Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2015/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2015 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Celkový počet záznamov:  588
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
319/A/2015
Objednávame u Vás výmenu dreveného obloženia za sadrkartónové obloženie a montáž kazetového stropu v ubytovni SAV, 1. Bukovča na 9 - 11 , Bratislava, podľa predloženej cenovej ponuky20.10.2015STAVOMAL SLOVAKIA spol., s.r.o36231371Z. Kodálya 779/9,Galanta,SK92401 GalantaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/167/2015/FF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA19.10.2015Ústav hydrológie SAV166600Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK841 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
315/2015
Objednávame u Vás optický prevodník do optického sasi podľa
obhliadky
19.10.2015Techniserv s.r.o.35763124Nobelova 34,Bratislava,SK83102 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
316/2015
Objednávame u Vás opravu automatickej práčky AWE 7727/1
v ubytovni SAV na ul. I. Bukovčana 9-11, Bratislava
19.10.2015CENTROSERVIS - Peter Fogaš14001853M.Marečka 1,Bratislava,SK84107 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
310/2015
Objednávame u Vás preklad informačnej brožúrky pre účastníkov seminára projektu CIMULACT z anglického jazyka do slovenského jazyka15.10.2015CENTROSERVIS - Peter Fogaš14001853M.Marečka 1,Bratislava,SK84107 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
311/2015
Objednávame u Vás prerobenie sprchovacieho kúta na WC,
na Ú SAV, Štefánikova 49, Bratislava
15.10.2015STAVOMAL SLOVAKIA spol., s.r.o36231371Z. Kodálya 779/9,Galanta,SK92401 GalantaIng. Ján Malík, CSc.
312/2015
Objednávame u Vás nasledovný tovar v zmysle rámcovej zmluvy : Laptop, Procesor Intel Opentium 4, 4 GB RAM, 1 TB HDD15.10.2015COMPEX DATA s.r.o.,BA31358411Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
313/2015
Objednávame u Vás tonery v zmysle rámcovej zmluvy podľa
priloženej prílohy
15.10.2015MIP s.r.o.31629784Lúčna 4,Prievidza,SK97101 PrievidzaIng. Ján Malík, CSc.
314/2015
Objednávame u Vás úpravu v systéme a-VEGA podľa priloženej
prílohy
15.10.2015MMS Softec34100172Hospodárska 53,Trnava,SK91701 TrnavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/161/2015/FF
K ŽIADOSTI O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA14.10.2015Ústav slovenskej literatúry SAV17050286Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK81364 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/162/2015/JFF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA14.10.2015Geografický ústav SAV166545Štefánikova 49,Bratislava,SK81473 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/163/2015/JFF
objednávame u Vás jednolôžkovú izbu14.10.2015My Home Apartmánový domMýtna 23 A,Bratislava,SR811 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/164/2015/FF
OMS USAV objednáva komerčné cestovné poistenie14.10.2015GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/165/2015/FF
OMS USAV objednáva komerčné cestovné poistenie14.10.2015GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
002/2015/projekty
II. č iastková objednávka kancelárského nábytku14.10.2015GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
003/2015/projekty
I. čiastková objednávka laboratórneho nábytku14.10.2015GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
305/2015
Objednávame u Vás projektovú dokumentáciu na prestavbu budovy Ústavu výskumu srdca SAV na potreby Ústavu slovenskej literatúry SAV a Ústavu svetovej literatúry SAV14.10.2015GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
306/2015
Objednávame u Vás dezinsekciu objetov : Hroznová 3,
závodná kuchyňa Štefánikova 49, Bukovčana 9 -11 D. Nová Ves,Jaskový rad 203, ubytovňa Dúbravská cesta 9 a Sancová 56
14.10.2015Jozef Mihalovič - TROVIČ DDD., s. r. o.36885011Odbojárov 603/8A,Továrniky,SK95501 TovárnikyIng. Ján Malík, CSc.
307/2015
Objednávame u Vás kontrolu pozemných hydrantov v areáli SAV na Dúbravskej ceste 9, kontrolu požiarnej nádrže v PLV SAV, výmena hadicové zariadenie v ubytovni na Royovej č. 10 a kontrola hasiacich prístrojov v rekreačných chatách v Senci.14.10.2015ROTALIX-Molnár l., BRATISLAVA11810033MLYNAROVIČOVA 12,Bratislava,SK85103 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
308/2015
Objednávame u Vás opravu kopírovacieho stroja Minolta Bizhub v kancelrárii č. 306 III. poschodie Ú SAV, Štefánikova 49 Bratislava14.10.2015AGM SERVIS 11637765Nejedlého 45,Bratislava,SK0 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2015/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2015 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2015. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2015/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2015 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)