Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2016/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2016 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Celkový počet záznamov:  657
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
UVS/032/2016/JFF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA29.03.2016Parazitologický ústav SAV586951Hlinkova 3,Ko?ice,SK4001 Ko?iceIng. Ján Malík, CSc.
098/2016
Objednávame u Vás pristavenie 1 ks veľkokapacitný kontajner 16 m³ / 8 t na zmiešaný odpad s otvárateľným zadným čelom na 31.3.2016 o 7,00,oo hod. na Dúbravskú cestu 9 Bratislava30.03.2016OLO a.s.681300Ivanská cesta 22,Bratislava,SK82104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
099/2016
Objednávame u Vás natiahnutie elektrického protipožiarného kábla a zásuvku z rozvodne do serverovne v Pavilóne lekárskych vied SAV
na Dúbravskej ceste 9, Bratislava
31.03.2016L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
100/2016
Objednávame U Vás :
Tubus tmavomodrý A4 - 10 ks
Tubus tmavomodrý A3 - 5 ks
Obal na Čestnú plaketu SAV tmamovodrá koženka s logom -  20 ks
31.03.2016Matlovičová Eva35170506Studená 3,Bratislava,SK82104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
101/2016
Objednávame u Vás deratizáciu objetov : Hroznová 3,
Royová 10, Štefánikova 49, Bukovčana 9 -11 D. Nová Ves,
Jaskový rad 203, Senec a Dúbravská cesta 9 - budovy Ú SAV V mesiaci apríl 2016
31.03.2016Jozef Mihalovič - TROVIČ DDD., s. r. o.36885011Odbojárov 603/8A,Továrniky,SK95501 TovárnikyIng. Ján Malík, CSc.
103/2016
Objednávame u Vás výmenu vypínača na výdajnom elektrickom pulte v závodnej kuchyni SAV a výnenu ističa v ubytovni SAV na I. Bukovčana 9-11, Bratislava31.03.2016L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
104/2016
Objednávame u Vás výmenu spínača diaľkového ovládania rampy na Štefánikovej č. 49, Bratislava31.03.2016AQUADENO,s. r. o.Trstice č. 371,Trstice,SK92542 TrsticeIng. Ján Malík, CSc.
UVS/033/2016/MN
Odbor medzinárodnej spolupráce Úradu SAV objednáva letenku Viedeň – Berlín a spä
jednosmerný autobusový lístok z Bratislavy do Viedne
31.03.2016GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/034/2016/JFF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA01.04.2016Ústav etnológie SAV166979KLemensova 19,Bratislava,SK81364 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/035/2016/JFF
objednávame u Vás jednolôžkovú izbu pre hosa z Bulharska  1.6.-7.6. 2016 t.j. na 6 nocí01.04.2016My Home Apartmánový domMýtna 23 A,Bratislava,SR811 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
127/2016
Objednávame u Vás permanentné vstupenky na rok 2016
na vstup do areálu rekreačnej lokality Slnečné jazerá
Permanentná vstupenka pre osobu á 26.- € - 16 ks
Služobný preukaz s autom á 15.- € - 2 ks
Služobný preukaz bez auta á 8.- € - 1 ks
02.04.2016Správa cest.ruchu44537476Nám. 1. mája 4,Senec,SK90301 SenecIng. Ján Malík, CSc.
105/2016
Objednávame u Vás dopojenie 2 ks premiestnených laboratórnych
stolov do miestnosti č. 3.26 a 3.30 v budove PLV SAV na rozvody vody, kanalizácie a elektro rozvody podľa priloženej cenovej prílohy
04.04.2016Správa cest.ruchu44537476Nám. 1. mája 4,Senec,SK90301 SenecIng. Ján Malík, CSc.
106/2016
Objednávame u Vás prečistenie kanalizácie v kolektore v areáli SAV na Dúbravskej ceste 9, Bratislava04.04.2016Miroslav MarekMedzilaborecká 10,Bratislava,SK821 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
107/2016
Objednávame u Vás s ieky na okná cca 54 x 57 cm v PMV SAV S ieka a fólia do OST 20
V areáli SAV na Dúbravskej ceste 9, Bratislava
04.04.2016BM-PLAST s.r.o.36280186Hviezdna 847/148,Topoľníky,SK93011 TopoľníkyIng. Ján Malík, CSc.
UVS/036/2016/JFF
komerčné zdravotné pripoistenie v termíne
17.4.2016-20.4.2016
05.04.2016GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
108/2016
Objednávame u Vás opravu motora rovátora zn. HONDA06.04.2016Partl František, BA Univerzal11893478Langsfeldova 4,Bratislava,SK81104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
109/2016
Objednávame u Vás dodanie a montáž elektrického ohrievača do Pavilónu lekárskych vied SAV na Dúbravskej ceste 9, Bratislava, podľa predloženej cenovej ponuky-08.04.2016Partl František, BA Univerzal11893478Langsfeldova 4,Bratislava,SK81104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
110/2016
Objednávame u Vás tlač preukazu oprávňujúci k vstupu motorovým vozidlom do areálu SAV, Dúbravská cesta 9 -
500 ks
08.04.2016VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
UVS/037/2016/A
Na základe predložených zásad na KAREDITACIE vedeckých organizácií Slovenskej akadémie vied si u Vás objednávame
odborný preklad týchto zásad zo slovenského do anglického jazyka
08.04.2016VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
111/2016
Objednávame u Vás STK na motorové vozidlo Peugeot Expert
BL 868 D
12.04.2016Partl František, BA Univerzal11893478Langsfeldova 4,Bratislava,SK81104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2016/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2016 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2016. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2016/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2016 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)