Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2015/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2015 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Celkový počet záznamov:  588
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
UVS/89/2015/JFF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA08.07.2015Ústav etnológie SAV166979KLemensova 19,Bratislava,SK81364 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/90/2015/JFF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA08.07.2015Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra167088Panská 26,Bratislava,SK81364 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
205/2015
Objednávame u Vás opravu klimatizačnej jednotky Toshiba
v kancelárii č. 207 na II. poschodí budovy ú SAV na Štefánikovej 49 Bratislava
09.07.2015Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra167088Panská 26,Bratislava,SK81364 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/91/2015/JFF
objednávame u Vás jednu izbu v termíne od 2. septembra 2015 na 4 noci09.07.2015Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra167088Panská 26,Bratislava,SK81364 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
206/2015
Objednávame u Vás kontrolu hasiacich prístrojov, hydrantov a tlakové skúšky hydrantových hadíc v objektoch Úradu SAV09.07.2015ROTALIX-Molnár l., BRATISLAVA11810033MLYNAROVIČOVA 12,Bratislava,SK85103 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
207/2015
Objednávame u Vás pripojenie na optickú dátovú sie SANET pre Pavilón lekárskych vied SAV, na Dúbravskej ceste 9, Bratislava09.07.2015Techniserv s.r.o.35763124Nobelova 34,Bratislava,SK83102 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
209/2015
Objednávame u Vás menovky na stôl plastové obojstranné
produkt č . 1001363 x 20 ks
10.07.2015Techniserv s.r.o.35763124Nobelova 34,Bratislava,SK83102 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
210/2015
Objednávame U Vás písanie diplomov kalig rafickým
písmom formát A3 x 4 ks
10.07.2015Plavčanová Marta48561225Jurkovičova 1,Bratislava,SK83106 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
211/2015
Objednávame u Vás rekonštrukciu strechy v ÚSTARCH-u SAV
podla predloženej cenovej ponuky
13.07.2015STAVOMAL SLOVAKIA spol., s.r.o36231371Z. Kodálya 779/9,Galanta,SK92401 GalantaIng. Ján Malík, CSc.
212/2015
Objednávame u Vás odvoz a vynesenie elektrospotrebičov,
postelnej bielizne, paplónov, vankúšov a kuchynského riadu z Bratislavy do Penziónu Byst rina v Tre nčianských Tepliciach
13.07.2015FALCO SLOVAKIA s.r.o.31396488Kopčianska 3756/8,Bratislava,SK85101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
213/2015
Objednávame u Vás tlač obojstranných vizitiek podla priloženej prílohy x 100 ks13.07.2015VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
214/2015
Objednávame u Vás čistiace a hygienické potreby podla priloženej prílohy pre rekreačné stredisko v Trenčianských Tepliciach13.07.2015Hanco a.s.Stará Vajnorská 19/B,Bratislava,SK83104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
215/2015
Objednávame u Vás
Osušky f roté
Uterák froté
Utierky na riad
Paplóny
13.07.2015REMPO S.r.o.35819081Stará Vajnorská 19,Bratislava,SK83245 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
216/2015
Objednávame u Vás hasiace prístroje podla predloženej cenovej ponuky :13.07.2015REMPO S.r.o.35819081Stará Vajnorská 19,Bratislava,SK83245 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
217/2015
Objednávame u Vás pranie postelnej bielizne, uterákov, osušiek a utierok13.07.2015REMPO S.r.o.35819081Stará Vajnorská 19,Bratislava,SK83245 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
218/2015
Objednávame u Vás šálky na čaj do Penziónu Bystrina, Trenčianke Teplice13.07.2015SVING GASTRO s.r.o.31323375Turbínová 1,Bratislava,SK83104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/92/2015/BI
letenka na trase Viedeň - Tel Aviv - Viedeň 15.07.2015GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
219/2015
Objednávame u Vás Rollup a tlač banera/ stojana/ Standart
85x200 cm s potlačou podl'a zadania
16.07.2015GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
220/2015
Objednávame u Vás Cat erin pre 60 osôb v termíne 22.7.2015 od 7,30 hod.17.07.2015GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
221/2015
Objednávame u Vás pre penzion Bystrina v Trenčiankych
Tepliciach bezpečnostné vložky do zámkov
Klúče k bezpečnostným vložkám
Dve sady čísla na dvere od 1-8
17.07.2015IHPE s.r.o.44677634Eisnerova 21,Bratislava,SK84107 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2015/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2015 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2015. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2015/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2015 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)