Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2015/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2015 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Celkový počet záznamov:  588
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
0128/2015
Objednávame u Vás občerstvenie na poradu riaditeľov a predsedov vedeckých rád organizácií SAV a zasadnutie Pléna Snemu SAV dňa 27.4.2015 pre cca 150 osôb27.04.2015I.E.G.- STRAVOVACIE služby11707402Tomášikova 28,Bratislava,SK82101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0129/2015
Objednávame u Vás veľký autobus z Bratislavy do Smoleníc
na 29.6.2015 a spä.
Autobus prosíme pristavi dňa 29.6.2015 na Predstaničnom
námestí o 8,20 hod. s odchodom 8,30 hod.
Návrat zo Smoleníc do Bratislavy dňa 29.6.2015 cca 14,00 hod
27.04.2015APEX Solutions, Bratislava44642831?ándorová 17,Bratislava,SK82103 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0130/2015
Objednávame U Vás napísanie diplomu kaligrafickým písmom
(čestný doktorát) formát A3 - 1 ks
27.04.2015Plavčanová Marta48561225Jurkovičova 1,Bratislava,SK83106 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0130/A/2015
Objednávame u Vás revíziu EZS na Štefánikovej 49 podľa
zmluvy TS 002/2014
27.04.2015Mgr. Martin Novosad - EMENDilongova 125/7A, Hlohovec,SK920  HlohovecIng. Ján Malík, CSc.
0131/2015
Objednávame u Vás výmenu OPC valca, stierky valca, opravu krytu automatického podávania papiera na kopírovacom stroji Minolta Bizhub 211 v kancelárii č. 4, na Štefánikovej č. 4927.04.2015AGM SERVIS 11637765Nejedlého 45,Bratislava,SK0 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0132/2015
Objednávame u Vás nápis na mramorovú tabuľu P SAV nasledovne :
rok 2015
Ján Vilček, lekár,USA
Koichi Niihara, materiálový vedec, Japonsko
27.04.2015EKKA s.r.o.35848740Pa?ítková 4,Bratislava,SK82104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
132/A2015
Objednávame u Vás revíziu CCTV na Štefánikovej č. 49 podľa
zmluvy TS 001/2014
27.04.2015Mgr. Martin Novosad - EMENDilongova 125/7A, Hlohovec,SK920  HlohovecIng. Ján Malík, CSc.
UVS/48/2015/MR
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA28.04.2015Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV490750Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK845 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/49/2015/JFF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA28.04.2015Ústav informatiky SAV17055555Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/50/2015/JFF
objednávame u Vás jednu jednolôžkovú izbu pre hosa z BG28.04.2015My Home Apartmánový domMýtna 23 A,Bratislava,SR811 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0133/2015
Objednávame u Vás opravu elektronickej rampy na Štefánikovej
49, Bratislava
29.04.2015AQUADENO,s. r. o.Trstice č. 371,Trstice,SK92542 TrsticeIng. Ján Malík, CSc.
0134/2015
Objednávame u Vás Tlač diplomov :
Cena SAV za vedecko-výskumnú prácu - 13 ks
29.04.2015VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
0135/2015
Objednávame u Vás tlač pozvánok na Ceny SAV (strieborné logo) - 100 ks
Obálky s menom predsedu SAV - 100 ks
29.04.2015VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
0136/2015
Objednávame u Vás vyčistenie kopírovacíeho stroja Minolta Bizhub v kancelárii č.107, na Štefánikovej č. 49, Bratislava29.04.2015AGM SERVIS 11637765Nejedlého 45,Bratislava,SK0 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0137/2015
Objednávame u Vás upratovanie po mimoriadnych stavebných
prácach na Úrade SAV, Štefánikova 49, Bratislava
29.04.2015MAPEKA s.r.o.,Bratislava36688843Pútnická 82,Bratislava,SK84106 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0138/2015
Objednávame u Vás stravovacie poukážky v hodnote 3,15 € - 3 000 ks29.04.2015Edenred s.r.o. 31328695Karadžičova 8,Bratislava,SK820 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/51/2015/FF
Letenka Viedeň-Berlín-Varšava a spä - 1 ks
komerčné zdravotné pripoistenie v termíne 16.06-18.06.2015
30.04.2015GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0139/2015
Objednávame u Vás výmenu elektromerov ITZ v TS 197
a výmenu vodičov - 3 ks
04.05.2015GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/52/2015/JFF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA04.05.2015Ústav etnológie SAV166979KLemensova 19,Bratislava,SK81364 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/53/2015/FF
komerčné zdravotné pripoistenie na 8.5.201505.05.2015GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2015/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2015 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2015. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2015/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2015 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)