Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2015/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2015 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Celkový počet záznamov:  588
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
UVS/69/2015/JB
Letenka Viedeň-St. Petersburg-Viedeň - 1 ks21.05.2015GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
153/2015
Objednávame u Vás spiatočné letenky :
Leeds-Amsterdam-Viedeň-Amsterdam-Leeds na 14.-17.6.2015
Warsaw-Viedeň-Warsaw na 14.-17.6.2015
Clerm.Ferrand-Pariz-Viedeň-Pariz-Clerm.Ferrand na 16.-18.6.2015
21.05.2015GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
154/2015
Objednávame u Vás vydanie inzerátu na prenájom nebytových
priestorov na Dúbravskej ceste 9, Bratislava podľa priloženej prílohy
21.05.2015PETIT PRESS a.s.35790253Lazaretská 12,Bratislava,SK811 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/64/2015/MR
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA19.05.2015Ústav merania SAV598411Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/65/2015/MR
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA19.05.2015Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV490750Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK845 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/66/2015/JFF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA19.05.2015Ústav zoológie SAV679097Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84506 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
151/2015
Objednávame u Vás občerstvenie na seminár
Významné osobnosti SAV v roku 2015 na 28.5.2015 podľa priloženej
prílohy
18.05.2015HAMA - Anna MateováVlárska 7,Bratislava,SK83101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
152/2015
Objednávame u Vás ubytovanie a stravovanie pre cca 70
zamestnacov Úradu SAV v dňoch 22.5. -23.5.2015
18.05.2015Kongresové centrum Smolenice 42159580Zámocká 18,Smolenice,SK919 SmoleniceIng. Ján Malík, CSc.
UVS/61/2015/JFF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA15.05.2015Ústav polymérov SAV586927Dúbravská cesta 9,,SK84236 Ing. Ján Malík, CSc.
UVS/62/2015/JFF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA15.05.2015Astronomický ústav SAV166529,Tatranská Lomnica,SK59 Tatranská LomnicaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/63/2015/JFF
ŽIADOS O PRDATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA15.05.2015Matematický ústav SAV166791?tefánikova 49,Bratislava,SK81473 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/56/2015/JFF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA13.05.2015Slavistický ústav Jána Stanislava SAV31750940Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK0 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/57/2015/JFF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA13.05.2015Astronomický ústav SAV166529,Tatranská Lomnica,SK59 Tatranská LomnicaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/58/2015/JFF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA13.05.2015Ústav slovenskej literatúry SAV17050286Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK81364 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/59/2015/JFF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA13.05.2015Parazitologický ústav SAV586951Hlinkova 3,Ko?ice,SK4001 Ko?iceIng. Ján Malík, CSc.
140/2015
Objednávame u Vás opravu výrobníka sódy a výmenu fi ltra na vodu12.05.2015CELFIA s.r.o.31385397Tománkova 6,Bratislava,SK84105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
141/2015
Objednávame u Vás odborné prehliadky plynových zariadení
a tlakových nádob v objektoch na: Štefánikovej č. 49,
Hroznovej č . 3, Royovej č . 10 a Jaskovom rade č . 203
12.05.2015Peter DimitrovVidlicová 15,Bratislava,SK83101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
142/2015
Objednávame u Vás opravu elektrickej panvice v závodnej jedálni Úradu SAV12.05.2015L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
143/2015
Objednávame u Vás opravu automatickej práč ky AWZ 5140
v ubytovni SAV na l.Bukovča n a 9-11, Bratislava
12.05.2015CENTROSERVIS - Peter Fogaš14001853M.Marečka 1,Bratislava,SK84107 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
144/2015
Objednávame u Vás prečisten ie kanalizácie na Dúbravskej ceste 9, pri Chemickom ústave SAV, Bratislava12.05.2015Miroslav MarekMedzilaborecká 10,Bratislava,SK821 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2015/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2015 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2015. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2015/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2015 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)