Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2015/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2015 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Celkový počet záznamov:  588
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
UVS/107/2015/JFF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA18.08.2015Astronomický ústav SAV166529,Tatranská Lomnica,SK59 Tatranská LomnicaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/108/2015/JFF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA18.08.2015Ústav polymérov SAV586927Dúbravská cesta 9,,SK84236 Ing. Ján Malík, CSc.
UVS/107/2015/JFF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA18.08.2015Astronomický ústav SAV166529,Tatranská Lomnica,SK59 Tatranská LomnicaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/108/2015/JFF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA18.08.2015Ústav polymérov SAV586927Dúbravská cesta 9,,SK84236 Ing. Ján Malík, CSc.
UVS/106/2015/BI
letenka na trase Viedeň - Varšava - Helsinky -
Viedeň
17.08.2015GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/105/2015/Va/V
Objednávam e si u Vás tl ač posterov na medzinárodný
pol'nohospodársky vel'trh AGROKOMPLEX 2015 pod l'a
predložených podkladov. Zároveň objed návame aj tlač
propagačných materiálov na uvedený veľtrh
13.08.2015Double print .s.r.o.Technická ul,Bratislava,SK0 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/102/2015/MR
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA13.08.2015Double print .s.r.o.Technická ul,Bratislava,SK0 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/103/2015/MR
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA13.08.2015Double print .s.r.o.Technická ul,Bratislava,SK0 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/100/215/MN
Objednávame si u Vás tlač pozvánok na udelenie Medzinárodnej ceny SAV za rok 2015 v náklade:
v slovenskom jazyku - 120 ks
v anqlickom jazyku - 30 ks
11.08.2015VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
UVS/101/2015/BI
komplexné poistenie počas služobnej cesty do Tel
Avivu v termíne od 15.8.2015 - 23.8.2015.
11.08.2015GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/99/2015/BI
Letenka na trase Viedeň - Rím- Viedeň
Listok na autobus: Bratislava - Vieden - Bratislava
06.08.2015GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/97/2015/MN
Letenka Viedeň - Madrid a s pä04.08.2015GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/98/2015/JFF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA04.08.2015Astronomický ústav SAV166529,Tatranská Lomnica,SK59 Tatranská LomnicaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/94/2015/JFF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA03.08.2015Ústav slovenskej literatúry SAV17050286Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK81364 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/95/2015/JFF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA03.08.2015Historický ústav SAV166944Klemensova 19,Bratislava,SK81364 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/96/2015/JFF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA03.08.2015Ústav ekológie lesa SAV679071Ľ. Štúra 2,Zvolen,SK960 ZvolenIng. Ján Malík, CSc.
UVS/93/2015/FF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA03.08.2015Ústav experimentálnej fyziky SAV166812Watsonova 47,Ko?ice,SK0 Ko?iceIng. Ján Malík, CSc.
226/2015
Objednávame u Vás tlač hlavičkového papiera lesklý kriedový pre podpredsedu SAV I.OV, podla priloženej prílohy x 150 ks22.07.2015VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
227/2015
Objednávame u Vás dodávku a montáž vnútorných žaluzií do Penziónu v Trenčianských Tepliciach podla  predloženej cenovej ponuky22.07.2015BM-PLAST s.r.o.36280186Hviezdna 847/148,Topoľníky,SK93011 TopoľníkyIng. Ján Malík, CSc.
228/2015
Objednávame u Vás opravu otvárania trezora v pokladni USAV22.07.2015IHPE s.r.o.44677634Eisnerova 21,Bratislava,SK84107 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2015/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2015 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2015. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2015/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2015 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)