Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2016/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2016 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Celkový počet záznamov:  657
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
209/A/2016
Objednávame u Vás výmenu ohrevných špirál do elektrického kotla v závodnej kuchyni Ú SAV - 5 ks20.06.2016DAVAC s.r.o., 31350658Kopčianska 37,Bratislava,SK85101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
210/2016
Objednávame u Vás prečistenie kanalizácie pri Chemickom ústave SAV na Dúbravskej ceste 9, Bratislava20.06.2016Miroslav MarekMedzilaborecká 10,Bratislava,SK821 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
210/A/2016
Objednávame u Vás organizačné zabezpečenie odbornej konferencie a súaže  VÍNO SAV  vrátane vypracovania štatútu súaže20.06.2016Miroslav MarekMedzilaborecká 10,Bratislava,SK821 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/081/2016/MR
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA22.06.2016Parazitologický ústav SAV586951Hlinkova 3,Ko?ice,SK4001 Ko?iceIng. Ján Malík, CSc.
211/2016
Objednávame u Vás zabezpečovací systém JABLOTRON 100 do
AULY na Dúbravskej ceste 9, Bratislava
22.06.2016Parazitologický ústav SAV586951Hlinkova 3,Ko?ice,SK4001 Ko?iceIng. Ján Malík, CSc.
UVS/082/2016/FF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA24.06.2016Historický ústav SAV166944Klemensova 19,Bratislava,SK81364 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/083/2016/JFF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA24.06.2016Fyzikálny ústav SAV166537Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
212/2016
Objednávame u Vás odčerpanie vody v zatečných suterénnych
priestoroch závodnej kuchyne a zasadačky, na Štefánikovej č. 49
27.06.2016Miroslav MarekMedzilaborecká 10,Bratislava,SK821 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
213/2016
Objednávame u Vás opravu betónového obkladu žumpy na
Donovaloch, podľa predloženej cenovej ponuky
27.06.2016Miroslav MarekMedzilaborecká 10,Bratislava,SK821 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/086/2016/FF
OMS Ú SAV objednáva rezervovanú letenku smer Viedeň - Paríž a spä28.06.2016GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/087/2016/FF
OMS Ú SAV objednáva rezervovanú letenku smer Viedeň Schwechat - Manchester a spä
komplexné cestovné poistenie
28.06.2016GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/089/2016/JFF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA29.06.2016Ústav experimentálnej fyziky SAV166812Watsonova 47,Ko?ice,SK0 Ko?iceIng. Ján Malík, CSc.
UVS/088/2016/FF
letenka smer Viedeň Schwechat - Skopje a spä
komplexné cestovné poistenie
29.06.2016GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
214/2016
Objednávame u Vás servis EZA MP 250 D pre stavbu Pavilónu lekárskych vied SAV na Dúbravskej ceste 9 Bratislava, podľa predloženej cenovej ponuky29.06.2016GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
215/2016
Objednávame u Vás výmenu akumulátora v motorovom vozidle
BMW 530 ŠPZ BA 066 DB
30.06.2016Partl František, BA Univerzal11893478Langsfeldova 4,Bratislava,SK81104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
216/2016
bjednávame u Vás stanovenie všeobecnej hodnoty vecného
bremena - pozemky
01.07.2016Partl František, BA Univerzal11893478Langsfeldova 4,Bratislava,SK81104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
217/2016
Objednávame u Vás pracovné nohavice podľa vlastného výberu - 8 ks01.07.2016REMPO S.r.o.35819081Stará Vajnorská 19,Bratislava,SK83245 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
218/2016
Objednávame u Vás výmenu prasknutej sprchovej vaničky
v izbe č. 46 v ubytovni SAV na Royovej č. 10, Bratislava
06.07.2016STAVOMAL SLOVAKIA spol., s.r.o36231371Z. Kodálya 779/9,Galanta,SK92401 GalantaIng. Ján Malík, CSc.
219/2016
Objednávame u Vás test motora + doplnenie aditíva PHM na
motorovom vozidle Peugeot 607 ŠPZ BA 607 XU
07.07.2016Partl František, BA Univerzal11893478Langsfeldova 4,Bratislava,SK81104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
220/2016
Objednávame u Vás opravu automatickej práčky AWE 7727/1
Whirlpool v ubytovni SAV na ul. I. Bukovčana 9-11,Bratislava
11.07.2016CENTROSERVIS - Peter Fogaš14001853M.Marečka 1,Bratislava,SK84107 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2016/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2016 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2016. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2016/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2016 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)