Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2015/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2015 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Celkový počet záznamov:  588
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
370/2015
Objednávame u Vás odber vody, rozbor a posudok chemickej
úpravy vody do vykurovacieho systému v kotolni Ú SAV
na Štefánikovej č. 49, Bratislava
Tabletky regeneračnej soli
Rozbor vody
23.11.2015AQUATECH34337164Tureň 326,Senec,SK90301 SenecIng. Ján Malík, CSc.
371/2015
Objednávame u Vás tlač hlavičkového papiera podľa priloženej
prílohy
23.11.2015VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
372/2015
Objednávame u Vás zazimovanie závlahy na Dúbravskej ceste 9
Bratislava
23.11.2015VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
373/2015
Objednávame u Vás výmenu anténneho kompletu SATRO 1
v ubytovni SAV na Dúbravskej ceste 9, Bratislava
23.11.2015VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
374/2015
Objednávame u Vás špirály do elektrickej panvice - 6 ks
a výmenu senzoru na III. poschodí Ú SAV - 1 ks
23.11.2015L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
365/2015
Objednávame u Vás zabezpečenie priameho rokovacieho konania
na sahovanie mikroskopov
20.11.2015L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/188/2015/MR
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA19.11.2015Botanický ústav SAV679089Dúbravská cesta 14,Bratislava,SK84523 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/191/2015/VS
Objednávame si u Vás odbornú prednášku s prezentáciou pre
zahraničných hostí
18.11.2015Botanický ústav SAV679089Dúbravská cesta 14,Bratislava,SK84523 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/193/2015
Objednávame si u Vás DVD o Slolenicko zámku v anglickom
jazyku
18.11.2015Botanický ústav SAV679089Dúbravská cesta 14,Bratislava,SK84523 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
359/2015
Objednávame u Vás občerstvenie na Poradu riaditeľov a predsedov vedeckých rád organizácií SAV dňa 30.11.2015 o 11,00 hod. pre 130 osôb18.11.2015I.E.G.- STRAVOVACIE služby11707402Tomášikova 28,Bratislava,SK82101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
360/2015
Objednávame u Vás hlavičkový papier predsedu SAV podľa
priloženej prílohy
18.11.2015VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
361/2015
Objednávame u Vás opravu kompresora Boge CLDR 4 a náhradné
diely podľa predloženej cenovej ponuky
18.11.2015VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
362/2015
Objednávame u Vás náhradné diely na kopírovací stroj OKI MC 860 a tonery podľa priloženej prílohy18.11.2015AGM SERVIS 11637765Nejedlého 45,Bratislava,SK0 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
363/2015
Objednávame u Vás kancelárske potreby podľa priloženej prílohy18.11.2015REGINA11636653Hattalova 12,Bratislava,SK83103 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
364/2015
Objednávame u Vás autobatériu pre traktor Zetor Horal BA 790 AF a výmenu oleja v motorovom vozidle BMW BA 660 HG18.11.2015Partl František, BA Univerzal11893478Langsfeldova 4,Bratislava,SK81104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
349/2015
Objednávame u Vás prenájom priestorov v KC Dunaj na SAVici vedecké kaviarne dňa 1.12.2015 od 17,30 - 19,00 a občerstvenie pre 60 osôb12.11.2015invisi, s. r. o.Pri trati 10,Bratislava,SK821 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
350/2015
Objednávame u Vás moderovanie SAVinci dňa 1.12.2015
v KC Dunaj
12.11.2015Prediction, s. r. o.Gajova 17,Bratislava,SK811 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
351/2015
Objednávame u Vás prípravu, koncept, grafika, pozvánky,
manažment podujatia SAVinci 1.12.2015 v KC Dunaj
12.11.2015Bard a Tota, s. r. o.Suchohrad 124,Suchohrad,SK0 SuchohradIng. Ján Malík, CSc.
352/2015
Objednávame u Vás dodávku a inštaláciu okennej fólie pre
PLV SAV na Dúbravske ceste 9, Bratislava, podľa predloženej
cenovej ponuky
12.11.2015BM-PLAST s.r.o.36280186Hviezdna 847/148,Topoľníky,SK93011 TopoľníkyIng. Ján Malík, CSc.
353/2015
Objednávame u Vás nasledovný tovar :
Synology RackStation RS2416RP+ - 1 ks
Western Digital Red 3TB - 15 ks
4GB (RAM1600DDR3-4G) - 1 ks
12.11.2015COMPEX DATA s.r.o.,BA31358411Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2015/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2015 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2015. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2015/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2015 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)