Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2015/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2015 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Celkový počet záznamov:  588
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
UVS/47/2015/BI
Letenka Viedeň-Brusel-Viedeň - 1 ks
BUS Bratislava-Viedeň a spet - 1 ks
24.04.2014GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
001/2015
Objednávame u Vás stravovacie poukážky v hodnote 3,15 € - 3000 ks07.01.2015Edenred s.r.o. 31328695Karadžičova 8,Bratislava,SK820 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
002/2015
Objednávame u Vás občerstvenie na Zasadnutie Pléna Snemu
SAV dňa 7.1.2015 (káva, cukor, mlieko do kávy, minerálka)
pre 70 osôb
07.01.2015I.E.G.- STRAVOVACIE služby11707402Tomášikova 28,Bratislava,SK82101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
003/2015
Objednávame u Vás stravné lístky pre pracovníkov Ú SAV
v hodote 2,24 € - 500 ks
07.01.2015I.E.G.- STRAVOVACIE služby11707402Tomášikova 28,Bratislava,SK82101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
004/2015
Objednávame u Vás služby PR - fotografovanie na mesiac január 201508.01.2015Gabriel KuchtaJ. J. Boora 2,Holíč,SK908 HolíčIng. Ján Malík, CSc.
005/2015
Objednávame u Vás nastavanie (prípadne opravu) klimatizačnej
jednotky kúrenia v aule SAV na Dúbravskej ceste 9,Bratislava
08.01.2015PEMA VZT, s. r. o.6.apríla 362/24,Vrbové ,SK922 Vrbové Ing. Ján Malík, CSc.
006/2015
Objednávame u Vás odborné CD Manuál prevádzkovateľa budovy -
2 ks
12.01.2015Nakladateľstvo Forum, s. r. oZahradnícka 46, Bratislava,SK821  BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
006/A/2015
Objednávame u Vás opravu automatickej práčky AWE 7727/1
v prípade nerentabilnej opravy vyraïovací protokol
12.01.2015CENTROSERVIS - Peter Fogaš14001853M.Marečka 1,Bratislava,SK84107 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
007/2015
Objednávame u Vás kontrolu a revíziu ( prípadne doplnenie)
ochranných pomôcok v TS 196 a TS 197 podľa normy STN.
12.01.2015CENTROSERVIS - Peter Fogaš14001853M.Marečka 1,Bratislava,SK84107 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
008/2015
Objednávame u Vás prečistenie kanalizácie pred budovou
Chemického ústavu SAV na Dúbravskej ceste 9, Bratislava
12.01.2015Miroslav MarekMedzilaborecká 10,Bratislava,SK821 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/01/2015/JB
Letenka Viedeň - PORTO- Viedeň12.01.2015GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/02/2015/MR
PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA12.01.2015Botanický ústav SAV679089Dúbravská cesta 14,Bratislava,SK84523 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
009/2015
Objednávame u Vás poradenské služby pri koordinácií dodávok
nového prístrojového vybavenia vo vzahu k priebehu stavebných
prác v projekte
* Poradenstvo pri vytvorení jednotlivých harmonogramov
a koordinačného harmonogramu a ich realizácií
* Komunikácia s dodávateľmi
* Riešenie dopadu vyvolaných zmien na uzatvorené zmluvy a
posudzovanie dopadu na uskutočnené verejné obstarávania
13.01.2015Stengl ColsultingSumbalova 1/A,Bratislava,SK84104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
010/2015
Objednávame u Vás vykonanie revízie a čistenie komínov
v objektoch na Štefánikovej č. 49, Royovej č.10, Hroznovej č. 3 a Jaskovom rade č. 203 a Dúbravskej ceste 9
13.01.2015Kominár, s. r. o.Tupolevova 24,Bratislava,SK851 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
011/2015
Objednávame u Vás tlač obálok žlté s menom Ing. Malík - 500 ks
tlač obálok žlté bez mena - 500 ks
15.01.2015VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
012/2015
Objednávame u Vás výmenu žiaroviek na verejnom osvetlení
v areáli SAV na Dúbravskej ceste 9, Bratislava
15.01.2015VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
013/2015
Objednávame u Vás školenie vodičov z povolania15.01.2015Auto?kola GEMEINER17502870Nám. Hraničiarov 23,Bratislava ,SK851 Bratislava Ing. Ján Malík, CSc.
014/2015
Objednávame u Vás opravu zadnej kapoty motorového vozidla
Peugeot 607 BA 607 XU
15.01.2015Partl František, BA Univerzal11893478Langsfeldova 4,Bratislava,SK81104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
015/2015
Objednávame u Vás tlač poštovej knihy pre registráciu
dennej pošty - 3 ks
15.01.2015VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
017/2015
Objednávame u Vás repas tonerov Canon 718 čierna - 5 ks17.01.2015MIP s.r.o.31629784Lúčna 4,Prievidza,SK97101 PrievidzaIng. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2015/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2015 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2015. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2015/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2015 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)