Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2016/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2016 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Celkový počet záznamov:  657
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
UVS/145/OMS/JFF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA28.09.2016Matematický ústav SAV166791?tefánikova 49,Bratislava,SK81473 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/146/2016/MR
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA28.09.2016Ústav hydrológie SAV166600Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK841 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/147/OMS/JFF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA28.09.2016Matematický ústav SAV166791?tefánikova 49,Bratislava,SK81473 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
300/2016
Objednávame u Vás občerstvenie a dovoz na 3.10.2016, 5.10.2016 a dňa 17.10.2016, podľa priloženej prílohy27.09.2016Matematický ústav SAV166791?tefánikova 49,Bratislava,SK81473 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
301/2016
Objednávame u Vás prekrtkovanie a vyčistenie kanalizácie v objekte autodielňa SAV na Dúbravskej ceste 9, Bratislava27.09.2016STAVOMAL SLOVAKIA spol., s.r.o36231371Z. Kodálya 779/9,Galanta,SK92401 GalantaIng. Ján Malík, CSc.
302/2016
Objednávame u Vás tlač poukážok v hodnote 50.- € na nákup kníh vo Veda, vydavateľstvo SAV, pre účastníkov semirára projektu CIMULACT, ktoré sa bude kona 6. - 7.10.201627.09.2016VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
303/2016
Objednávame u Vás opravu potrubia na studenú vodu v ubytovni SAV na ul. I. Bukovčana 9-11 v miestnosti šatní pre zamestnancov27.09.2016STAVOMAL SLOVAKIA spol., s.r.o36231371Z. Kodálya 779/9,Galanta,SK92401 GalantaIng. Ján Malík, CSc.
293/2016
Objednávame u Vás ubytovanie s raňajkami a parkovaním pre
osôb podľa priloženej prílohy
26.09.2016STAVOMAL SLOVAKIA spol., s.r.o36231371Z. Kodálya 779/9,Galanta,SK92401 GalantaIng. Ján Malík, CSc.
294/2016
Objednávame u Vás prenájom priestorov a občerstvenie pre 40 účastníkov seminára na 6.10 a 7.10 2016 podľa priloženej cenovej ponuky26.09.2016STAVOMAL SLOVAKIA spol., s.r.o36231371Z. Kodálya 779/9,Galanta,SK92401 GalantaIng. Ján Malík, CSc.
295/2016
Objednávame u Vás dovoz z letiska Schwechat do hotela Matyšák v Bratislave a odvoz z hotela Matyšák na letisko Schwechat podľa predloženej cenovej ponuky26.09.2016STAVOMAL SLOVAKIA spol., s.r.o36231371Z. Kodálya 779/9,Galanta,SK92401 GalantaIng. Ján Malík, CSc.
296/2016
Objednávame u Vás odvoz fekálneho odpadu z chát na Donovaloch26.09.2016EMI DUBOVSKÝ s.r.o., Lipt.Osad44231822Vr?tek 435,Liptovská Osada,SK3473 Liptovská OsadaIng. Ján Malík, CSc.
297/2016
Objednávame u Vás kazetu zásobníka na papier A4 pre kopírovací stroj Minolta Bizhub 211 - 2 ks26.09.2016AGM SERVIS 11637765Nejedlého 45,Bratislava,SK0 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
298/2016
Objednávame u Vás opravu konvektomatu v závodnej kuchyni Ú SAV na Štefánikovej č. 498, Bratislava26.09.2016DAVAC s.r.o., 31350658Kopčianska 37,Bratislava,SK85101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
299/2016
Objednávame u Vás servis horákov na vykurovacích kotloch
v kotolni Ú SAV na Štefánikovej č.49, Bratislava
26.09.2016DAVAC s.r.o., 31350658Kopčianska 37,Bratislava,SK85101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/140/2016/MR
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA23.09.2016Ústav experimentálnej endokrin598445Vlárska 3,Bratislava,SK83306 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/141/2016/MR
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA23.09.2016Ústav experimentálnej fyziky SAV166812Watsonova 47,Ko?ice,SK0 Ko?iceIng. Ján Malík, CSc.
UVS/142/2016/MR
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA23.09.2016Parazitologický ústav SAV586951Hlinkova 3,Ko?ice,SK4001 Ko?iceIng. Ján Malík, CSc.
UVS/143/2016/MR
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA23.09.2016Slavistický ústav Jána Stanislava SAV31750940Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK0 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/136A/2016/FF
objednáva rezervované letenky - 6 ks21.09.2016GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/137/2016/FF
1x letenka, 1 x víza, 1 x poistenie a 1 x poistenie storna letenky21.09.2016GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2016/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2016 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2016. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2016/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2016 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)