Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2015/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2015 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Celkový počet záznamov:  588
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
UVS/133/2015/FF
Objednávame si letenku: Viedeň - Amsterdam - Osaka
Kansay Int. - Amsterdam - Viedeň
21.09.2015GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/135/2015/JFF
objednávame u Vás dve jednolôžkové izby22.09.2015My Home Apartmánový domMýtna 23 A,Bratislava,SR811 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/136/2015/FF
OMS Ú SA V objednáva komerčné zdravotné pripoistenie do Japonska na 6 dní, t.j . od l. do 6. 10.201522.09.2015GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/137/2015/FF
OMS U SA V objednáva rezervovanú letenku a komerčné cestovné poistenie24.09.2015GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/138/2015/JFF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA25.09.2015Matematický ústav SAV166791?tefánikova 49,Bratislava,SK81473 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/141/2015/FF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA29.09.2015Ústav dejín umenia SAV228061Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/142/2015/FF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA29.09.2015Ústav dejín umenia SAV228061Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/140/2015/MR
ŽIADOS O PRDATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA29.09.2015Ústav materiálového výskumu SAV166804Watsonova 47,Ko?ice,SK4001 Ko?iceIng. Ján Malík, CSc.
UVS/144/2015/MR
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA30.09.2015Ústav anorganickej chémie SAV586919Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84536 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/143/2015/MR
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA30.09.2015Ústav hydrológie SAV166600Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK841 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/145/2015/MR
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA30.09.2015Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV166898?oltésovej 4 - 6,Ko?ice,SK0 Ko?iceIng. Ján Malík, CSc.
UVS/146/2015/FF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA01.10.2015Ústav informatiky SAV17055555Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/147/2015/FF
objednávame u Vás dve izby02.10.2015My Home Apartmánový domMýtna 23 A,Bratislava,SR811 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
001/2015/projekty
I. čiastková objednávka kancelárského nábytku02.10.2015My Home Apartmánový domMýtna 23 A,Bratislava,SR811 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/149/2015/JFF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA05.10.2015Ústav experimentálnej farmakologie a toxikologie SAV598453Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK0 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/150/2015/FF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA06.10.2015Ústav svetovej literatúry SAV17050278Konventná 13,Bratislava,SK81364 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/151/2015/FF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA07.10.2015Ústav svetovej literatúry SAV17050278Konventná 13,Bratislava,SK81364 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/152/2015/JFF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA07.10.2015Ústav polymérov SAV586927Dúbravská cesta 9,,SK84236 Ing. Ján Malík, CSc.
UVS/153/2015/JFF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA07.10.2015Archeologický ústav SAV166723Akademická 2,Nitra,SK94921 NitraIng. Ján Malík, CSc.
UVS/154/2015/JFF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA07.10.2015Ústav informatiky SAV17055555Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2015/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2015 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2015. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2015/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2015 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)