Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2016/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2016 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Celkový počet záznamov:  657
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
226/2016
Objednávame u Vás vyčistenie klimatizácie na I. poschodí Ú SAV v kancelárii č. 107 a 11018.07.2016Ing. Ján Malík, CSc.
227/2016
Objednávame u Vás hygienické a čistiace potreby nasledovne:
Toaletný papier dvojvrstvový Tento - 360 ks
Jar 0,5 l - 100 ks
Handra pomarančová - 100 ks
Handra na podlahu - 100 ks
Gumové rukavice médium - 100 ks
Solvina - 100 ks
Ajax univerzál - 100 ks
Jal 1 l - 100 ks
18.07.2016Hanco a.s.Stará Vajnorská 19/B,Bratislava,SK83104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
228/2016
Objednávame u Vás pristavenie 2 ks veľkokapacitný kontajner 27 m³ na zmiešaný odpad s otvárateľným zadným čelom na 20.7.2016 o 7,00,oo hod. na Dúbravskú cestu 9 Bratislava do areálu Slovenskej akadémie vied.
Odvoz kontajnerov z areálu SAV na Dúbravskej ceste 9, dňa 25.7.2016 o 10,00 hod.
18.07.2016OLO a.s.681300Ivanská cesta 22,Bratislava,SK82104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
229/2016
Objednávame u Vás výmenu ističa v rozvádzači 02 RB 51A v ÚVS SAV na Dúbravskej ceste 9, Bratislava18.07.2016OLO a.s.681300Ivanská cesta 22,Bratislava,SK82104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
230/2016
Objednávame u Vás obal na Čestnú plaketu SAV tmavomodrá
koženka s logom A 4 - 25 ks
18.07.2016Matlovičová Eva35170506Studená 3,Bratislava,SK82104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/097/2016/FF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA15.07.2016Ústav polymérov SAV586927Dúbravská cesta 9,,SK84236 Ing. Ján Malík, CSc.
UVS/096/2016/BI
letenka na trase Viedeň – Madrid - Viedeň14.07.2016GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
223/2016
Objednávame u Vás opravu klimatizačnej jednotky v kancelárii č. 203, sekretariát P SAV , II. posch. Úrad SAV na Štefánikovej č. 49, Bratislava13.07.2016GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
224/2016
Objednávame u Vás kontrolu hasiacich prístrojov, hydrantov a tlakové skúšky hydrantových hadíc v objektoch Úradu SAV : Štefánikova 49, I. Bukovčana 9-11, Royová 10, Hroznová 3, Jaskový rad 203 , ubytovňa Dúbravská cesta 9, dve chaty v Senci, prevzaté objekty v správe na Dúbravskej ceste 913.07.2016ROTALIX-Molnár l., BRATISLAVA11810033MLYNAROVIČOVA 12,Bratislava,SK85103 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
225/2016
Objednávame u Vás odborné prehliadky RS plynu v areáli SAV na Dúbravskej ceste 9, Bratislava, podľa predloženej cenovej prílohy13.07.2016REVYMONT s.r.o.30996503Diakovská 9,Šaľa,SK92700 ŠaľaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/093/2016/FF
ubytovanie v Hoteli Midland Manchester12.07.2016GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/095/2016/JFF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA12.07.2016Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV166898?oltésovej 4 - 6,Ko?ice,SK0 Ko?iceIng. Ján Malík, CSc.
UVS/094/2016/JFF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA12.07.2016Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV490890Vlárska 5,Bratislava,SK0 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
220/2016
Objednávame u Vás opravu automatickej práčky AWE 7727/1
Whirlpool v ubytovni SAV na ul. I. Bukovčana 9-11,Bratislava
11.07.2016CENTROSERVIS - Peter Fogaš14001853M.Marečka 1,Bratislava,SK84107 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
221/2016
Objednávame u Vás vyhotovenie Tubusu vo formáte A2,
tmavomodrá koženka s logom SAV - 5 ks
11.07.2016Matlovičová Eva35170506Studená 3,Bratislava,SK82104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
222/2016
Objednávame u Vás tlač stravných poukážok11.07.2016VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
UVS/091/2016/JFF
objednávame u Vás jednu izbu pre hosa z ČR11.07.2016VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
UVS/096/A/2016/A/Va
Objednávame si u Vás večeru na 17.7.2016 na 20,30 hod. pre 10 osôb. Zároveň si u Vás objednávame podľa Vašej ponuky na 18.7.2016 od 9.00 hod do 17.00 hod. rokovacie miestnos ako aj občerstvenie a stravovanie pre 18 osôb.Platba sa uskutoční s kartou Dinners.11.07.2016VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
219/2016
Objednávame u Vás test motora + doplnenie aditíva PHM na
motorovom vozidle Peugeot 607 ŠPZ BA 607 XU
07.07.2016Partl František, BA Univerzal11893478Langsfeldova 4,Bratislava,SK81104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
218/2016
Objednávame u Vás výmenu prasknutej sprchovej vaničky
v izbe č. 46 v ubytovni SAV na Royovej č. 10, Bratislava
06.07.2016STAVOMAL SLOVAKIA spol., s.r.o36231371Z. Kodálya 779/9,Galanta,SK92401 GalantaIng. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2016/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2016 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2016. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2016/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2016 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)