Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2016/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2016 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Celkový počet záznamov:  657
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
UVS/005/2016/JFF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA25.01.2016Ústav materiálového výskumu SAV166804Watsonova 47,Ko?ice,SK4001 Ko?iceIng. Ján Malík, CSc.
UVS/006/2016/FF
objednáva rezervovanú letenku pre Tomáša Michaleka z Úradu SAV
Tam: SN2902 04FEB VIEBRU 0930 1110
Spä: SN6001 05FEB BRUVIE 1010 1200
v cene 669,-€ (vrátane letiskových poplatkov). OMS Ú SAV ïalej objednáva ubytovanie na 1 noc, zo 4/5.2.2016 pre Tomáša Michaleka v cene 80,40 € (bez raňajok a ostatných služieb spojených s ubytovaním). OMS Ú SAV zároveň objednáva komerčné cestovné poistenie pre Tomáša Michaleka do Belgicka na 2 dni (4.-5.2.2016) v cene 6,20. (Letenku, ubytovanie a poistenie uhradíme
faktúrou, ktorej originál prosíme zasla na adresu Úradu SAV spolu s kópiou
objednávky).
25.01.2016GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
029/A/2016
Objednávame u Vás dodávku ističa Legrand C 32 do miestnosti č. 5.64 v PLV SAV na Dúbravskej ceste 9, Bratislava28.01.2016Emil LamačkaGlogovec 4,?enkvice,SK900 ?enkviceIng. Ján Malík, CSc.
030/2016
Objednávame u Vás masérske služby pre zamestnacov Ú SAV
v dňoch 3.2.2016 a 10.2.2016
01.02.2016Emil LamačkaGlogovec 4,?enkvice,SK900 ?enkviceIng. Ján Malík, CSc.
031/2016
Objednávame u Vás občerstvenie pre členov Vedeckej rady SAV na 12,30 hod., dňa 9.2.2016 pre 27 členov
Dodanie občerstvenia na adresu: Úrad SAV, Štefánikova 49 Bratislava
02.02.2016Emil LamačkaGlogovec 4,?enkvice,SK900 ?enkviceIng. Ján Malík, CSc.
032/2016
Objednávame u Vás občerstvenie k akreditáciám SAV na 12,30 hod.
dňa 8.2.2016 pre 15 osôb
Dodanie občerstvenia na adresu: Úrad SAV, Štefánikova 49 Bratislava
02.02.2016Emil LamačkaGlogovec 4,?enkvice,SK900 ?enkviceIng. Ján Malík, CSc.
UVS/008/2016/FF
OMS Ú SAV objednáva rezervovanú letenku
Tam: OS 415 28FEB VIECDG 1300 1510
Spä: OS 416 01MAR CDGVIE 1700 1900
komerčné cestovné poistenie do Francúzska na 3 dni
02.02.2016GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
033/2016
Objednávame u Vás celodenné školenie o novom zákone o verejnom obstarávaní v Starej Lesnej dňa 7.3.2016 v sume 300 €03.02.2016GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
034/2016
Objednávame u Vás jarný servis - vetranie vzduchotechniky v budove Pavilónu lekárskych vied SAV na Dúbravskej ceste 9, podľa predloženej cenovej ponuky03.02.2016GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
035/216
Objednávame u Vás reguláciu digestorov SAV nastavením dorazu servoklapky na budove Pavi lónu lekárskych vied SAV na Dúbravskej ceste 9 , pod ľa predloženej cenovej ponuky03.02.2016GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
036/2016
Objednávame u Vás likvidáciu odpadu
(starého nábytku a zmiešaného odpadu) z budovy Ústavu srdca SAV na Dúbravskej ceste 9, Bratislava
04.02.2016GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
037/2016
Objednávame u Vás uvedenie do prevádzky zariadenia VZT,
ch ladenia a vykurovania, MaR a zaškolenie obsluhy v objekte Pavi lónu materiálových vied SAV na Dúbravskej ceste 9
04.02.2016GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
038/2016
Objednávame u Vás výkon č i n nosti technického dozoru
investora na stavbu  Prestavba SUZ, SAV, Bratislava,
podľa priloženej cenovej ponuky
08.02.2016GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
039/2016
Objednávame u Vás príslušenstvo pre vchodové dvere
podľa priloženej cenovej ponuky
08.02.2016GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/009/2016/JFF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA08.02.2016Historický ústav SAV166944Klemensova 19,Bratislava,SK81364 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
040/2016
Objednávame u Vás doplnenie odsávania spodných skriniek10.02.2016Historický ústav SAV166944Klemensova 19,Bratislava,SK81364 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
040/2016
Objednávame u Vás doplnenie odsávania spodných skriniek10.02.2016Historický ústav SAV166944Klemensova 19,Bratislava,SK81364 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
041/2016
Objednávame u Vás školenie vod i čov z povolania10.02.2016Auto?kola GEMEINER17502870Nám. Hraničiarov 23,Bratislava ,SK851 Bratislava Ing. Ján Malík, CSc.
042/2016
Objednávame u Vás pásky do DYMO strojčeka LM 120 P10.02.2016REGINA11636653Hattalova 12,Bratislava,SK83103 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
043/2016
Objednávame u Vás letné pneumatiky 215/55-Rl ? pre motorové vozidlo Peugeot 508 BL 003 FE10.02.2016Partl František, BA Univerzal11893478Langsfeldova 4,Bratislava,SK81104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2016/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2016 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2016. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2016/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2016 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)