Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2015/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2015 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Celkový počet záznamov:  588
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
UVS/80/2015/VS
Objednávame si u Vás publikácie / anglická Beliana/ v počte 10 kusov na zahraničnú reprezentáciu predsedu SAV v celkovej sume 500,- €.03.06.2015VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
UVS/79/2015/FF
Letenka Vieden-Brusel a spet - 2 ks
Komerčné zdravotné poistenie - 2 ks
03.06.2015GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
173/2015
Objednávame u Vás nasledovnáý tovar :
Krém na ruky Marýna
Solvina
03.06.2015Hanco a.s.Stará Vajnorská 19/B,Bratislava,SK83104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
174/2015
Objednávame u Vás nasledovne občerstvenie a dovoz pod ľa
priloženej prílohy
03.06.2015Hanco a.s.Stará Vajnorská 19/B,Bratislava,SK83104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
175/2015
Objednávame u Vás ubytovanie štyri nocľahy s raňaj kam i
podľa priloženej prílohy
03.06.2015Hanco a.s.Stará Vajnorská 19/B,Bratislava,SK83104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
176/2015
Objednávame u Vás ubytovanie devä nocľahov s raňajkam i
podľa priloženej prílohy
03.06.2015Hanco a.s.Stará Vajnorská 19/B,Bratislava,SK83104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
177/2015
Objednávame u Vás ubytovanie desa nocľahov s raňajkami
podľa priloženej prílohy
03.06.2015Hanco a.s.Stará Vajnorská 19/B,Bratislava,SK83104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
178/2015
Objednávame u Vás vyčisten ie kopírovacieho stroja Minolta Bizhub na sekretariáte ETO III. Poschodie, Štefánikoa 49 Bratislava03.06.2015AGM SERVIS 11637765Nejedlého 45,Bratislava,SK0 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
179/2015
Objednávame u Vás opravu automatickej práčky AWZ 7727 /1
v ubytovni SAV na l. Bukovčana 9-11, Bratislava
03.06.2015CENTROSERVIS - Peter Fogaš14001853M.Marečka 1,Bratislava,SK84107 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
180/2015
Objednávame u Vás pohostenie - večera pre 11 osôb dňa
9.6.2015 o 18,00 hod.
03.06.2015CENTROSERVIS - Peter Fogaš14001853M.Marečka 1,Bratislava,SK84107 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
181/2015
Objednávame u Vás tlač h lavičkového papiera :
Hlavičkový papier Úrad SAV
Hlavičkový papier Úrad SAV s menom vedúceho Úradu SAV
03.06.2015VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
UVS/78/2015/FF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA02.06.2015Ústav ekológie lesa SAV679071Ľ. Štúra 2,Zvolen,SK960 ZvolenIng. Ján Malík, CSc.
169/2015
Objednávame u Vás online inzerciu pracovných ponúk Programu
SASPRO - 30-dňová inzercia na portáli Research Gate
 M
02.06.2015Ústav ekológie lesa SAV679071Ľ. Štúra 2,Zvolen,SK960 ZvolenIng. Ján Malík, CSc.
170/2015
Objednávame u Vás online inzerciu pracovných ponúk v rámci
Programnu SASPRO - produkt 8 týždňová inzercia so zvýraznením zamestnávateľa (8 week Standard Job Posting with a Featured Employer Upgrade
 M
02.06.2015Science Headquartes1200 New York Avenue, NW,Washington,USA0 WashingtonIng. Ján Malík, CSc.
171/2015
Objednávame u Vás občerstvenie na Zasadnutie porady riaditeľova predsedov vedeckých rád organizácií SAV dňa 8.6.2015 pre 11 O osôb (káva, cukor, mlieko do kávy, minerálka)02.06.2015I.E.G.- STRAVOVACIE služby11707402Tomášikova 28,Bratislava,SK82101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
172/2015
Objednávame u Vás pracovné odevy :
Ochranný odev monterky
Košeľa
Trič ko
Rukavice
Obuv letná
02.06.2015REMPO S.r.o.35819081Stará Vajnorská 19,Bratislava,SK83245 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
162/2015
Objednávame u Vás vizitky pre predsedu SAV podľa priloženej prílohy:
Slovenský text - 50 ks
Anglický text - 50 ks
01.06.2015VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
163/2015
Objednávame u Vás opravu prednej nápravy a opravu klimatizácie na motorovom vozidle Peugeot 87 BA 807 ST01.06.2015Partl František, BA Univerzal11893478Langsfeldova 4,Bratislava,SK81104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
164/2015
Objednávame u Vás servis motorového vozidla Peugeot 508
BL 508 FE
01.06.2015Partl František, BA Univerzal11893478Langsfeldova 4,Bratislava,SK81104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
165/2015
Objednávame u Vás dodávku a montáž zrkadla na vnútorné dvere
šatníkovej skrine
01.06.2015FALCO SLOVAKIA s.r.o.31396488Kopčianska 3756/8,Bratislava,SK85101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2015/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2015 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2015. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2015/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2015 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)