Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2015/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2015 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Celkový počet záznamov:  588
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
UVS/17/2015/FF
ŽIADOSTI O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA26.02.2015Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV166898?oltésovej 4 - 6,Ko?ice,SK0 Ko?iceIng. Ján Malík, CSc.
UVS/18/2015/FF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOS26.02.2015Ústav svetovej literatúry SAV17050278Konventná 13,Bratislava,SK81364 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/19/2015/FF
Letenka Viedeň-Bonn a spä - 1 ks
komerčné zdravotné pripoistenie - 1 ks
02.03.2015GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/20/2015/FF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA02.03.2015Botanický ústav SAV679089Dúbravská cesta 14,Bratislava,SK84523 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
080/2015
Objednávame u Vás Denník N od 23.3.2015 do 31.12.201503.03.2015Botanický ústav SAV679089Dúbravská cesta 14,Bratislava,SK84523 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/21/2015/JFF
ZIADOST O PRIJATIE ZAHRANICNEHO HOSTA03.03.2015Historický ústav SAV166944Klemensova 19,Bratislava,SK81364 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/22/2015/JFF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA04.03.2015Ústav experimentálnej farmakologie a toxikologie SAV598453Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK0 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
081/2015
Objednávame u Vás repas tonerov Canon podľa priloženej
prílohy
10.03.2015MIP s.r.o.31629784Lúčna 4,Prievidza,SK97101 PrievidzaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/23/2015/FF
Letenka Vieden-Riga a spet12.03.2015GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
083/2015
Objednávame u Vás permanentné vstupenky na rok 2015
na vstup do areálu rekreačnej lokality Slnečné jazerá
13.03.2015Správa cest.ruchu44537476Nám. 1. mája 4,Senec,SK90301 SenecIng. Ján Malík, CSc.
UVS/24/2015/JB
Letenka Viedeň-Bukureš a spä - 2 ks16.03.2015GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/25/2015/MR
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA16.03.2015Filozofický ústav SAV166995Klemensova 19,Bratislava,SK81364 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/26/2015/MR
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA16.03.2015Filozofický ústav SAV166995Klemensova 19,Bratislava,SK81364 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
085/2015
Objednávame u Vás tlač hlavičkového papiera pre podpredsedu
SAV III. OV, podľa priloženej prílohy - 250 ks
Tlač vizitiek pre podpredsedu SAV, III. OV podla priloženej prílohy - 100 ks
17.03.2015VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
086/2015
Objednávame u Vás opravu zadného nárazníka motorového vozidla BMW 530 d BL 0066 DB18.03.2015Partl František, BA Univerzal11893478Langsfeldova 4,Bratislava,SK81104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/27/2015/JFF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA19.03.2015Historický ústav SAV166944Klemensova 19,Bratislava,SK81364 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/28/2015/BI
Letenka Viedeň-Brusel-Viedeň - 1 ks
BUS Bratislava-Schwechat a spet - 1 ks
19.03.2015GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
087/2015
Objednávame u Vás výmenu mechanických upchávok na obehových
čerpadlách HV primárneho okruhu č. 3 a 4 v kotolni SAV na
Dúbravskej ceste 9, Bratislava
20.03.2015REVYMONT s.r.o.30996503Diakovská 9,Šaľa,SK92700 ŠaľaIng. Ján Malík, CSc.
088/2015
Objednávame u Vás stravné lístky pre pracovníkov Ú SAV - 600 ks20.03.2015I.E.G.- STRAVOVACIE služby11707402Tomášikova 28,Bratislava,SK82101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
089/2015
Objednávame u Vás prekládku elektrického vedenia v kancelárii č. 204 na Úrade SAV23.03.2015L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2015/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2015 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2015. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2015/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2015 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)