Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2016/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2016 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Celkový počet záznamov:  657
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
319/2016
Objednávame u Vás tlač diplomu : Cena SAV za popularizáciu 1 ks10.10.2016VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
UVS/154/OMS/JFF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA06.10.2016Ústav vied o zemi SAVDúbravská 9,Bratislava,SK840 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
312/2016
Objednávame u Vás prenájom MKC SAV pre účely akreditácie spolu s technickým vybavením na videokonferenciu dňa 12.10.201606.10.2016VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
313/2016
Objednávame u Vás občerstvenie v dňoch 10.10. - 14.10.2016 pre cca 20 osôb podľa priloženej prílohy06.10.2016I.E.G.- STRAVOVACIE služby11707402Tomášikova 28,Bratislava,SK82101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
314/2016
Objednávame u Vás občerstvenie na 10.10. 2016 pre cca 35 osôb v zasadačke Centrumu aplikovaného výskumu SAV na Dúbravskej ceste 9, podľa priloženej prílohy06.10.2016I.E.G.- STRAVOVACIE služby11707402Tomášikova 28,Bratislava,SK82101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/153/2016/FF
objednáva komerčné cestovné do Rakúska na 1 deň05.10.2016GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/149/2016/FF
ŽIADOSTI O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA04.10.2016Ústav geotechniky SAV166553Watsonova 45,Ko?ice,SK4353 Ko?iceIng. Ján Malík, CSc.
UVS/150A/2016/FF
rezervované letenky - 5 ks04.10.2016GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/151/A/2016/Va
Objednávame si u Vás pracovnú večeru na 9.10.2016 o 20.00 hodine /nedeľa/ pre 12 osôb. 04.10.2016GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/152/A/2016/VA
Objednávame si u Vás malú zasadačku na 15.10.2016 od 9.00 hod. do 15.00 hod. na záverečné zasadnutie 3. panelu akreditačnej komisie SAV. Zároveň objednávame občerstvenie - káva , čaj sladké resp. slané pečivo, ako aj obed pre 8 - 10 osôb. Počet účastníkov ešte upesníme.04.10.2016GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
308/2016
Objednávame u Vás odborné prehliadky a skúšky spaliteľných plynov a pár CO, metán v priestoroch kotolne SAV na Dúbravskej ceste 9, Bratislava03.10.2016REVYMONT s.r.o.30996503Diakovská 9,Šaľa,SK92700 ŠaľaIng. Ján Malík, CSc.
309/2016
Objednávame u Vás odborné prehliadky vyhradených tlakových technických zariadení kotolni SAV a areálové rozvody, na Dúbravskej ceste 9, Bratislava03.10.2016REVYMONT s.r.o.30996503Diakovská 9,Šaľa,SK92700 ŠaľaIng. Ján Malík, CSc.
310/2016
Objednávame u Vás nové žaluzie a opravu žaluzií na Úrade SAV Štefánikova č. 49 Bratislava, podľa priloženej prílohy03.10.2016BM-PLAST s.r.o.36280186Hviezdna 847/148,Topoľníky,SK93011 TopoľníkyIng. Ján Malík, CSc.
311/2016
Objednávame u Vás občerstvenie na 4.10.2016 pre slávnostný seminár Významné osobnosti SAV 201603.10.2016BM-PLAST s.r.o.36280186Hviezdna 847/148,Topoľníky,SK93011 TopoľníkyIng. Ján Malík, CSc.
305/2016
Objednávame u Vás batérie pre komunálny vysávač VORAX 180
8V/145 Ah - VORAX 180, podľa predloženej cenovej ponuky - 3 ks
30.09.2016BM-PLAST s.r.o.36280186Hviezdna 847/148,Topoľníky,SK93011 TopoľníkyIng. Ján Malík, CSc.
306/2016
Objednávame u Vás servis motorového vozidla Peugeot Expert po 41 000 km ŠPZ BL 617 GL30.09.2016Partl František, BA Univerzal11893478Langsfeldova 4,Bratislava,SK81104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
307/2016
Objednávame u Vás kalendáre a diáre
30.09.2016REGINA11636653Hattalova 12,Bratislava,SK83103 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/148/2016/ZP
letenky na trase:Viedeň-Florencia-Viedeň  - 2 ks
Cestovné poistenie 12. - 14. 10. 2016  - 2ks
29.09.2016GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
304/2016
Objednávame u Vás zabezpečenie stánkov pre Noc výskumníkov 2016 ktorá sa bude kona 30.9.2016, podľa predloženej cenovej ponuky29.09.2016GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/144/OMS/JFF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA28.09.2016Matematický ústav SAV166791?tefánikova 49,Bratislava,SK81473 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2016/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2016 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2016. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2016/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2016 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)