Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2015/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2015 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Celkový počet záznamov:  588
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
394/2015
Objednávame u Vás vykonanie revízie elektrického zariadenia a bleskozvodu v objekte KVT na Dúbravsklej ceste 9, Bratislava04.12.2015L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
395/2015
Objednávame u Vás výmenu núdzového osvetlenia v ubytovni
SAV na ul. I. Bukovčana 9-11, Bratislava
04.12.2015L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
396/2015
Objednávame u Vás kontrolu požiarnej nádrže v Pavilóne
lekárskych vied SAV, na Dúbravskej ceste 9, Bratislava
04.12.2015L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
397/2015
Objednávame u Vás kontrolu požiarných uzáverov v Pavilóne
materiálových vied SAV na Dúbravskej ceste 9, Bratislava
04.12.2015L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
398/2015
Objednávame u Vás nasledovný kuchynský riad:
Taniere plytké, taniere hlboké, taniere dezertné, poháre na vodu, poháre na kávu, poháre na čaj, príbor, naberačky rôzne druhy, dosky na mäso, panvice, koreničky, misky na polievku, odmerky na vodu, vedrá s odmerkou a pod
04.12.2015SVING GASTRO s.r.o.31323375Turbínová 1,Bratislava,SK83104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
399/2015
Objednávame u Vás tlač pozvánok na Novoročný koncert SAV
100 ks
a obálky, podľa priloženej prílohy
100 ks
04.12.2015VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
400/2015
Objednávame u Vás servisné práce- sahovanie kancelárského nábytku z ÚMFG SAV do ÚEFT SAV, demontáž existujúcich pozícií ÚMFG SAV a montáž nové pozície ÚEFT SAV, podľa predloženej cenovej ponuky08.12.2015VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
401/2015
Objednávame u Vás kontrolu požiarnych klapiek v Pavilóne
lekárskych vied SAV a v Pavilóne materiálovych vied SAV na
Dúbravskej ceste 9, Bratislava
08.12.2015VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
402/2015
Objednávame u Vás občerstvenie na Zasadnutie Pléna Snemu
SAV dňa 16.12.2015 (káva, cukor, mlieko do kávy, minerálka)
pre 90 osôb
09.12.2015I.E.G.- STRAVOVACIE služby11707402Tomášikova 28,Bratislava,SK82101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
403/2015
Objednávame u Vás pásky do DYMO strojčeka LM 120 P
1200196 XR-9WE 9mm x 7 m čierno biele
10.12.2015REGINA11636653Hattalova 12,Bratislava,SK83103 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
404/2015
Objednávame u Vás vykonanie preventínvej prehliadky
a preventívnej údržbypožiarných uzáverov v objekte Pavilónu lekárskych vied SAV na Dúbravskej ceste9, Bratislava, podľa predloženej cenovej ponuky
10.12.2015REGINA11636653Hattalova 12,Bratislava,SK83103 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
405/2015
Objednávame u Vás pracovný odev a pracovnú obuv pre pracovníka údržby10.12.2015REMPO S.r.o.35819081Stará Vajnorská 19,Bratislava,SK83245 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
406/2015
Objednávame u Vás pravidelnú ročnú kontrolu vetracieho systému chránenej únikovej cesty v Pavilóne materiálových vied na Dúbravskej ceste 9, Bratislava,10.12.2015REMPO S.r.o.35819081Stará Vajnorská 19,Bratislava,SK83245 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
407/2015
Objednávame u Vás knižné publikácie podľa priloženej prílohy
5 ks
10.12.2015VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
408/2015
Objednávame u Vás demontáž jestvujúceho komína, dodávku
tovaru a montáž nového komína v objekte SAV v Trenčianských
Tepliciach podľa predloženej cenovej prílohy
11.12.2015VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
409/2015
Objednávame u Vás rozšírenie licencie ESET Endpoint Antivirus zo 400 na 420 PC + update na 1 rok podľa priloženej cenovej ponuky11.12.2015ESET spol. s r.o.31333532Einsteinova 24,Bratislava,SK851 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
410/2015
Objednávame u Vás novoročné pozdravy a obálky podľa
proloženej prílohy
Novoročné pozdravy - 1150 ks
Obálky - 1450 ks
11.12.2015VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
411/2015
Objednávame U Vás písanie diplomov kaligrafickým
písmom formát A3, podľa priloženej prílohy - 3 ks
14.12.2015Plavčanová Marta48561225Jurkovičova 1,Bratislava,SK83106 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
412/2015
Objednávame u Vás pristavenie 1 ks veľkokapacitný kontajner
7 m³ / 3 t na zmiešaný odpad s otvárateľným zadným čelom
14.12.2015OLO a.s.681300Ivanská cesta 22,Bratislava,SK82104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
413/2015
Objednávame u Vás nasledovný tovar v zmysle rámcovej zmluvy
výpočtovú techniku podľa priloženej prílohy
14.12.2015COMPEX DATA s.r.o.,BA31358411Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2015/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2015 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2015. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2015/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2015 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)