Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2015/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2015 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Celkový počet záznamov:  588
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
016/2015
Objednávame u Vás občerstvenie na Zasadnutie Pléna Snemu
SAV dňa 22.1.2015 (káva, cukor, mlieko do kávy, minerálka)
pre 70 osôb
19.01.2015I.E.G.- STRAVOVACIE služby11707402Tomášikova 28,Bratislava,SK82101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/03/2015/MR
PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA19.01.2015Geofyzikálny ústav SAV586935Dúbranská cesta 9,Bratislava,SK84104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/04/2015/MR
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA19.01.2015Geofyzikálny ústav SAV586935Dúbranská cesta 9,Bratislava,SK84104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
018/2015
Objednávame u Vás zabezpečenie inžinierskej činnosti na vydanie územného rozhodnutia pre Biomedicínske pavilóny SAV v Košiciach21.01.2015Geofyzikálny ústav SAV586935Dúbranská cesta 9,Bratislava,SK84104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
019/2015
Objednávame u Vás stravné lístky pre pracovníkov Ú SAV
v hodote 2,24 € - 500 ks
21.01.2015I.E.G.- STRAVOVACIE služby11707402Tomášikova 28,Bratislava,SK82101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
020/2015
Objednávame u Vás dodávku a montáž spätného ventilu na
doplňovacie čerpadlo vody v kotolni SAV na Dúbravskej ceste 9
21.01.2015REVYMONT s.r.o.30996503Diakovská 9,Šaľa,SK92700 ŠaľaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/05/2015/JFF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA21.01.2015Ústav zoológie SAV679097Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84506 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/06/2015/ JFF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA21.01.2015Ústav experimentálnej farmakologie a toxikologie SAV598453Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK0 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
021/2015
Objednávame u Vás opravu a údržbu :
Oprava multifunkčné zariadenie SAMSUNG SCX 4824 - 1 ks
Údržba multifunkčné zariadenie CANON MF 8340 - 1 ks
Oprava tlačiarne HP CLJ CP 3525 - 1 ks
22.01.2015MIP s.r.o.31629784Lúčna 4,Prievidza,SK97101 PrievidzaIng. Ján Malík, CSc.
022/2015
Objednávame u Vás dva veľké autobusy na 10.3.2015
na odvoz z Bratislavy do Starej Lesnej a odvoz zo Starej Lesnej Bratislavy 13.3.2015
22.01.2015APEX Solutions, Bratislava44642831?ándorová 17,Bratislava,SK82103 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
023/2015
Objednávame u Vás kancelárske potreby :
1800043 Flipchart tabuľa - 1 ks
1800034 sada popisovačov k tabuli - 2 ks
0301015 Blok flipchart 93,5 x 65 - 1 ks
0800243 Skartovačka MY1000SC - 1 ks
22.01.2015REGINA11636653Hattalova 12,Bratislava,SK83103 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/07/2015/JFF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA22.01.2015Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV490890Vlárska 5,Bratislava,SK0 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
024/2015
Objednávame u Vás dva autobusy na 22.5.2015 z Bratislavy
do Modré u Velehradu v ČR a z Modré u Velehradu ČR do Smoleníc
Jeden autobus zo Smoleníc do Bratislavy na 23.5.2015
Autobusy prosíme pristavi dňa 22.5.2015 na Predstaničnom
námestí o 7,45 hod., odchod 8,00 hod.
Odchod zo Smoleníc 23.5.2015 cca o 9,00 hod.
Ostatné náležitosti budú dohodnuté osobne.
26.01.2015APEX Solutions, Bratislava44642831?ándorová 17,Bratislava,SK82103 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
025/2015
Objednávame u Vás dva autobusy na 17.9.2015 až 20.9.2015
z Bratislavy do Starej Lesnej, Nowého Targu a spä do Bratislavy
26.01.2015APEX Solutions, Bratislava44642831?ándorová 17,Bratislava,SK82103 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
026/2015
Objednávame u Vás opravu elektronickej rampy na Štefánikovej
49, Bratislava
26.01.2015AQUADENO,s. r. o.Trstice č. 371,Trstice,SK92542 TrsticeIng. Ján Malík, CSc.
027/2015
Objednávame u Vás ubytovanie a stravovanie pre cca 60
účastníkov v dňoch 18. - 19. februára 2015 v KC Smolenice
Výročný seminár I. OV SAV
28.01.2015Kongresové centrum Smolenice 42159580Zámocká 18,Smolenice,SK919 SmoleniceIng. Ján Malík, CSc.
028/2015
Objednávame u Vás občerstvenie na Zasadnutie Pléna Snemu
SAV dňa 2.2.2015 (káva, cukor, mlieko do kávy, minerálka)
pre 70 osôb
28.01.2015I.E.G.- STRAVOVACIE služby11707402Tomášikova 28,Bratislava,SK82101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
029/2015
Objednávame u Vás Manuál verejného obstarávania kocke - 2 ks28.01.2015Nakladateľstvo Forum, s. r. oZahradnícka 46, Bratislava,SK821  BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
030/2015
Objednávame u Vás nasledovný tovar :
Foto papier A4 lesklý pre atrament ( balík) - 10 ks
Foto papier A4 laserovú tlač ( balík) - 10 ks
Foto papier pre plotter ( rolka) - 2 ks
Obyčajný papier pre plotter ( rolka) - 2  ks
Merací prístroj ftp káblov - 2 ks
28.01.2015COMPEX DATA s.r.o.,BA31358411Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
031/2015
Objednávame u Vás výmenu poškodenej konštrukcie klimatizačnej jednotky28.01.2015GNGM s.r.o. 36421197Miestneho priemyslu 1009,Námestovo,SK29 NámestovoIng. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2015/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2015 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2015. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2015/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2015 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)