Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk



×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.



×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2016/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2016 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Celkový počet záznamov:  657
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
UVS/138/2016/FF
letenku smer Viedeň Schwechat - Brusel a spä21.09.2016GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/139/OMS/JFF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA21.09.2016Slavistický ústav Jána Stanislava SAV31750940Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK0 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
292/2016
Objednávame u Vás občerstvenie na poradu riaditeľov a predsedov vedeckých rád organizácií SAV, na 28.9.2016 o 13,oo hod. ( káva, mlieko, cukor, čaj, minerálka 1,5 l ) pre cca 130 osôb20.09.2016I.E.G.- STRAVOVACIE služby11707402Tomášikova 28,Bratislava,SK82101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/134/OMS/JFF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA19.09.2016Historický ústav SAV166944Klemensova 19,Bratislava,SK81364 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/135/2016/FF
ŽIADOSTI O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA19.09.2016Ústav genetiky a biotechnológi679127Akademicka 2,Nitra,SK95007 NitraIng. Ján Malík, CSc.
289/2016
Objednávame u Vás doplnenie aditíva PHM - Ad BLUE do motorového vozidla BMW 530, ŠPZ BL 660 HG19.09.2016Partl František, BA Univerzal11893478Langsfeldova 4,Bratislava,SK81104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
290/2016
Objednávame u Vás tonery do tlačiarní podľa rámcovej dohody a priloženej prílohy19.09.2016MIP s.r.o.31629784Lúčna 4,Prievidza,SK97101 PrievidzaIng. Ján Malík, CSc.
291/2016
Objednávame u Vás výmenu schodišového spínača v ubytovni SAV na Dúbravskej ceste 9, Bratislava19.09.2016L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
284/2016
Objednávame u Vás kontrolu, vyčistenie a tlakovú skúšku 3 ks hydrantov C52, tlakovú skúšku hadice hydrantu C52
Prenosné hasiace prístroje práškové - 5 ks
Hadica hydrantová C52 - 2 ks
Prúdnica C52 - 2 ks
Plech pod hydrantovú hadicu - 1 ks
Držiak na PHP - 5 ks
14.09.2016ROTALIX-Molnár l., BRATISLAVA11810033MLYNAROVIČOVA 12,Bratislava,SK85103 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
285/2016
Objednávame u Vás písanie diplomov kaligrafickým
písmom formát A3 - 4 ks
14.09.2016Plavčanová Marta48561225Jurkovičova 1,Bratislava,SK83106 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
286/2016
Objednávame u Vás ubytovanie a občerstvenie pre pracovníkov Úradu SAV od 22.9.2016 do 25.9.2016 - 3 noci
Účastníci pobytu si budú hradi ubytovanie samostatne.
14.09.2016Kongresové centrum ACADEMIA SAVStará Lesná,Tatranská Lomnica,SK59 Tatranská LomnicaIng. Ján Malík, CSc.
287/2016
Objednávame u Vás opravu kopírovacieho stroja Minolta Bizhub 211 na Dúbravskej ceste 9, Bratislava14.09.2016AGM SERVIS 11637765Nejedlého 45,Bratislava,SK0 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
288/2016
Objednávame u Vás občerstvenie pre pracovníkov Úradu SAV
dňa 23.9.2016.
14.09.2016AGM SERVIS 11637765Nejedlého 45,Bratislava,SK0 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
282/2016
Objednávame u Vás občerstvenie na Zasadnutie Pléna Snemu SAV dňa 22.9.2016 o 11,oo hod. (káva, cukor, mlieko do kávy, minerálka) pre 90 osôb13.09.2016I.E.G.- STRAVOVACIE služby11707402Tomášikova 28,Bratislava,SK82101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
283/2016
Objednávame u Vás masérske služby pre zamestnacov Ú SAV
v mesiaci september 2016
13.09.2016ISSC5631,reu Miollis, Cedex 15,Paris,SK75732 ParisIng. Ján Malík, CSc.
279/2016
Objednávame u Vás výmenu poškodeného odpadového potrubia
v prístavbe Ú SAV nad závodnou kuchyňou
12.09.2016STAVOMAL SLOVAKIA spol., s.r.o36231371Z. Kodálya 779/9,Galanta,SK92401 GalantaIng. Ján Malík, CSc.
280/2016
Objednávame u Vás ročný support pre dochádzkový systém
Úradu SAV, podľa predloženej cnovej ponuky
12.09.2016Techniserv s.r.o.35763124Nobelova 34,Bratislava,SK83102 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
281/2016
Objednávame u Vás opravu farebnej tlačiarne Canon MF8360 C v kancelárii č. 308, opravu kopírovacieho stroja Minolta v kancelárii č. 303 na Štefánikovej č. 49, Bratislava12.09.2016AGM SERVIS 11637765Nejedlého 45,Bratislava,SK0 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
278/2016
Objednávame u Vás opravu kopírovacieho stroja Minolta Bizhub 211 a opravu tlačiarni Canon MF 8550XC v kancelárii č. 30909.09.2016AGM SERVIS 11637765Nejedlého 45,Bratislava,SK0 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/132/OMS/JFF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA08.09.2016Parazitologický ústav SAV586951Hlinkova 3,Ko?ice,SK4001 Ko?iceIng. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2016/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2016 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2016. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).








×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2016/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2016 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".



  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)