Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2016/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2016 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Celkový počet záznamov:  657
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
UVS/051/A/2016/JFF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA02.05.2016Ústav politických vied SAV586901Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK81364 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
136/A/2016
Objednávame u Vás dokumentu SAV 2020, formát A 4, obojstranná tlač, podľa priloženej prílohy - 250 ks29.04.2016VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
135/2016
Objednávame u Vás prerobenie VZT v miestnosti č. 9.65 v bloku B v Pavilóne lekárskych vied SAV na Dúbravskej ceste 9, Bratislava28.04.2016VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
136/2016
Objednávame u Vás masérske služby pre zamestnacov Ú SAV
v dňoch 4.5., 11.5. a 18.5.2016 po 6 osôb
28.04.2016VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
UVS/049/2016/JFF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA28.04.2016Ústav politických vied SAV586901Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK81364 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/048/2016/JFF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA28.04.2016Ústav anorganickej chémie SAV586919Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84536 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
129/2016
Objednávame u Vás opravu kopírovacieho stroja Minolta Bizhub 211 a vyčistenie multifunkčého zariadenia Canon v kanceláriach č. 3 a 4 prízemí Ú SAV, Štefánikova 49, Bratislava25.04.2016AGM SERVIS 11637765Nejedlého 45,Bratislava,SK0 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
130/2016
Objednávame u Vás dodanie 4 ks diaľkových ovládačov na posuvnú bránu a naprogramovanie pre ubytovňu SAV na Jaskovom rade č. 203, Bratislava25.04.2016AQUADENO,s. r. o.Trstice č. 371,Trstice,SK92542 TrsticeIng. Ján Malík, CSc.
131/2016
Objednávame u Vás rozširujúci zásuvkový panel pre UPS na PMV SAV a Úrad SAV25.04.2016COMPEX DATA s.r.o.,BA31358411Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
132/2016
Objednávame u Vás odvoz fekálneho odpadu z chát na Donovaloch25.04.2016EMI DUBOVSKÝ s.r.o., Lipt.Osad44231822Vr?tek 435,Liptovská Osada,SK3473 Liptovská OsadaIng. Ján Malík, CSc.
133/2016
Objednávame u Vás zabezpečenie kontrolovaného vstupu do Pavilónu lekárskych vied SAV na Dúbravskej ceste 9, Bratislava, podľa predloženej cenovej ponuky25.04.2016Techniserv s.r.o.35763124Nobelova 34,Bratislava,SK83102 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
134/2016
Objednávame u Vás dodanie a inštaláciu turniketov do Pavilónu lekárskych vied SAV na Dúbravskej ceste 9, Bratislava, podľa predloženej cenovej ponuky25.04.2016Techniserv s.r.o.35763124Nobelova 34,Bratislava,SK83102 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/046/2016/LS
Odbor medzinárodnej spolupráce Úradu SAV objednáva letenku  na trase Viedeň-Miláno Linate a spä21.04.2016GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
124/2016
Objednávame u Vás zviazanie záverečného účtu SAV za rok 2015 - 35 ks20.04.2016VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
125/2016
Objednávame u Vás tlač diplomov :
Mladý vedecký pracovník SAV do 35 rokov, podľa priloženej prílohy - 11 ks
20.04.2016VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
126/2016
Objednávame u Vás písanie diplomov kaligrafickým
písmom formát A3 - 1 ks
20.04.2016Plavčanová Marta48561225Jurkovičova 1,Bratislava,SK83106 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
128/2016
Objednávame u Vás doplnenie troch kamier na vrátnicu areálu SAV na Dúbravskej ceste 9, Bratislava, podľa predloženej cenovej prílohy20.04.2016Techniserv s.r.o.35763124Nobelova 34,Bratislava,SK83102 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/045/2016/MR
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA20.04.2016Botanický ústav SAV679089Dúbravská cesta 14,Bratislava,SK84523 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
119/2016
Objednávame u Vás opravu čerpadla ÚK v OST 1 v kotolni areálu SAV na Dúbravskej ceste 9, Bratislava19.04.2016REVYMONT s.r.o.30996503Diakovská 9,Šaľa,SK92700 ŠaľaIng. Ján Malík, CSc.
120/2016
Objednávame u Vás deratizáciu okolia PVL SAV a v kolektoroch na na Dúbravskej ceste 9, Bratislava19.04.2016Jozef Mihalovič - TROVIČ DDD., s. r. o.36885011Odbojárov 603/8A,Továrniky,SK95501 TovárnikyIng. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2016/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2016 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2016. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2016/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2016 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)