Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2015/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2015 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Celkový počet záznamov:  588
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
UVS/120/2015/JFF
komerčné zdravotné pripoistenie v termíne 14.9.2015-18.9.2015 do Belgicka na 5 dní04.09.2015GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/121/2015/BI
Odbor medzinárodnej spolupráce Úradu SAV objednáva cestovný lístok04.09.2015GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/119/2015/Ne
Objednávame si u Vás cateringové služby03.09.2015GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/116/2015/MR
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA03.09.2015Historický ústav SAV166944Klemensova 19,Bratislava,SK81364 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/117/2015/MR
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA03.09.2015Parazitologický ústav SAV586951Hlinkova 3,Ko?ice,SK4001 Ko?iceIng. Ján Malík, CSc.
UVS/118/2015/MR
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA03.09.2015Parazitologický ústav SAV586951Hlinkova 3,Ko?ice,SK4001 Ko?iceIng. Ján Malík, CSc.
UVS/113/2015/Va
Objednávame si u Vás koncertné predstavenie pri príležitosti odovzdávania Medzinárodnej ceny SAV dňa 4. 9. 201502.09.2015Parazitologický ústav SAV586951Hlinkova 3,Ko?ice,SK4001 Ko?iceIng. Ján Malík, CSc.
UVS/114/2015/FF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA02.09.2015Ústav experimentálnej farmakologie a toxikologie SAV598453Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK0 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/115/2015/MR
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA02.09.2015Parazitologický ústav SAV586951Hlinkova 3,Ko?ice,SK4001 Ko?iceIng. Ján Malík, CSc.
UVS/113/2015/Va
Objednávame si u Vás koncertné predstavenie pri príležitosti odovzdávania Medzinárodnej ceny SAV02.09.2015Parazitologický ústav SAV586951Hlinkova 3,Ko?ice,SK4001 Ko?iceIng. Ján Malík, CSc.
UVS/114/2015/FF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA02.09.2015Ústav experimentálnej farmakologie a toxikologie SAV598453Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK0 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/112/2015/JFF
komerčné zdravotné pripoistenie v termíne 9.9.2015-13.9.201527.08.2015GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/112/2015/JFF
OMS Ú SAV objednáva u Vás komerčné zdravotné pripoistenie27.08.2015GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/104/2015/MR
ŽIADOS O PRDATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA26.08.2015GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/109/2015/FF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA20.08.2015Ústav pre výskum srdca SAV598461Dúbravska cesta 9,Bratislava,SK84005 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/110/2015/FF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA20.08.2015Ústav informatiky SAV17055555Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/111/2015/FF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA20.08.2015Archeologický ústav SAV166723Akademická 2,Nitra,SK94921 NitraIng. Ján Malík, CSc.
UVS/109/2015/FF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA20.08.2015Ústav pre výskum srdca SAV598461Dúbravska cesta 9,Bratislava,SK84005 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/110/2015/FF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA20.08.2015Ústav informatiky SAV17055555Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/111/2015/FF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA20.08.2015Archeologický ústav SAV166723Akademická 2,Nitra,SK94921 NitraIng. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2015/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2015 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2015. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2015/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2015 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)