Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2016/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2016 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Celkový počet záznamov:  657
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
058/2016
Objednávame u Vás rozšírenie licenčného súboru pre informačný systém SOFTIP22.02.2016SOFTIP a.s.31597238Spojová 21,Banská Bystrica,SK97401 Banská BystricaIng. Ján Malík, CSc.
OMC/015/2016/JFF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA25.02.2016Ústav polymérov SAV586927Dúbravská cesta 9,,SK84236 Ing. Ján Malík, CSc.
UVS/016/2016/LS
letenka na trase Viedeň-Brusel a spä25.02.2016GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/007/2016/BI
letenku Vna trase Viedeň – Berlín - Brusel – Viedeň28.02.2016GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
059/2016
Objednávame u Vás odstránenie revíznych závad na osobnom výahu v admninistratívnej budove Ú SAV na Štefánikovej 49, podľa predloženej cenovej ponuky29.02.2016IHPE s.r.o.44677634Eisnerova 21,Bratislava,SK84107 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
060/2016
Objednávame u Vás vykonanie OSPZ a OSEZ na kotloch
a horákoch v kotolni areálu SAV na Dúbravskej ceste 9 ,Bratislava
29.02.2016Róbert Bosch, spol. s r.o.Ambrušova 4,Bratislava,SK821 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
059/2016
Objednávame u Vás odstránenie revíznych závad na osobnom
výahu v admninistratívnej budove Ú SAV na Štefánikovej 49,
podľa predloženej cenovej ponuky
29.02.2016IHPE s.r.o.44677634Eisnerova 21,Bratislava,SK84107 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
061/2016
Objednávame u Vás kancelársky nábytok podľa priloženej prílohy v zmysle uzatvorenej Rámcovej dohody
Miesto dodávky :
budova UPV pre biomedicínu v areáli SAV na Dúbravskej ceste 9 Bratislava 00037869
01.03.2016IHPE s.r.o.44677634Eisnerova 21,Bratislava,SK84107 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
062/2016
Objednávame u Vás ubytovanie a občerstvenie pre pracovníkov SAV počas školenia v dňoch od 6.3.2016 do 9.3.201601.03.2016Kongresové centrum ACADEMIA SAVStará Lesná,Tatranská Lomnica,SK59 Tatranská LomnicaIng. Ján Malík, CSc.
063/2016
Objednávame u Vás písanie diplomov kaligrafickým
písmom formát A3
01.03.2016Plavčanová Marta48561225Jurkovičova 1,Bratislava,SK83106 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
064/2016
Objednávame u Vás netesnos na primárnom rozvode HV v OST 11, netesnos na dávkovaní chemikálií do potrubného rozvodu v kotolni na Dúbravskej č. 9, Bratislava01.03.2016REVYMONT s.r.o.30996503Diakovská 9,Šaľa,SK92700 ŠaľaIng. Ján Malík, CSc.
065/2016
Objednávame u Vás uchytenie a prekotvenie tabla vo výahu
PLV SAV na Dúbravskej ceste 9, Bratislava
01.03.2016REVYMONT s.r.o.30996503Diakovská 9,Šaľa,SK92700 ŠaľaIng. Ján Malík, CSc.
066/2016
Objednávame u Vás grafické služby pri realizácii reprezentatívneho bulletinu SAV - slovenská verzia01.03.2016REVYMONT s.r.o.30996503Diakovská 9,Šaľa,SK92700 ŠaľaIng. Ján Malík, CSc.
067/2016
Objednávame u Vás grafické služby pri realizácii reprezentatívneho bulletinu SAV - anglická verzia01.03.2016REVYMONT s.r.o.30996503Diakovská 9,Šaľa,SK92700 ŠaľaIng. Ján Malík, CSc.
068/2016
Objednávame u Vás revízie elektrických zariadení a bleskozvodov v ubytovni SAV na Royovej č. 10 a v rekreačných chatách v Senci01.03.2016L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
069/2016
Objednávame u Vás revízie plynových kotlov Buderus a prehliadky tlakových nádob v kotolni ubytovne SAV na Royovej č. 10.04.03.2016REVYMONT s.r.o.30996503Diakovská 9,Šaľa,SK92700 ŠaľaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/017/2016/FF
komerčné cestovné pripoistenie do Rakúska na 1 deň07.03.2016GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/019/2016/JFF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA09.03.2016Matematický ústav SAV166791?tefánikova 49,Bratislava,SK81473 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/018/2016/V/Va
CONECO RACIOENERGIA 09.03.2016INCHEBA a.s., Bratislava211087Viedenská cesta 3-7,Bratislava,SK85101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/018/A/2016/V/Va
Objednávame si u Vás tlač posterov na medzinárodný stavebný
veľtrh CONECO 2016
09.03.2016Double print .s.r.o.Technická ul,Bratislava,SK0 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2016/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2016 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2016. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2016/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2016 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)