Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2015/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2015 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Celkový počet záznamov:  588
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
UVS/105/2015/Va/V
Objednávam e si u Vás tl ač posterov na medzinárodný
pol'nohospodársky vel'trh AGROKOMPLEX 2015 pod l'a
predložených podkladov. Zároveň objed návame aj tlač
propagačných materiálov na uvedený veľtrh
13.08.2015Double print .s.r.o.Technická ul,Bratislava,SK0 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/102/2015/MR
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA13.08.2015Double print .s.r.o.Technická ul,Bratislava,SK0 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/103/2015/MR
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA13.08.2015Double print .s.r.o.Technická ul,Bratislava,SK0 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/106/2015/BI
letenka na trase Viedeň - Varšava - Helsinky -
Viedeň
17.08.2015GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/107/2015/JFF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA18.08.2015Astronomický ústav SAV166529,Tatranská Lomnica,SK59 Tatranská LomnicaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/108/2015/JFF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA18.08.2015Ústav polymérov SAV586927Dúbravská cesta 9,,SK84236 Ing. Ján Malík, CSc.
UVS/107/2015/JFF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA18.08.2015Astronomický ústav SAV166529,Tatranská Lomnica,SK59 Tatranská LomnicaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/108/2015/JFF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA18.08.2015Ústav polymérov SAV586927Dúbravská cesta 9,,SK84236 Ing. Ján Malík, CSc.
UVS/109/2015/FF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA20.08.2015Ústav pre výskum srdca SAV598461Dúbravska cesta 9,Bratislava,SK84005 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/110/2015/FF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA20.08.2015Ústav informatiky SAV17055555Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/111/2015/FF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA20.08.2015Archeologický ústav SAV166723Akademická 2,Nitra,SK94921 NitraIng. Ján Malík, CSc.
UVS/109/2015/FF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA20.08.2015Ústav pre výskum srdca SAV598461Dúbravska cesta 9,Bratislava,SK84005 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/110/2015/FF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA20.08.2015Ústav informatiky SAV17055555Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/111/2015/FF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA20.08.2015Archeologický ústav SAV166723Akademická 2,Nitra,SK94921 NitraIng. Ján Malík, CSc.
UVS/104/2015/MR
ŽIADOS O PRDATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA26.08.2015Archeologický ústav SAV166723Akademická 2,Nitra,SK94921 NitraIng. Ján Malík, CSc.
UVS/112/2015/JFF
komerčné zdravotné pripoistenie v termíne 9.9.2015-13.9.201527.08.2015GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/112/2015/JFF
OMS Ú SAV objednáva u Vás komerčné zdravotné pripoistenie27.08.2015GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/113/2015/Va
Objednávame si u Vás koncertné predstavenie pri príležitosti odovzdávania Medzinárodnej ceny SAV dňa 4. 9. 201502.09.2015GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/114/2015/FF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA02.09.2015Ústav experimentálnej farmakologie a toxikologie SAV598453Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK0 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/115/2015/MR
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA02.09.2015Parazitologický ústav SAV586951Hlinkova 3,Ko?ice,SK4001 Ko?iceIng. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2015/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2015 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2015. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2015/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2015 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)