Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2016/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2016 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Celkový počet záznamov:  657
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
102/2016
Objednávame u Vás dezinsekciu objetov : Hroznová 3, Šancová 56, Royová 10, závodná kuchyňa Štefánikova 49, ubytovňa D. N. Ves, Jaskový rad 203, ubytovňa Dúbravská cesta 9 V mesiaci apríl 201631.03.2013Jozef Mihalovič - TROVIČ DDD., s. r. o.36885011Odbojárov 603/8A,Továrniky,SK95501 TovárnikyIng. Ján Malík, CSc.
UVS/047/2016/JFF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA25.04.2014Ústav etnológie SAV166979KLemensova 19,Bratislava,SK81364 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
166/2016
Objednávame u Vás opravu koľajnice posuvnej brány na hlavnej
vrátnici areálu SAV na Dúbravskej ceste 9, Bratislava
19.05.2015STAVOMAL SLOVAKIA spol., s.r.o36231371Z. Kodálya 779/9,Galanta,SK92401 GalantaIng. Ján Malík, CSc.
001/2016
Objednávame u Vás stravovacie poukážky v hodnote 3,15 €
197 ks
Objednávame u Vás stravovacie poukážky v hodnote 3,30 €
3 000 ks
04.01.2016Edenred s.r.o. 31328695Karadžičova 8,Bratislava,SK820 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
002/2016
Objednávame u Vás stravné lístky pre pracovníkov Ú SAV
v hodote 2,24 € - 500 ks
04.01.2016I.E.G.- STRAVOVACIE služby11707402Tomášikova 28,Bratislava,SK82101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
003/2016
Objednávame u Vás inštaláciu elektrických zásuviek v miestnosti č. 5.27. a 4.30 v bloku A, Pavilón lekárskych vied SAV, na Dúbravskej ceste 9 Bratislava04.01.2016L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
004/2016
Objednávame u Vás opravu osvetlenia v kanclárii č. 105 na I. posch. Ú SAV, Štefánikova 49, Bratislava04.01.2016L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
005/2016
Objednávame u Vás 100 % technickú soľ v 25 kg vreciach
12 paliet / 540 ks
Dovoz na adresu : Referát správy areálu SAV, Dúbravská cesta 9 Bratislava, kontakt : p. Mádrová ,tel. číslo : 0911 065 265
04.01.2016ANDY - Andrea ?imováAl?betin dvor 70,Miloslavov,SK0 MiloslavovIng. Ján Malík, CSc.
006/2016
Objednávame u Vás opravu riadenia motorového vozidla BMW 530 BL 066 DB04.01.2016Partl František, BA Univerzal11893478Langsfeldova 4,Bratislava,SK81104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
007/2016
Objednávame u Vás tlač stravných poukážok nasledovne04.01.2016VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
UVS/001/2016/LS
letenka na trase Viedeň-Berlín/Tegel/TXL a spä07.01.2016GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/002/2016/JFF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA07.01.2016Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV490890Vlárska 5,Bratislava,SK0 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/003/2016/FF
objednáva rezervovanú letenku z Fínskej akadémie
Tam: AY 767 07FEB HELVIE 1700 1830
Spä: AY 768 08FEB VIEHEL 1915 2245
08.01.2016GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/004/2016/FF
objednáva rezervované ubytovanie pre Marju Makarowu z
Fínska na 1 noc (7/8.2.2016) v cene 77,- €.
08.01.2016GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
008/2016
Objednávame u Vás program na Novoročný koncert SAV
kvalita papiera, farba a formát totožný ako na pozvánke - 230 ks
11.01.2016VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
009/2016
Objednávame u Vás mini zákusky na 22.1.2016 na 11,00 hod11.01.2016PrimissimoTupolevova 3,Bratislava,SK851 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
010/2016
Objednávame u Vás vykonanie revízie a čistenie komínov
v objektoch na Štefánikovej č. 49, Royovej č.10, Hroznovej č. 3 a Jaskovom rade č. 203 a Dúbravskej ceste 9
11.01.2016PrimissimoTupolevova 3,Bratislava,SK851 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
011/2016
Objednávame u Vás Denník N od 15.1.2016 do 31.12.2016
1 ks
12.01.2016PrimissimoTupolevova 3,Bratislava,SK851 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
012/2016
Objednávame u Vás opravu tlačiarne Canon MF8550Cd v kancelárii č. 311, na Úrade SAV, Štefánikova 49, Bratislava12.01.2016AGM SERVIS 11637765Nejedlého 45,Bratislava,SK0 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
013/2016
Objednávame u Vás pristavenie 1 ks veľkokapacitný kontajner 7 m³ / 3 t na zmiešaný odpad s otvárateľným zadným čelom na 14.1.2016 o 8,00,oo hod. na Dúbravskú cestu 9 Bratislava do
areálu Slovenskej akadémie vied, Pavilón lekárských vied SAV Odvoz kontajneru z areálu SAV na Dúbravskej ceste 9, dňa 18.1.2016 o 10,00
12.01.2016OLO a.s.681300Ivanská cesta 22,Bratislava,SK82104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2016/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2016 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2016. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2016/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2016 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)