Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2015/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2015 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Celkový počet záznamov:  588
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
400/2015
Objednávame u Vás servisné práce- sahovanie kancelárského nábytku z ÚMFG SAV do ÚEFT SAV, demontáž existujúcich pozícií ÚMFG SAV a montáž nové pozície ÚEFT SAV, podľa predloženej cenovej ponuky08.12.2015Ing. Ján Malík, CSc.
401/2015
Objednávame u Vás kontrolu požiarnych klapiek v Pavilóne
lekárskych vied SAV a v Pavilóne materiálovych vied SAV na
Dúbravskej ceste 9, Bratislava
08.12.2015Ing. Ján Malík, CSc.
387/2015
Objednávame u Vás vydanie inzerátu v denníku SME dňa 9.12.2015 podľa priloženej prílohy04.12.2015PETIT PRESS a.s.35790253Lazaretská 12,Bratislava,SK811 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
388/2015
Objednávame u Vás vydanie inzerátu v denníku SME dňa 10.12.2015 podľa priloženej prílohy04.12.2015PETIT PRESS a.s.35790253Lazaretská 12,Bratislava,SK811 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
389/2015
Objednávame u Vás vydanie inzerátu v denníku SME dňa 11.12.2015 podľa priloženej prílohy04.12.2015PETIT PRESS a.s.35790253Lazaretská 12,Bratislava,SK811 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
390/2015
Objednávame u Vás nasledovný tovar :
Pracovnú obuv pre kuchárov
Pracovné odevy pre kuchárov
Uteráky froté - 150 ks
Utierky na riad - 200 ks
04.12.2015REMPO S.r.o.35819081Stará Vajnorská 19,Bratislava,SK83245 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
391/2015
Objednávame u Vás interiérové vybavenie pre Centrum výskumu a vývoja imunologicky aktívnych látok, Jarkova 269/15 Šarišské Michaľany, podľa predloženej cenovej ponuky04.12.2015REMPO S.r.o.35819081Stará Vajnorská 19,Bratislava,SK83245 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
392/2015
Objednávame u Vás Elektronické publikácia a knihy podľa
predloženej cenovej ponuky
04.12.2015REMPO S.r.o.35819081Stará Vajnorská 19,Bratislava,SK83245 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
393/2015
Objednávame u Vás aktualizáciu softvéru navigačného systému
v motorovom vozidle BMW 530 BL 066 DB
04.12.2015Partl František, BA Univerzal11893478Langsfeldova 4,Bratislava,SK81104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
394/2015
Objednávame u Vás vykonanie revízie elektrického zariadenia a bleskozvodu v objekte KVT na Dúbravsklej ceste 9, Bratislava04.12.2015L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
395/2015
Objednávame u Vás výmenu núdzového osvetlenia v ubytovni
SAV na ul. I. Bukovčana 9-11, Bratislava
04.12.2015L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
396/2015
Objednávame u Vás kontrolu požiarnej nádrže v Pavilóne
lekárskych vied SAV, na Dúbravskej ceste 9, Bratislava
04.12.2015L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
397/2015
Objednávame u Vás kontrolu požiarných uzáverov v Pavilóne
materiálových vied SAV na Dúbravskej ceste 9, Bratislava
04.12.2015L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
398/2015
Objednávame u Vás nasledovný kuchynský riad:
Taniere plytké, taniere hlboké, taniere dezertné, poháre na vodu, poháre na kávu, poháre na čaj, príbor, naberačky rôzne druhy, dosky na mäso, panvice, koreničky, misky na polievku, odmerky na vodu, vedrá s odmerkou a pod
04.12.2015SVING GASTRO s.r.o.31323375Turbínová 1,Bratislava,SK83104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
399/2015
Objednávame u Vás tlač pozvánok na Novoročný koncert SAV
100 ks
a obálky, podľa priloženej prílohy
100 ks
04.12.2015VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
UVS/202/2015/FF
OMS USAV objednáva víza a komerčné cestovné poistenie03.12.2015GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/201/2015/FF
OMS USAV objednáva komerčné cestovné poistenie a viza01.12.2015GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
384/2015
Objednávame u Vás dodanie a inštaláciu metalického 30 párového kábla do objektu Pavilónu materiálových vied SAV, Dúbravská cesta 9 Bratislava, podľa predloženej cenovej ponuky01.12.2015GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
385/2015
Objednávame u Vás dodanie a inštaláciu metalického 30párového kábla do objektu Pavilónu materiálových vied SAV, Dúbravská cesta 9 Bratislava, podľa predloženej cenovej ponuky01.12.2015GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
386/2015
Objednávame u Vás tlač Kniha došlej a odoslanej pošty podľa
priloženej prílohy
01.12.2015VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2015/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2015 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2015. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2015/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2015 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)