Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2015/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2015 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Celkový počet záznamov:  588
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
091/2015
Objednávame u Vás stolovú lampu Spring, matný čierny kov - 1 ks23.03.2015Ing. Ján Malík, CSc.
092/2015
Objednávame u Vás tlač vizitiek podľa priloženej prílohy - 200 ks23.03.2015VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
093/2015
Objednávame u Vás kancelársku stoličku TOE 260 -SY (E)
F8017/463034 BR-209 RM - farba oranžová s podrúčkami - 1 ks
23.03.2015FALCO SLOVAKIA s.r.o.31396488Kopčianska 3756/8,Bratislava,SK85101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/29/2015/V/VA
Objednávame si u Vás tlač posterov na medzinárodný veľtrh
CONECO 2015 podľa predložených podkladov
23.03.2015Double print .s.r.o.Technická ul,Bratislava,SK0 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/30/2015/JB
Letenka Viedeň-Bilbao-Viedeň - 1 ks24.03.2015GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/32/2015/JFF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOS24.03.2015Ústav krajinnej ekológie SAV679119?tefánikova 3,Bratislava,SK81499 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
094/2015
Objednávame u Vás opakovanú odbornú prehliadku kotlov
a horákov v kotolni na Dúbravskej ceste 9, Bratislava
25.03.2015Róbert Bosch, spol. s r.o.Ambrušova 4,Bratislava,SK821 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
095/2015
Objednávame u Vás opravu konvektomatu JUNO v závodnej
kuchyni Ú SAV, Štefánikova 49, Bratislava
25.03.2015DAVAC s.r.o., 31350658Kopčianska 37,Bratislava,SK85101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
096/2015
Objednávame u Vás tlač hlavičkového papiera pre podpredsedu pre ekonomiku, podľa priloženej prílohy - 150 ks
Tlač vizitiek pre podpredsedu pre ekonomiku, podľa priloženej prílohy, obojstranné, strieborné logo - 100 ks
Tlač hlavičkového papiera pre podpredsedu SAV za II. OV, podľa priloženej prílohy - 150 ks
Tlač vizitiek pre podpredsedu SAV za II.OV, podľa priloženej
prílohy, obojstranné, strieborné logo
100 ks
25.03.2015VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
UVS/31/2015/JB
Letenka Viedeň-Istanbul-Viedeň25.03.2015GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/34/2015/JB
Letenka Košice-Bratislava, Viedeň-Istanbul a Istanbul-Praha- Košice25.03.2015GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
097/2015
Objednávame u Vás dokovaciu stanicu k notebooku HP EliteBook
8470W - 1 ks
26.03.2015COMPEX DATA s.r.o.,BA31358411Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/35/2015/MR
ZIADOST O PRIJATIE ZAHRANICNEHO HOSTA30.03.2015Ústav merania SAV598411Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/36/2015/JFF
komerčné zdravotné pripoistenie v termíne 22.4.2015-26.4.2015 - 1 ks30.03.2015GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/37/2015/FF
komerčné zdravotné pripoistenie v termíne 19.-23.4.2015 - 1  ks01.04.2015GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
098/2015
Objednávame u Vás odstránenie havarijného stavu horúcovodného potrubia, odbočka z OST 5 na OST 6, na Dúbravskej ceste 907.04.2015REVYMONT s.r.o.30996503Diakovská 9,Šaľa,SK92700 ŠaľaIng. Ján Malík, CSc.
099/2015
Objednávame u Vás odstránenie závady na elektrickom vedení
v práčovni ubytovne SAV na ul. Bukovčana 9-11, Bratislava
07.04.2015L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
0100/2015
Objednávame u Vás technickú kontrolu vysokozdvižného vozíka
na Dúbravskej ceste 9, Bratislava
07.04.2015Hru?ka VladimírPri Borníku 7,Stupava,SK900 StupavaIng. Ján Malík, CSc.
0102/2015
Objednávame u Vás presahovanie nábytkovej zostavy (demontáž
a opätovná montáž) z kancelárie č. 208 do kancelárie č. 210
na Úrade SAV
07.04.2015FALCO SLOVAKIA s.r.o.31396488Kopčianska 3756/8,Bratislava,SK85101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0103/2015
Objednávame u Vás deratizáciu objetov : Hroznová 3,
Royová 10, Štefánikova 49, Bukovčana 9 -11 D. Nová Ves,
Jaskový rad 203, Senec a Dúbravská cesta 9 - budovy Ú SAV
V mesiaci apríl 2014
07.04.2015Jozef Mihalovič - TROVIČ DDD., s. r. o.36885011Odbojárov 603/8A,Továrniky,SK95501 TovárnikyIng. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2015/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2015 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2015. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2015/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2015 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)