Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2015/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2015 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Celkový počet záznamov:  588
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
209/2015
Objednávame u Vás menovky na stôl plastové obojstranné
produkt č . 1001363 x 20 ks
10.07.2015Ing. Ján Malík, CSc.
210/2015
Objednávame U Vás písanie diplomov kalig rafickým
písmom formát A3 x 4 ks
10.07.2015Plavčanová Marta48561225Jurkovičova 1,Bratislava,SK83106 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
205/2015
Objednávame u Vás opravu klimatizačnej jednotky Toshiba
v kancelárii č. 207 na II. poschodí budovy ú SAV na Štefánikovej 49 Bratislava
09.07.2015Plavčanová Marta48561225Jurkovičova 1,Bratislava,SK83106 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/91/2015/JFF
objednávame u Vás jednu izbu v termíne od 2. septembra 2015 na 4 noci09.07.2015Plavčanová Marta48561225Jurkovičova 1,Bratislava,SK83106 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
206/2015
Objednávame u Vás kontrolu hasiacich prístrojov, hydrantov a tlakové skúšky hydrantových hadíc v objektoch Úradu SAV09.07.2015ROTALIX-Molnár l., BRATISLAVA11810033MLYNAROVIČOVA 12,Bratislava,SK85103 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
207/2015
Objednávame u Vás pripojenie na optickú dátovú sie SANET pre Pavilón lekárskych vied SAV, na Dúbravskej ceste 9, Bratislava09.07.2015Techniserv s.r.o.35763124Nobelova 34,Bratislava,SK83102 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
204/2015
Objednávame u Vás presahovanie kancelárského nábytku
odboru KTT SAV z budovy USTARCH na Dúbravskej ceste 9 do
Pavilónu materiálových vied na Dúbravskej ceste 9, Bratislava
08.07.2015PLUSIM s.r.o.35818565,Bratislava,SK0 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/88/2015/V/Va
BIBLIOTEKA PEDAGOGIKA
dna: 5-8.11.2015
08.07.2015INCHEBA a.s., Bratislava211087Viedenská cesta 3-7,Bratislava,SK85101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/89/2015/JFF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA08.07.2015Ústav etnológie SAV166979KLemensova 19,Bratislava,SK81364 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/90/2015/JFF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA08.07.2015Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra167088Panská 26,Bratislava,SK81364 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
203/2015
Objednávame u Vás online inzerciu pracovných ponúk Programu
SASPRO na portáli Research Gate
02.07.2015Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra167088Panská 26,Bratislava,SK81364 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
201/2015
Objednávame U Vás písanie diplomov kaligrafickým
písmom formát A3
01.07.2015Plavčanová Marta48561225Jurkovičova 1,Bratislava,SK83106 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
202/2015
Objednávame u Vás výmenu dverí a súvisiace stavebné práce
v ubytovni SAV na ul. I. Bukovčana 9 - 11 Bratislava
01.07.2015Plavčanová Marta48561225Jurkovičova 1,Bratislava,SK83106 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/87/2015/MR
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA01.07.2015Ústav genetiky a biotechnológi679127Akademicka 2,Nitra,SK95007 NitraIng. Ján Malík, CSc.
194/2015
Objednávame u Vás zabezpečen ie ochrany obj ektu v čase od
18,oo hod. do 6,oo hod. na Dúbravskej ceste 9, Brat islava
od 1.7.2015 do 31.7.2015
24.06.2015Patrol PCO, s. r. o.Pod Gaštanmi 6 - 8,Bratislava,SK811 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
195/2015
Objednávame u Vás zabezpečen ie ochrany obj ektu v čase od
18,oo hod. do 6,oo hod. na Dúbravskej ceste 9, Brat islava
od 1.7.2015 do 31.7.2015
24.06.2015Patrol PCO, s. r. o.Pod Gaštanmi 6 - 8,Bratislava,SK811 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
196/2015
Objednávame u Vás pásky do DYMO strojčeka LM 120 P
1200196 XR-9WE
24.06.2015REGINA11636653Hattalova 12,Bratislava,SK83103 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
197/2015
Objednávame u Vás dodávku a výmenu doskového výmenníka
Alfa Laval, 600 kW z ÚK v OST 2 ubytovňa
24.06.2015REVYMONT s.r.o.30996503Diakovská 9,Šaľa,SK92700 ŠaľaIng. Ján Malík, CSc.
198/2015
Objednávame u Vás opravu ch la dni č ky s mra zničkou ZANUSSI ZC 194 BO v ubytovni SAV na ul. I. B u kovča na 9 - 11, Devínska Nová Ves24.06.2015REVYMONT s.r.o.30996503Diakovská 9,Šaľa,SK92700 ŠaľaIng. Ján Malík, CSc.
199/2015
Objednávame u Vás prekládku plynu a hlavného uzáveru plynu (HUP) pre objekt Penzión Byst rina na Šrobárovej ul. č. 4 v Trenčianských Tepliciach
Zákaznícke čís lo : 5100000068
Číslo odb. miesta : 4100023511
24.06.2015REVYMONT s.r.o.30996503Diakovská 9,Šaľa,SK92700 ŠaľaIng. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2015/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2015 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2015. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2015/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2015 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)