Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2015/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2015 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Celkový počet záznamov:  588
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
UVS/170/2015/BI
letenku na trase Viedeň -Brusel-Viedeň 28.10.2015GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/171/2015/BI
letenku na trase Viedeň-Lyon-Paríž-Viedeň28.10.2015GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/173/2015/FF
l x ubytovanie,
l x lístky na vlak
l x poistenie
28.10.2015GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
326/2015
Objednávame u Vás pohostenie :
Večera/ menu a la carte dňa 2.11.2015 pre 8 osôb na 18,00 hod.
Večera/ menu a la carte dňa 9.11.2015 pre 10 osôb na 18,00 hod
28.10.2015GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
327/2015
Objednávame u Vás nasledovne občerstvenie a dovoz podľa
priloženej prílohy
28.10.2015GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
328/2015
Objednávame u Vás taxi službu :
Taxík pre prof. Joannu Goszczynsku prílet 1.11.2015, LO5223 o 16,35 hod., z letiska Schwechat do hotela Mercure, Žabotova 2, Bratislava
Taxík pre prof. Sami Pihlstroma prílet 1.11.2015, 4U2756 o 20,15 hod. z letiska Schwechat do hotela Mercury, Žabotova 2, Bratislava
28.10.2015GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
329/2015
Objednávame u Vás opravu kopírovacieho stroja Minolta Bizhub na Dúbravskej ceste 9, budova hlavnej vrátnice a opravu multifunkčného zariadenia MC860, v Kancelárii pre transfer technológii SAV, PMV SAV Dúbravská cesta 9, Bratislava28.10.2015AGM SERVIS 11637765Nejedlého 45,Bratislava,SK0 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
330/2015
Objednávame u Vás masérske služby pre zamestnacov Ú SAV
v dňoch 6.11.2015 a 11.11.2015 po 6 osôb
28.10.2015AGM SERVIS 11637765Nejedlého 45,Bratislava,SK0 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/172/2015/MR
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA28.10.2015Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra167088Panská 26,Bratislava,SK81364 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/174/2015/JFF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA30.10.2015Ústav etnológie SAV166979KLemensova 19,Bratislava,SK81364 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/175/2015/JFF
4 x ubytovanie30.10.2015Ústav etnológie SAV166979KLemensova 19,Bratislava,SK81364 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
331/2015
Objednávame u Vás občerstvenie na Zasadnutie Pléna Snemu
SAV dňa 3.11.2015 (káva, cukor, mlieko do kávy, minerálka)
pre 90 osôb
30.10.2015I.E.G.- STRAVOVACIE služby11707402Tomášikova 28,Bratislava,SK82101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
331/A/2015
Objednávame u Vás ubytovanie a nocľahy s raňajkami podľa
priloženej prílohy
30.10.2015I.E.G.- STRAVOVACIE služby11707402Tomášikova 28,Bratislava,SK82101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
332/2015
Objednávame u Vás presahovanie kancelárského nábytku
z Dúbravskej cesty 9, Bratislava na Štefánikovu č. 49, Bratislava a likvidáciu starého kancelárského nábytku
30.10.2015PLUSIM s.r.o.35818565,Bratislava,SK0 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/176/2015/JFF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA02.11.2015Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra167088Panská 26,Bratislava,SK81364 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/177/2015/JFF
objednávame u Vás jednolôžkovú izbu NA 9 NOCI02.11.2015My Home Apartmánový domMýtna 23 A,Bratislava,SR811 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/178/2015/MR
ŽIADOS O PRDATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA02.11.2015Ústav hudobnej vedy SAV586978Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/179/2015/Va
Na základe Vašej ponuky si u Vás objednávame transfer podla rozpisu03.11.2015Ústav hudobnej vedy SAV586978Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
333/2015
Objednávame u Vás stavebný dozor na prestavu kancelárii v Ústave stavebníctva a architektúry SAV, na Dúbravskej ceste 9, Bratislava03.11.2015IMBIS SK, s. r. o.Račianska 95,Bratislava,SK831 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
334/2015
Objednávame u Vás vykonanie revízie elektrického zariadenia v objektoch Ú SAV :
Úrad SAV
Závodná kuchyňa
CO kryt
Šancová 56 byt č. 1 a byt č. 603
03.11.2015L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2015/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2015 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2015. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2015/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2015 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)