné zdravotné pripoistenie v termíne 15.9.2016-21.9.2016 do Gruzínska na 7 dní.16.08.2016GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/121/2016/MR
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA16.08.2016Filozofický ústav SAV166995Klemensova 19,Bratislava,SK81364 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
254/2016
Objednávame u Vás opravu automatickej práčky AWE 7727/1
Whirlpool v ubytovni SAV na ul I. Bukovčana 9-11, Bratislava
16.08.2016CENTROSERVIS - Peter Fogaš14001853M.Marečka 1,Bratislava,SK84107 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
255/2016
Objednávame u Vás výmenu vadného osvetlenia v kancelárii
č. 308, Štefánikova 49, Bratislava - 1 ks
16.08.2016L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
256/2016
Objednávame u Vás výmenu ističa v trafostanici č. 197 na Dúbravskej ceste 9, Bratislava16.08.2016L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
257/2016
Objednávame u Vás stravné lístky pre pracovníkov Ú SAV
v hodote 2,24 € - 600 ks
16.08.2016I.E.G.- STRAVOVACIE služby11707402Tomášikova 28,Bratislava,SK82101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
258/2016
Objednávame u Vás stravovacie poukážky v hodnote 3,30 € -
600 ks
16.08.2016Edenred s.r.o. 31328695Karadžičova 8,Bratislava,SK820 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/118/2016/V/Va
na základe predložených podkladov si u Vás·objednávame tlač posterov na medzinárodnú výstavu AGROKOMPLEX 201615.08.2016Double print .s.r.o.Technická ul,Bratislava,SK0 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
252/2016
Objednávame u Vás revíziu filtroventilačných zariadení typu FZV 300 b/855 v úkrytoch CO na Dúbravskej ceste 98, Bratislava - 2 ks15.08.2016Double print .s.r.o.Technická ul,Bratislava,SK0 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
253/2016
Objednávame u Vás výmenu manometra regulátora tlaku vody vo vodomerovej šachte na Dúbravskej ceste 9, Bratislava15.08.2016STAVOMAL SLOVAKIA spol., s.r.o36231371Z. Kodálya 779/9,Galanta,SK92401 GalantaIng. Ján Malík, CSc.
251/2016
Objednávame u Vás odstránenie závad na plynových zariadeniach na základe revíznej správy v kotolni Ú SAV na Štefánikovej č. 49 a na Jaskovom rade č. 203, podľa preloženej cenovej ponuky11.08.2016REVYMONT s.r.o.30996503Diakovská 9,Šaľa,SK92700 ŠaľaIng. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2016/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2016 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2016. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2016/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2016 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)