Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2015/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2015 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Celkový počet záznamov:  588
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
0101/2015
Objednávame u Vás opravu okeníc a striešky nad vchodom do
rekreačných chát na Donovaloch
07.04.2015Ing. Ján Malík, CSc.
UVS/38/2015/JFF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA08.04.2015Filozofický ústav SAV166995Klemensova 19,Bratislava,SK81364 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/39/2015FF
letenka Vieden-Brusel a spet - 2 ks
komercne zdravotne pripoistenie na 24.4.2015 - 2 ks
08.04.2015GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0104/2015
Objednávame u Vás opravu ostrekovačov na motorovom vozidle
Peugeot 607 BA 607 XU
13.04.2015Partl František, BA Univerzal11893478Langsfeldova 4,Bratislava,SK81104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0105/2015
Objednávame u Vás občerstvenie na Zasadnutie Pléna Snemu
SAV dňa 14.4.2015 (káva, cukor, mlieko do kávy, minerálka)
pre 90 osôb
13.04.2015I.E.G.- STRAVOVACIE služby11707402Tomášikova 28,Bratislava,SK82101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0106/2015
Objednávame u Vás tlač vizitiek podľa priloženej prílohy - 500 ks13.04.2015VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
0107/2015
Objednávame u Vás skrinku policovú k nábytkovej zostave
v kancelárii č. 106
13.04.2015FALCO SLOVAKIA s.r.o.31396488Kopčianska 3756/8,Bratislava,SK85101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0108/2015
Objednávame u Vás dezinsekciu v závodnej kuchyni na Štefánikovej 49, Bratislava13.04.2015Jozef Mihalovič - TROVIČ DDD., s. r. o.36885011Odbojárov 603/8A,Továrniky,SK95501 TovárnikyIng. Ján Malík, CSc.
0109/2015
Objednávame u Vás vyčistenie kopírovacích strojov Minolta Bizhub nasledovne : ubytovňa Bukovčana 9 - 11, ubytovňa Dúbravská cesta 9, ubytovňa Royová 10
Opravu kopírovacieho stroja Minolta Bizhub 211 v kanc. č. 219, Štefánikova 49
13.04.2015AGM SERVIS 11637765Nejedlého 45,Bratislava,SK0 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0110/2015
Objednávame u Vás dezinsekciu v nehnuteľnosti na Jaskovom rade č. 203, Bratislava13.04.2015Jozef Mihalovič - TROVIČ DDD., s. r. o.36885011Odbojárov 603/8A,Továrniky,SK95501 TovárnikyIng. Ján Malík, CSc.
111/2015
Objednávame u Vás zabezpečenie ochrany objektu v čase od
18,oo hod. do 6,oo hod. na Dúbravskej ceste 9, Bratislava
od 16.4.2015 do 16.5.2015
13.04.2015Jozef Mihalovič - TROVIČ DDD., s. r. o.36885011Odbojárov 603/8A,Továrniky,SK95501 TovárnikyIng. Ján Malík, CSc.
105/A/2015
Objednávame u Vás zabezpečenie podkladov pre projekt
rekonštrukcie Geologického ústavu SAV
13.04.2015Jozef Mihalovič - TROVIČ DDD., s. r. o.36885011Odbojárov 603/8A,Továrniky,SK95501 TovárnikyIng. Ján Malík, CSc.
UVS/40/2015/JFF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA14.04.2015Ústav anorganickej chémie SAV586919Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84536 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/41/2015/JFF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA16.04.2015Ústav geotechniky SAV166553Watsonova 45,Ko?ice,SK4353 Ko?iceIng. Ján Malík, CSc.
0112/2015
Objednávame u Vás pracovné odevy :
Ochranný odev monterky - 2 ks
Košeľa - 2 ks
Tričko - 2 ks
20.04.2015REMPO S.r.o.35819081Stará Vajnorská 19,Bratislava,SK83245 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0113/2015
Objednávame u Vás zviazanie záverečného účtu SAV
za rok 2014 - 30 ks
20.04.2015VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
0114/2015
Objednávame u Vás opravu vinotéky WHIRLPOOL WW 140 na
Štefánikovej č. 49, chladničku Gorenje na Šancovej 56 a chladničku WHIRLPOOL ARC 1394 v ubytovni na Dúbravskej ceste 9, Bratislava
20.04.2015VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
0115/2015
Objednávame u Vás kyslík technický 2.5(50l/200 bar)
na Dúbravskú cestu 9, Bratislava
20.04.2015VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
112/A/2015
Objednávame u Vás Inžiniersku činnos pre stavebné povolenie - Pavilón spoločenských vied SAV20.04.2015VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
114/A/2015
Objednávame u Vás inžiniersku činnos pre zabez pečenie územného rozhodnutia a stavebného povolenia - Geologický ústav SAV20.04.2015ABC TERM, spol. s r.o.Panónska cesta 34,Bratislava,SK851 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2015/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2015 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2015. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2015/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2015 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)