Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2015/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2015 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Celkový počet záznamov:  588
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
335/2015
Objednávame u Vás vykonanie revízie elektrického zariadenia a bleskozvodov v chatách na Donovaloch03.11.2015L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
336/2015
Objednávame u Vás vykonanie revízie bleskozvodov a elektrických spotrebičov v chatách v Senci03.11.2015L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/181/2015/JFF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA04.11.2015Ústav geotechniky SAV166553Watsonova 45,Ko?ice,SK4353 Ko?iceIng. Ján Malík, CSc.
UVS/180/2015/MR
OMS ÚSAV objednáva ubytovanie (l samostatnú izbu) na 5 noci04.11.2015Ústav geotechniky SAV166553Watsonova 45,Ko?ice,SK4353 Ko?iceIng. Ján Malík, CSc.
337/2015
Objednávame u Vás pristavenie 1 ks veľkokapacitný kontajner 7 m³ / 3 t na zmiešaný odpad s otvárateľným zadným čelom na 9.11.2015 o 8,oo hod. na Dúbravskú cestu 9 Bratislava do areálu Slovenskej akadémie vied .
Odvoz kontajneru z areálu SAV na Dúbravskej ceste 9, dňa
12.11.2015 o 13,00 hod.
04.11.2015OLO a.s.681300Ivanská cesta 22,Bratislava,SK82104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
338/2015
Objednávame u Vás opravu kopírovacieho stroja Minolta Bizhub
na Úrade SAV, I. poschodie kancelária č. 102
04.11.2015AGM SERVIS 11637765Nejedlého 45,Bratislava,SK0 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
339/2015
Objednávame u Vás výmenu zásuviek za dvojzásuvky a inštaláciu novej zásuvky v kancelárii č. 112 a výmenu ventilátora vo WC na prízemí Ú SAV04.11.2015L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/182/2015/JFF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA05.11.2015Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV490890Vlárska 5,Bratislava,SK0 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/183/2015/FF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA06.11.2015Ústav hydrológie SAV166600Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK841 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/190/2015/LS
letenku na trase Viedeň-Berlín/Tegei/TXL a spat08.11.2015GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/186/2015/JFF
OMS USAV objednáva u Vás komerčné zdravotné pripoistenie09.11.2015GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/185/2015/FF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA09.11.2015Ústav svetovej literatúry SAV17050278Konventná 13,Bratislava,SK81364 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
340/2015
Objednávame u Vás kancelársky nábytok podľa priloženej prílohy v zmysle uzatvorenej Rámcovej dohody09.11.2015Ústav svetovej literatúry SAV17050278Konventná 13,Bratislava,SK81364 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
341/2015
Objednávame u Vás kreslo celočalúnené podľa predloženej
cenovej ponuky
09.11.2015Ústav svetovej literatúry SAV17050278Konventná 13,Bratislava,SK81364 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
342/2015
Objednávame u Vás opravservoriadenia na traktore Zetor09.11.2015AGROMA - SERVIS, s. r. o.Boldocká 7,Senec,SK903 SenecIng. Ján Malík, CSc.
343/2015
Objednávame u Vás občerstvenie a dovoz na 10.11.2015 podľa
priloženej prílohy
09.11.2015AGROMA - SERVIS, s. r. o.Boldocká 7,Senec,SK903 SenecIng. Ján Malík, CSc.
UVS/187/2015/FF
OMS USAV objednáva komerčné cestovné pripoistenie do Rakúska na 2 dni10.11.2015GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
344/2015
Objednávame u Vás Catering/studený bufet na 12.11.2015 v čase od 7,45 hod. do 16,00 hod. na Dúbravskej ceste 9, Bratislava, podľa predloženej cenovej ponuky10.11.2015GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
345/2015
Objednávame u Vás opravu 150 l elektrického kotla v závodnej
kuchyni Ú SAV
10.11.2015L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/189/2015/FF
OMS USAV objednáva sprostredkovanie víz a komerčné cestovné poistenie11.11.2015GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2015/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2015 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2015. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2015/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2015 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)