Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2015/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2015 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Celkový počet záznamov:  588
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
200/2015
Objednávame u Vás prihlásenie motorového vozidla a ŠPZ24.06.2015Roman Krchnák40225097Furdekova 6,Bratislava,SK85103 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/83/2015/MR
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA17.06.2015Ústav polymérov SAV586927Dúbravská cesta 9,,SK84236 Ing. Ján Malík, CSc.
UVS/84/2015/MR
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA17.06.2015Ústav experimentálnej fyziky SAV166812Watsonova 47,Ko?ice,SK0 Ko?iceIng. Ján Malík, CSc.
UVS/85/2015/MR
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA17.06.2015Archeologický ústav SAV166723Akademická 2,Nitra,SK94921 NitraIng. Ján Malík, CSc.
193/A/2015
Objednávame u Vás zasadaciu miestnos, ubytovanie a stravu na 18.6. - 19.6.2015 pre cca 30 účastníkov porady riaditelov
ll. Odd. SAV
16.06.2015Kongresové centrum ACADEMIA SAVStará Lesná,Tatranská Lomnica,SK59 Tatranská LomnicaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/82/2015/JFF
1 x cestovné poistenie do Škótska15.06.2015GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
193/2015
Objednávame u Vás konzul tačnú a poradenskú či n nos pre
chladové komory v termíne od 18.6.2015 do 31.7.2015
15.06.2015IMBIS SK, s. r. o.Račianska 95,Bratislava,SK831 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/86/2015/BI
prepravu na trase Viedeň - Bratislava a spä12.06.2015ADOT s.r.o.Belinského 4,Bratislava,SK851 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
187/2015
Objednávame u Vás ka ncelárske potreby :
0503013 Euroobal A4
1800018 Magnetická tabuľa Prémium Plus
1800035 Sada na magnetickú tabuľu
0800243 Skartátor Martin Yale 1000
0800263 Zošívačka Maped Expert
11.06.2015REGINA11636653Hattalova 12,Bratislava,SK83103 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
188/2015
Objednávame u Vás výmenu sprchovacej vaničky v ubytovni SAV
na Royovej č . 10, a osadenie vypanutých škridiel na streche
11.06.2015STAVOMAL SLOVAKIA spol., s.r.o36231371Z. Kodálya 779/9,Galanta,SK92401 GalantaIng. Ján Malík, CSc.
189/2015
Objednávame u Vás technické zabezpečenie programu pri
príleži tosti slávnostného u deľovania Cien SAV v roku 2015
v KC Smolenice dňa 29.6.2015 o 10,00 hod.
11.06.2015Ok?a -production11769696Studničná 310/16,Pra?ice,SK95622 Pra?iceIng. Ján Malík, CSc.
190/2015
Objednávame u Vás občerstvenie pri príležitosti slávnostného udeľovania Cien SAV v roku 2015 pre cca 90 osôb dňa 29.6.2015 o 10,00 hod.11.06.2015Kongresové centrum Smolenice 42159580Zámocká 18,Smolenice,SK919 SmoleniceIng. Ján Malík, CSc.
191/2015
Objednávame u Vás televízor značky Philips 82 palcov do ubytovne
SAV na Šancovú 56
11.06.2015CENTROSERVIS - Peter Fogaš14001853M.Marečka 1,Bratislava,SK84107 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
192/2015
Objednávame u Vás nocľa h pre prof. Jána Rychlíka z 15.6.2015 na 16.6.201511.06.2015CENTROSERVIS - Peter Fogaš14001853M.Marečka 1,Bratislava,SK84107 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/81/2015/BI
Letenka na trase Viedeň – Brusel - Viedeň
Spiatocny listok na autobus
10.06.2015GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
183/2015
Objednávame u Vás stavebné práce v interiéri ubytovne SAV v DNV podľa predloženej cenovej ponuky10.06.2015STAVOMAL SLOVAKIA spol., s.r.o36231371Z. Kodálya 779/9,Galanta,SK92401 GalantaIng. Ján Malík, CSc.
184/2015
Objednávame u Vás dezinsekciu v dvoch rekreačných chatách
v Senci
10.06.2015Jozef Mihalovič - TROVIČ DDD., s. r. o.36885011Odbojárov 603/8A,Továrniky,SK95501 TovárnikyIng. Ján Malík, CSc.
185/2015
Objednávame u Vás tonery do tlačiarní podľa rámcovej dohody
a priloženej prílohy
10.06.2015MIP s.r.o.31629784Lúčna 4,Prievidza,SK97101 PrievidzaIng. Ján Malík, CSc.
186/2015
Objednávame u Vás 1 x veče ru pre 9 osôb dňa 15.6.2015 o 17,30 hod. , stôl v záhradnom dvore10.06.2015MIP s.r.o.31629784Lúčna 4,Prievidza,SK97101 PrievidzaIng. Ján Malík, CSc.
182/2015
Objednávame u Vás Manuál verejného obstarávania kocke09.06.2015Nakladateľstvo Forum, s. r. oZahradnícka 46, Bratislava,SK821  BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2015/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2015 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2015. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2015/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2015 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)