Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2015/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2015 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Celkový počet záznamov:  588
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
032/2015
Objednávame u Vás optické prevodníky - 8 ks
sasi pre optické prevodníky - 2 ks
28.01.2015Techniserv s.r.o.35763124Nobelova 34,Bratislava,SK83102 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
033/2015
Objednávame u Vás :
Knoll Florence jedno sedadlové kreslo, čierna koža - 2 ks
Knoll Florence dvojsedadlové kreslo, čierna koža - 1 ks
BRNO Mies van de Rohe stolička, čierna koža - 1 ks
28.01.2015Techniserv s.r.o.35763124Nobelova 34,Bratislava,SK83102 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
034/2015
Objednávame u Vás kancelársky nábytok podľa predloženej
ponuky
28.01.2015Techniserv s.r.o.35763124Nobelova 34,Bratislava,SK83102 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/08/2015/JB
letenka na trase Vieden- Berlin Tegel a spat - 2 ks28.01.2015GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
035/2015
Objednávame u Vás Dodávku kotlového teplomera PT100 200LG
montážne práce a kontriola tesnosti po uvedení do prevádzky
30.01.2015REVYMONT s.r.o.30996503Diakovská 9,Šaľa,SK92700 ŠaľaIng. Ján Malík, CSc.
036/2015
Objednávame u Vás vymaľovanie kancelárie č. 204 na II. poschodí Úradu SAV30.01.2015DROBNICA TIBOR11796537Holíčska 23,Bratislava,SK85105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
037/2015
Objednávame u Vás opravu elektrického kotla v závodnej jedálni Úradu SAV30.01.2015L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/09/2015/JFF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA30.01.2015Ústav polymérov SAV586927Dúbravská cesta 9,,SK84236 Ing. Ján Malík, CSc.
038/2015
Objednávame u Vás čerpadlo DAB Evoplus 110/220.32 230V
1 ks
04.02.2015REVYMONT s.r.o.30996503Diakovská 9,Šaľa,SK92700 ŠaľaIng. Ján Malík, CSc.
039/2015
Objednávame u Vás prekládku elektrického a internetového
vedenia v kancelárii č. 204 na Úrade SAV
04.02.2015L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
040/2015
Objednávame u Vás prípojku technologickej vody medzi objektami ÚMMS SAV a PMV SAV na Dúbravskej ceste 9, Bratislava podľa predloženej cenovej ponuky04.02.2015Jozef Ry?avý - R mont,Prietr? 376,SK906 Prietr? 376Ing. Ján Malík, CSc.
041/2015
Objednávame u Vás tlač stravných poukážok nasledovne04.02.2015VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
042/2015
Objednávame u Vás opravu telefónne j ústredne SIEMENS
podľa predloženej ceniovej ponuky
04.02.2015X-Com,Pifflova 6,Bratislava 5Rybničná 40,Bratislava,SK831 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/11/2015/V
Medzinarodny strojarsky veltrh04.02.2015Agrokomplex-Vystavnictvo223573Výstavná 4,Nitra,SK94901 NitraIng. Ján Malík, CSc.
043/2015
Objednávame u Vás STK pre motorové vozidlo Peugeot 807
BL 807 SE
05.02.2015Partl František, BA Univerzal11893478Langsfeldova 4,Bratislava,SK81104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
044/2015
Objednávame u Vás nábytok do rekreačného zariadenia
v Trenčianských Tepliciach podľa predloženej cenovej ponuky
05.02.2015FALCO SLOVAKIA s.r.o.31396488Kopčianska 3756/8,Bratislava,SK85101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/10/2015/MR
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA06.02.2015Ústav materiálového výskumu SAV166804Watsonova 47,Ko?ice,SK4001 Ko?iceIng. Ján Malík, CSc.
045/2015
Objednávame u Vás kancelársku stoličku TOE 260 -SY (E)
F8017/463034 BR-209 RM - farba oranžová s podrúčkami
11.02.2015FALCO SLOVAKIA s.r.o.31396488Kopčianska 3756/8,Bratislava,SK85101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
046/2015
Objednávame u Vás tlač hlavičového papiera podľa priložených
príloh a tlač vizitiek
11.02.2015VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
047/2015
Objednávame u Vás opravu spojky na traktore Zetor11.02.2015VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2015/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2015 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2015. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2015/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2015 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)