Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2015/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2015 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Celkový počet záznamov:  588
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
364/2015
Objednávame u Vás autobatériu pre traktor Zetor Horal BA 790 AF a výmenu oleja v motorovom vozidle BMW BA 660 HG18.11.2015Partl František, BA Univerzal11893478Langsfeldova 4,Bratislava,SK81104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/188/2015/MR
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA19.11.2015Botanický ústav SAV679089Dúbravská cesta 14,Bratislava,SK84523 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
365/2015
Objednávame u Vás zabezpečenie priameho rokovacieho konania
na sahovanie mikroskopov
20.11.2015Botanický ústav SAV679089Dúbravská cesta 14,Bratislava,SK84523 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/192/2015/MR
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA23.11.2015Elektrotechnický ústav SAV598429Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
366/2015
Objednávame u Vás opravu vnútroareálových komunikácií SAV
na Dúbravskej ceste 9, Bratislava podľa predloženej cenovej
ponuky
23.11.2015Elektrotechnický ústav SAV598429Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
367/2015
Objednávame u Vás úpravu vzduchotechniky pre laserový
mikroskop v m. č. 3.68 a 3.69 v Pavilóne lekárskych vied SAV na Dúbravskej ceste 9, podľa predloženej cenovej ponuky
23.11.2015Elektrotechnický ústav SAV598429Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
368/2015
Objednávame u Vás výmenu dverí do ubytovne SAV
na ul. I. Bukovčana 9-11, Bratislava
23.11.2015STAVOMAL SLOVAKIA spol., s.r.o36231371Z. Kodálya 779/9,Galanta,SK92401 GalantaIng. Ján Malík, CSc.
369/2015
Objednávame u Vás odber vody, rozbor a posudok chemickej
úpravy vody do vykurovacieho systému v kotolni Ú SAV
na Dúbravskej ceste 9 Bratislava
Tabletky regeneračnej soli
Deoxidačný roztok 25 kg
Trinatriufosfátový roztok 25 kg
Rozbor vody
23.11.2015AQUATECH34337164Tureň 326,Senec,SK90301 SenecIng. Ján Malík, CSc.
370/2015
Objednávame u Vás odber vody, rozbor a posudok chemickej
úpravy vody do vykurovacieho systému v kotolni Ú SAV
na Štefánikovej č. 49, Bratislava
Tabletky regeneračnej soli
Rozbor vody
23.11.2015AQUATECH34337164Tureň 326,Senec,SK90301 SenecIng. Ján Malík, CSc.
371/2015
Objednávame u Vás tlač hlavičkového papiera podľa priloženej
prílohy
23.11.2015VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
372/2015
Objednávame u Vás zazimovanie závlahy na Dúbravskej ceste 9
Bratislava
23.11.2015VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
373/2015
Objednávame u Vás výmenu anténneho kompletu SATRO 1
v ubytovni SAV na Dúbravskej ceste 9, Bratislava
23.11.2015VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
374/2015
Objednávame u Vás špirály do elektrickej panvice - 6 ks
a výmenu senzoru na III. poschodí Ú SAV - 1 ks
23.11.2015L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/198/2015/Va
Objednávame si u Vás zabezpečenie montážnych a demontážnych prác expozície SAV v zdravotníckych zariadeniach v SR24.11.2015L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/199/2015/JFF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA24.11.2015Filozofický ústav SAV166995Klemensova 19,Bratislava,SK81364 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/200/2015/JFF
objednávame u Vás jednolôžkovú izbu na 4 noci24.11.2015My Home Apartmánový domMýtna 23 A,Bratislava,SR811 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/195/2015/FF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA24.11.2015Elektrotechnický ústav SAV598429Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/196/2015/FF
OMS USAV objednáva rezervovanú letenku, ubytovanie a komerčné cestovné poistenie24.11.2015GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/197/2015/FF
OMS USAV objednáva rezervované ubytovanie v Hoteli Hilton Prague24.11.2015GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
383/2015
Objednávame u Vás optický prepoj medzi existujúcimi dátovými
rozvádzačmi na Úrade SAV, Štefánikova 49, Bratislava, podľa
predloženej cenovej ponuky
27.11.2015Techniserv s.r.o.35763124Nobelova 34,Bratislava,SK83102 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2015/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2015 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2015. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2015/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2015 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)