Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2016/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2016 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Celkový počet záznamov:  657
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
UVS/066/2016/FF
OMS Ú SAV objednáva rezervovanú letenku smer Viedeň Schwechat - Helsinki a spä
komplexné cestovné poistenie na 3 dni do Fínska
ubytovanie na 2 noci v hoteli Cumulus Kalio Helsinki
18.05.2016GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/062/2016/FF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA18.05.2016Ústav etnológie SAV166979KLemensova 19,Bratislava,SK81364 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
165/2016
Objednávame u Vás STK a Emisnú kontrolu na motorové vozidlo
Peugeot 508 BL 003 FE
19.05.2016Partl František, BA Univerzal11893478Langsfeldova 4,Bratislava,SK81104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
167/2016
Objednávame u Vás masérske služby pre zamestnacov Ú SAV
dňa 25.5.2016 pre 6 osôb
19.05.2016Partl František, BA Univerzal11893478Langsfeldova 4,Bratislava,SK81104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
168/2016
Objednávame u Vás stavebné práce v sociálnom zariadení autodielne, na Dúbravskej ceste 9, Bratislava, podľa predloženej cenovej ponuky24.05.2016STAVOMAL SLOVAKIA spol., s.r.o36231371Z. Kodálya 779/9,Galanta,SK92401 GalantaIng. Ján Malík, CSc.
169/2016
Objednávame u Vás opravu strechy na garážach SAV v areáli na
Dúbravskej ceste 9, Bratislava, podľa predloženej cenovej ponuky
24.05.2016STAVOMAL SLOVAKIA spol., s.r.o36231371Z. Kodálya 779/9,Galanta,SK92401 GalantaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/067/2016/JFF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA24.05.2016Ústav etnológie SAV166979KLemensova 19,Bratislava,SK81364 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
170/2016
Objednávame u Vás výmenu krabice na rozvod káblov v budove
hlavnej vrátnice na Dúbravskej ceste 9, Bratislava
26.05.2016L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
171/2016
Objednávame u Vás opravu 3 ks obehových čerpadiel horúcej vody Grundfos č. 1, 2, 3 v kotolni SAV na Dúbravskej ceste 9, podľa predloženej cenovej ponuky26.05.2016REVYMONT s.r.o.30996503Diakovská 9,Šaľa,SK92700 ŠaľaIng. Ján Malík, CSc.
172/2016
Objednávame u Vás jednorázový servis a kontrolu chladiacich zariadení v Pavilóne materiálových vied SAV na Dúbravskej ceste 9, Bratislava, podľa predloženej cenovej ponuky26.05.2016REVYMONT s.r.o.30996503Diakovská 9,Šaľa,SK92700 ŠaľaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/068/2016/FF
OMS Ú SAV objednáva rezervované letenky - 6 ks27.05.2016GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/069/2016/MR
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA27.05.2016Ústav materiálového výskumu SAV166804Watsonova 47,Ko?ice,SK4001 Ko?iceIng. Ján Malík, CSc.
173/2016
Objednávame u Vás dezinsekciu v dvoch rekreačných chatách
v Senci dňa
30.05.2016Jozef Mihalovič - TROVIČ DDD., s. r. o.36885011Odbojárov 603/8A,Továrniky,SK95501 TovárnikyIng. Ján Malík, CSc.
174/2016
Objednávame u Vás pokosenie lúky pri chatách na Donovaloch30.05.2016SPDP LÚZŇAN30228735,Lip. Lu?ná 628,SK3472 Lip. Lu?ná 628Ing. Ján Malík, CSc.
175/2016
Objednávame u Vás ubytovanie a stravovanie pre cca 51
zamestnacov Úradu SAV v dňoch 3.6.2016 - 4.6.2016
30.05.2016Kongresové centrum Smolenice 42159580Zámocká 18,Smolenice,SK919 SmoleniceIng. Ján Malík, CSc.
176/2016
Objednávame u Vás pranie bielizne z rekreačných chát v Senci30.05.2016AQUADENO,s. r. o.Lovičská 512/42,Brestovany,SK919 BrestovanyIng. Ján Malík, CSc.
177/2016
Objednávame u Vás tlač hlavičkového papiera v anglickom jazyku podľa priloženej prílohy - 250 ks
Čistý papier bez loga - 250 ks
Papier krémový podľa priložených príloh - 500 ks
30.05.2016VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
178/2016
Objednávame u Vás ciachovanie váh v závodnej kuchyni
Úradu SAV - 4 ks
30.05.2016Koller StefanAmurská 58,Bratislava,SK821 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
179/2016
Objednávame u Vás inštaláciu elektrickej zásuvky v miestnosti č. 6.69 na 5. poschodí v bloku B, Pavilón lekárských vied SAV, Dúbravská cesta 9 Bratislava30.05.2016L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
180/2016
prílohy
na Peugeot 607 BA 607 XU
30.05.2016Partl František, BA Univerzal11893478Langsfeldova 4,Bratislava,SK81104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2016/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2016 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2016. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2016/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2016 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)