Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2015/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2015 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Celkový počet záznamov:  588
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
066/2015
Objednávame u Vás zabezpečenie zmeny kultúry v k. ú Karlova Ves predloženej cenovej ponuky24.02.2015Ing. Ján Malík, CSc.
067/2014
Objednávame u Vás prečistenie kanalizácie na Štefánikovej č. 49, Bratislava24.02.2015Miroslav MarekMedzilaborecká 10,Bratislava,SK821 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
078/2015
Objednávame u Vás nasledovný nábytok :
Polokreslo
Stolička čalúnená
Skri ňa kombinovaná
Konfe renčn ý stolík
Zrkadlová stena
Toaletný stolík
Recepčný pult
Zrkadlo nad toaletný stolík
24.02.2015Miroslav MarekMedzilaborecká 10,Bratislava,SK821 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/15/2015/JFF
ŽIADOS O PRIJAnE ZAHRANIČNÉHO HOSA23.02.2015Slavistický ústav Jána Stanislava SAV31750940Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK0 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/16/2015/JFF
komerčné zdravotné pripoistenie - 1 ks23.02.2015GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/12/2015/V
Coneco Racioenergia 201520.02.2015INCHEBA a.s., Bratislava211087Viedenská cesta 3-7,Bratislava,SK85101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
057/A/2015
Objednávame U Vás písanie diplomov kaligrafickým
písmom formát A3 - 1 ks
19.02.2015Plavčanová Marta48561225Jurkovičova 1,Bratislava,SK83106 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
058/2015
Objednávame u Vás školenie pilčika na ručnú motorovú pílu pre prnašich zamestnancov : Július Kun a Dušana Labaš19.02.2015Plavčanová Marta48561225Jurkovičova 1,Bratislava,SK83106 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
059/2015
Objednávame u Vás prekládku elektrického vedenia v kancelárii č. 314 na Ú SAV19.02.2015L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
060/2015
Objednávame u Vás STK na traktor Zetor BA 790 AF19.02.2015Partl František, BA Univerzal11893478Langsfeldova 4,Bratislava,SK81104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
057/2015
Objednávame u Vás Projekt pre stavebné konanie pre Pavilón
spoločenských vied SAV podľa priloženej cenovej ponuky
19.02.2015Partl František, BA Univerzal11893478Langsfeldova 4,Bratislava,SK81104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
061/2015
Objednávame u Vás občerstvenie na Zasadnutie Pléna Snemu
SAV dňa 25.2.2015 (káva, cukor, mlieko do kávy, minerálka)
pre 70 osôb
19.02.2015I.E.G.- STRAVOVACIE služby11707402Tomášikova 28,Bratislava,SK82101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
062/2015
Objednávame u Vás opravu centrálneho merača tepla Maxtronic - D v kotolni SAV na Dúbravskej ceste 9, Bratislava19.02.2015REVYMONT s.r.o.30996503Diakovská 9,Šaľa,SK92700 ŠaľaIng. Ján Malík, CSc.
063/2015
Objednávame u Vás opravu 11 kW elektromotora MOO9 pre
obehové čerpadlo č. 3 primárneho okruhu HV v kotolni SAV
na Dúbravskej ceste 9, Bratislava
19.02.2015REVYMONT s.r.o.30996503Diakovská 9,Šaľa,SK92700 ŠaľaIng. Ján Malík, CSc.
064/2015
Objednávame u Vás revíziu zdvihacieho zariadenia v dielni SAV na Dúbravskej ceste 9, Bratislava19.02.2015REVYMONT s.r.o.30996503Diakovská 9,Šaľa,SK92700 ŠaľaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/14/2015/JFF
ŽIADOS O PRDATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA17.02.2015Filozofický ústav SAV166995Klemensova 19,Bratislava,SK81364 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/13/2015/FF
letenka Viedeň-Istanbul-Tokio a spä - 1 ks
komerčné zdravotné pripoistenie - 1 ks
16.02.2015GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
045/2015
Objednávame u Vás kancelársku stoličku TOE 260 -SY (E)
F8017/463034 BR-209 RM - farba oranžová s podrúčkami
11.02.2015FALCO SLOVAKIA s.r.o.31396488Kopčianska 3756/8,Bratislava,SK85101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
046/2015
Objednávame u Vás tlač hlavičového papiera podľa priložených
príloh a tlač vizitiek
11.02.2015VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
047/2015
Objednávame u Vás opravu spojky na traktore Zetor11.02.2015VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2015/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2015 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2015. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2015/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2015 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)