Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2015/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2015 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Celkový počet záznamov:  588
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
222/2015
Objednávame u Vás pristavenie l ks velkokapacitný kontajner 16m3 l 8 t na 24.7.2015 o 8,oo hod. na Dúbravskú cestu 920.07.2015OLO a.s.681300Ivanská cesta 22,Bratislava,SK82104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
223/2015
Objednávame u Vás dodávku a montáž garníž a záclon do
Penziónu Bystrina v Trenčianských Tepliciach
20.07.2015OLO a.s.681300Ivanská cesta 22,Bratislava,SK82104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
224/2015
Objednávame u Vás vykonanie revízie a čistenie komínov
v objektoch na Štefánikovej č. 49 a Dúbravskej ceste 9
20.07.2015Kominár, s. r. o.Tupolevova 24,Bratislava,SK851 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
224/A/2015
Objednávame u Vás vykonanie odbornej kontroly EZS na hlavnej vrátnici auly na Dúbravskej ceste 9, výmenu procesorovej dosky ústredne EZS na vrátnici, výmena batérii na EZS a sirénach20.07.2015Kominár, s. r. o.Tupolevova 24,Bratislava,SK851 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
225/2015
Objednávame u Vás opravu automatickej práčky Whirpool 7724 v ubytovni SAV na ul. I. Bukovčana 9-1120.07.2015CENTROSERVIS - Peter Fogaš14001853M.Marečka 1,Bratislava,SK84107 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
226/2015
Objednávame u Vás tlač hlavičkového papiera lesklý kriedový pre podpredsedu SAV I.OV, podla priloženej prílohy x 150 ks22.07.2015VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
227/2015
Objednávame u Vás dodávku a montáž vnútorných žaluzií do Penziónu v Trenčianských Tepliciach podla  predloženej cenovej ponuky22.07.2015BM-PLAST s.r.o.36280186Hviezdna 847/148,Topoľníky,SK93011 TopoľníkyIng. Ján Malík, CSc.
228/2015
Objednávame u Vás opravu otvárania trezora v pokladni USAV22.07.2015IHPE s.r.o.44677634Eisnerova 21,Bratislava,SK84107 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
229/2015
Objednávame u Vás tonery podl'a predloženej prílohy22.07.2015MIP s.r.o.31629784Lúčna 4,Prievidza,SK97101 PrievidzaIng. Ján Malík, CSc.
230/2015
Objednávame u Vás predÍženie podpory pre dochádzkový systém na USAV podla predloženej prílohy22.07.2015Techniserv s.r.o.35763124Nobelova 34,Bratislava,SK83102 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
231/2015
Objednávame u Vás certifikát pre server systém ERP SAV na 2 roky22.07.2015SOFTIP a.s.31597238Spojová 21,Banská Bystrica,SK97401 Banská BystricaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/94/2015/JFF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA03.08.2015Ústav slovenskej literatúry SAV17050286Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK81364 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/95/2015/JFF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA03.08.2015Historický ústav SAV166944Klemensova 19,Bratislava,SK81364 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/96/2015/JFF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA03.08.2015Ústav ekológie lesa SAV679071Ľ. Štúra 2,Zvolen,SK960 ZvolenIng. Ján Malík, CSc.
UVS/93/2015/FF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA03.08.2015Ústav experimentálnej fyziky SAV166812Watsonova 47,Ko?ice,SK0 Ko?iceIng. Ján Malík, CSc.
UVS/97/2015/MN
Letenka Viedeň - Madrid a s pä04.08.2015GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/98/2015/JFF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA04.08.2015Astronomický ústav SAV166529,Tatranská Lomnica,SK59 Tatranská LomnicaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/99/2015/BI
Letenka na trase Viedeň - Rím- Viedeň
Listok na autobus: Bratislava - Vieden - Bratislava
06.08.2015GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/100/215/MN
Objednávame si u Vás tlač pozvánok na udelenie Medzinárodnej ceny SAV za rok 2015 v náklade:
v slovenskom jazyku - 120 ks
v anqlickom jazyku - 30 ks
11.08.2015VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
UVS/101/2015/BI
komplexné poistenie počas služobnej cesty do Tel
Avivu v termíne od 15.8.2015 - 23.8.2015.
11.08.2015GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2015/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2015 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2015. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2015/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2015 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)