Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2015/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2015 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Celkový počet záznamov:  588
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
UVS/50/2015/JFF
objednávame u Vás jednu jednolôžkovú izbu pre hosa z BG28.04.2015My Home Apartmánový domMýtna 23 A,Bratislava,SR811 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0128/2015
Objednávame u Vás občerstvenie na poradu riaditeľov a predsedov vedeckých rád organizácií SAV a zasadnutie Pléna Snemu SAV dňa 27.4.2015 pre cca 150 osôb27.04.2015I.E.G.- STRAVOVACIE služby11707402Tomášikova 28,Bratislava,SK82101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0129/2015
Objednávame u Vás veľký autobus z Bratislavy do Smoleníc
na 29.6.2015 a spä.
Autobus prosíme pristavi dňa 29.6.2015 na Predstaničnom
námestí o 8,20 hod. s odchodom 8,30 hod.
Návrat zo Smoleníc do Bratislavy dňa 29.6.2015 cca 14,00 hod
27.04.2015APEX Solutions, Bratislava44642831?ándorová 17,Bratislava,SK82103 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0130/2015
Objednávame U Vás napísanie diplomu kaligrafickým písmom
(čestný doktorát) formát A3 - 1 ks
27.04.2015Plavčanová Marta48561225Jurkovičova 1,Bratislava,SK83106 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0130/A/2015
Objednávame u Vás revíziu EZS na Štefánikovej 49 podľa
zmluvy TS 002/2014
27.04.2015Mgr. Martin Novosad - EMENDilongova 125/7A, Hlohovec,SK920  HlohovecIng. Ján Malík, CSc.
0131/2015
Objednávame u Vás výmenu OPC valca, stierky valca, opravu krytu automatického podávania papiera na kopírovacom stroji Minolta Bizhub 211 v kancelárii č. 4, na Štefánikovej č. 4927.04.2015AGM SERVIS 11637765Nejedlého 45,Bratislava,SK0 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0132/2015
Objednávame u Vás nápis na mramorovú tabuľu P SAV nasledovne :
rok 2015
Ján Vilček, lekár,USA
Koichi Niihara, materiálový vedec, Japonsko
27.04.2015EKKA s.r.o.35848740Pa?ítková 4,Bratislava,SK82104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
132/A2015
Objednávame u Vás revíziu CCTV na Štefánikovej č. 49 podľa
zmluvy TS 001/2014
27.04.2015Mgr. Martin Novosad - EMENDilongova 125/7A, Hlohovec,SK920  HlohovecIng. Ján Malík, CSc.
0123/2015
Objednávame u Vás Tlač diplomov :
Cena SAV za popularizáciu vedy - 6 ks
24.04.2015VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
0124/2015
Objednávame u Vás prípravu, koncept, grafika, pozvánky na
manažment podujatia SAVinci 11.5.2015 v KC Dunaj
24.04.2015VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
0124/A/2015
Objednávame u Vás revíziu rámp na Dúbravskej ceste 9, podľa
zmluvy TS15/0111RB
24.04.2015Techniserv s.r.o.35763124Nobelova 34,Bratislava,SK83102 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0125/2015
Objednávame u Vás moderovanie SAVinci 11.5.2015 v KC Dunaj24.04.2015Techniserv s.r.o.35763124Nobelova 34,Bratislava,SK83102 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0126/2015
Objednávame u Vás prenájom priestorov na SAVinci vedecké
kaviarne v KC Dunaj na 11.5.2015 od 17,30 hod. do 19,00 hod.
a catering podľa dohody
24.04.2015Techniserv s.r.o.35763124Nobelova 34,Bratislava,SK83102 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0127/2015
Objednávame u Vás výpočtovú techniku podľa priloženej prílohy - 1 ks24.04.2015COMPEX DATA s.r.o.,BA31358411Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/46/2015/JB
Letenka Viedeň-Bukureš-Viedeň - 1 ks24.04.2015GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
118/A/2015
Objednávame u Vás Ubranisticko-architektonický návrh
Geologický ústav SAV
24.04.2015GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
126/2015
Objednávame u Vás orga n izač né zabez pečen ie podujatia vedecká kavi areň SAVinci na 11.5.2015 v priestoroch KC Dunaj24.04.2015invisi, s. r. o.Pri trati 10,Bratislava,SK821 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/45/2015/JB
Letenka Viedeň-Bonn-Viedeň - 1 ks23.04.2015GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/44/2015/VS/V
Agrokomplex 201523.04.2015Agrokomplex-Vystavnictvo223573Výstavná 4,Nitra,SK94901 NitraIng. Ján Malík, CSc.
0116/2015
Objednávame u Vás vypracovanie geometrického plánu SAV 1 na
Dúbravskej ceste 9, Bratislava
22.04.2015Agrokomplex-Vystavnictvo223573Výstavná 4,Nitra,SK94901 NitraIng. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2015/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2015 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2015. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2015/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2015 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)