Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2016/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2016 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Celkový počet záznamov:  657
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
233/2016
Objednávame u Vás výmenu vonkajšej jednotky klimatizácie
TOSHIBA RAS 18 UKP - 1 ks
19.07.2016Ing. Ján Malík, CSc.
234/2016
Objednávame u Vás doplnenie nových a úpravy už existujúcich funkcionalít v rámci informačného systému SASPRO podľa priloženej prílohy20.07.2016Azara, s.r.oMatú?a Kavca 342/3,?ilina - Závodie,SK10 ?ilina - ZávodieIng. Ján Malík, CSc.
UVS/099/2016/MR
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA22.07.2016Archeologický ústav SAV166723Akademická 2,Nitra,SK94921 NitraIng. Ján Malík, CSc.
235/2016
Objednávame u Vás kontrolu a výmenu poistky na spojazdnenie ultracentrifúgy v miestnosti 7.102 v budove PLV na Dúbravskej ceste č. 922.07.2016L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/100/2016/MR
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA25.07.2016Ústav polymérov SAV586927Dúbravská cesta 9,,SK84236 Ing. Ján Malík, CSc.
UVS/101/2016/MR
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA25.07.2016Ústav genetiky a biotechnológi679127Akademicka 2,Nitra,SK95007 NitraIng. Ján Malík, CSc.
UVS/102/2016/MR
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA25.07.2016Archeologický ústav SAV166723Akademická 2,Nitra,SK94921 NitraIng. Ján Malík, CSc.
236/2016
Objednávame u Vás opravu automatickej práčky AWE 7727/1
Whirlpool v ubytovni SAV na ul I. Bukovčana 9-11, Bratislava
25.07.2016CENTROSERVIS - Peter Fogaš14001853M.Marečka 1,Bratislava,SK84107 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/103/2016/JFF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA26.07.2016Ústav politických vied SAV586901Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK81364 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/104/2016/MN
letenka Viedeň – Rím a spä
cestovné poistenie od 01. – 02. 09. 2016
jednosmerný autobusový lístok z Bratislavy do Viedne dňa 01. 09. 2016 o 9:30
26.07.2016GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/105/2016/MN
letenka Viedeň – Rím a spä
cestovné poistenie od 13. – 15. 09. 2016
jednosmerný autobusový lístok z Bratislavy do Viedne dňa 13. 09. 2016 o 9:30
26.07.2016GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
237/2016
Objednávame u Vás stanovenie všeobecnej hodnoty vecného
bremena - pozemky :
v správe SAV ( LV 1500) parcely C-KN s č. : 2530/5, 2530/11, 2530/20, 2530/34, 2618/3 2530/38.
27.07.2016Ing. Du?an HolíkJazmínová 4,Bratislava,SK821 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
238/2016
Objednávame u Vás na základe priloženej prílohy certifikát pre doménu e-vega.sav.sk - 1 ks27.07.2016MMS Softec34100172Hospodárska 53,Trnava,SK91701 TrnavaIng. Ján Malík, CSc.
239/2016
Objednávame u Vás zautomatizovanie výstupov
zo systému e-VEGA ( certifikáty, prideľovanie fin. prostriedkov na projekt a pod. ) - 25 ks
27.07.2016MMS Softec34100172Hospodárska 53,Trnava,SK91701 TrnavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/108/2016/FF
prebookovanie rezervovanej letenky smer Viedeň Schwechat - Skopje28.07.2016GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/109/2016/BI
objednáva letenku na trase Viedeň – Madrid - Viedeň01.08.2016GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/110/2016/BI
objednáva letenku na trase Viedeň – Paríž - Viedeň01.08.2016GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/111/2016/JFF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA04.08.2016Historický ústav SAV166944Klemensova 19,Bratislava,SK81364 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/113/2016/BI
objednáva letenku na trase Viedeň – Milano - Viedeň05.08.2016GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/114/2016/BI
objednáva letenku na trase Viedeň – Oslo - Viedeň05.08.2016GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2016/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2016 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2016. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2016/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2016 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)