Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2016/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2016 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Celkový počet záznamov:  657
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
370/2016
Objednávame u Vás revízie elektrospotrebičov v ubytovniach SAV na Royovej, Hroznovej, Jaskovom rade, Šancovej, chaty v Senci chaty na Donovaloch a v budovách v správe Ú SAV na Dúbravskej ceste 909.11.2016L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
371/2016
Objednávame u Vás revízie bleskozvodov v ubytovni SAV na
I. Bukovčana 9-11, na Hroznovej a chata Senec 2
09.11.2016L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
372/2016
Objednávame u Vás občerstvenie v dňoch 22., 23. a 24.11.2016 a 29.11.2016 pre cca 15 osôb09.11.2016I.E.G.- STRAVOVACIE služby11707402Tomášikova 28,Bratislava,SK82101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
373/2016
Objednávame u Vás revízie elektrospotrebičov na Úrade SAV
a závodnej jedálni Ú SAV
09.11.2016L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
374/2016
Objednávame U Vás :
Tubus tmavomodrý A4 15 ks
Tubus tmavomodrý A3 15 ks
Zlatá medaila SAV 20 ks
09.11.2016Matlovičová Eva35170506Studená 3,Bratislava,SK82104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
375/2016
Objednávame u Vás masérske služby pre zamestnacov Ú SAV
na mesiac november 2016
09.11.2016Matlovičová Eva35170506Studená 3,Bratislava,SK82104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
376/2016
Objednávame u Vás elektrický spinkovač a dierovač 10 ks
Obálka C5 0304094 s doručenkou samolepiace 1 000 ks
09.11.2016REGINA11636653Hattalova 12,Bratislava,SK83103 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
377/2016
Objednávame u Vás opravu svetelnej reklamy pri vstupe do areálu na Dúbravskej ceste 9, Bratislav, podľa predloženej cenovej ponuky09.11.2016L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/188/Va/ V
Objednávame si u Vás podľa vlastného výberu darčekové
predmety
09.11.2016L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
378/2016
Objednávame u Vás elektronickú aukciu na predaj majetku štátu - pozemku C-KN s p. č. 2941/44 v správe SAV podľa predloženej cenovej ponuky14.11.2016L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
379/2016
Objednávame u Vás realizovanie a spracovanie fotodokumentácie z podujatí SAV v termínoch od 15.11.2016 do 31.12.2016 podľa potrieb SAV14.11.2016L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
380/2016
Objednávame u Vás kontrolu požiarnych klapiek v Pavilóne
lekárskych vied SAV na Dúbravskej ceste 9, Bratislava, podľa predloženej cenovej ponuky
14.11.2016L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/189/2016/FF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA14.11.2016Ústav experimentálnej fyziky SAV166812Watsonova 47,Ko?ice,SK0 Ko?iceIng. Ján Malík, CSc.
381/2016
Objednávame u Vás odbornú servisnú prehliadku automatických posuvných dverí v PLV SAV na Dúbravsklej ceste 9, Bratislava, predloženej cenovej ponuky15.11.2016Ústav experimentálnej fyziky SAV166812Watsonova 47,Ko?ice,SK0 Ko?iceIng. Ján Malík, CSc.
382/2016
Objednávame u Vás opravu kotla č. 2, výmenu pozinkovaného potrubia a doplnenie merania spotreby TÚV v OST 1 v kotolni SAV na Dúbravskej ceste 9, Bratislava15.11.2016REVYMONT s.r.o.30996503Diakovská 9,Šaľa,SK92700 ŠaľaIng. Ján Malík, CSc.
383/2016
Objednávame u Vás prekladateľské služby v mesiaci november a december 201615.11.2016REVYMONT s.r.o.30996503Diakovská 9,Šaľa,SK92700 ŠaľaIng. Ján Malík, CSc.
384/2016
Objednávame u Vás výmenu 24 rebrového plechového radiátora v Ústrednom archíve SAV na Dúbravskej ceste 9, Bratislava15.11.2016STAVOMAL SLOVAKIA spol., s.r.o36231371Z. Kodálya 779/9,Galanta,SK92401 GalantaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/191/2016/FF
objednáva komerčné cestovné poistenie na 7 dní do Číny - 2 ks15.11.2016GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/192/2016/FF
objednáva komerčné cestovné pripoistenie do Rakúska na 1 deň15.11.2016GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/193/2016/MR
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA16.11.2016Elektrotechnický ústav SAV598429Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2016/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2016 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2016. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2016/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2016 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)