Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Celkový počet záznamov:  381
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
270/2014
Objednávame u Vás dodanie snímačov tlaku kolies + montáž na vozidle BMV BA 066 HG29.10.2014Ing. Ján Malík, CSc.
271/2014
Objednávame u Vás školenie na pilčíka pre pána Dušana
Labaša, pracovníka SAV, Štefánikovej č. 49, Bratislava
29.10.2014Ing. Ján Malík, CSc.
272/2014
Objednávame u Vás vykonanie rivízie elektrického zariadenia, v CO krytoch na Dúbravskej ceste 9, Bratislava29.10.2014L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
273/2014
Objednávame u Vás vykonanie rivízie elektrických spotrebičov na Štefánikovej č. 49, ubytovňa DNV, ubytovňa Dúbravská cesta, ubytovňa Royová, ubytovňa Hroznová, ubytovňa Jaskový rad a ubytovňa Šancová29.10.2014L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
274/2014
Objednávame u Vás vykonanie rivízie elektrických rozvodov
a elektrických spotrebičov a bleskozvodu v chate Senec
29.10.2014L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
275/2014
Objednávame u Vás univerzálny čistiaci prostriedok do
umývačiek riadu F 8400 - 5 balení
Soľ do zmäkčovačov vody ku kotlom a umyvačkám riadu - 5 balení
29.10.2014DAVAC s.r.o., 31350658Kopčianska 37,Bratislava,SK85101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
276/2014
Objednávame u Vás PD na vypracovanie zmeny stavby v
ubytovni SAV na ul. I. Bukovčana 9-11
29.10.2014Ing. Peter A?tary - g. a. m.Vajanského 1581/15,Galanta,SK924 GalantaIng. Ján Malík, CSc.
277/204
Objednávame u Vás projekt dopravnej situácie, geometrický
plán, IC pre ubytovňu SAV na Royovej č. 10
29.10.2014Ing. Peter A?tary - g. a. m.Vajanského 1581/15,Galanta,SK924 GalantaIng. Ján Malík, CSc.
278/2014
Objednávame u Vás projekt na zmenu funkčného využitia
stavby na Úrade SAV - zasadačka
29.10.2014Ing. Peter A?tary - g. a. m.Vajanského 1581/15,Galanta,SK924 GalantaIng. Ján Malík, CSc.
279/2014
Objednávame u Vás tlač stravných poukážok nasledovne29.10.2014VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
264/2014
Objednávame u Vás výpočtovú techniku podľa
priloženej cenovej ponuky.
21.10.2014COMPEX DATA s.r.o.,BA31358411Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
265/2014
Objednávame u Vás spiatočné letenky pre účas členov
hodnotiacich komisií na zasadnutiach programu SASPRO podľa
priloženej cenovej ponuky.
21.10.2014GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
261/2014
Objednávame u Vás výrobu (sadzbu, tlač) informačného letáku SAV v anglickom jazyku, obojstranná farebná tlač, formát A4 - 500 ks13.10.2014VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
262/2014
Objednávame u Vás výrobu kartónového obalu na nosiče
digitálnych médií ( skladačka, výter, razba) podľa technickej špecifikácie podľa priloženej prílohy - 100 ks
13.10.2014VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
263/2014
Objednávame u Vás tlač diplomu :
Cena SAV za budovanie infraštruktúry pre vedu
špecifikácie podľa priloženej prílohy - 1 ks
13.10.2014VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
260/2014
Objednávame u Vás tlač vizitiek podľa priloženej prílohy - 100 ks09.10.2014VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
253/2014
Objednávame u Vás odstránenie závad po revízii regulačnej stanici zemného plynu RS3000/21-416 v areáli SAV na Dúbravskej ceste 9, Bratislava06.10.2014REVYMONT s.r.o.30996503Diakovská 9,Šaľa,SK92700 ŠaľaIng. Ján Malík, CSc.
254/2014
Objednávame u Vás vypracovanie projektovej dokumentácie
na prípojku technologickej vody pre objekt PMV SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava
06.10.2014APLAN s.r.o. BA31370608Slowackeho 33,Bratislava,SK0 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
255/2014
Objednávame u Vás vykonanie rivízie elektrického zariadenia, revízie bleskozvodov a revízie elektrických spotrebičov v objektoch na Donovaloch06.10.2014L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
256/2014
Objednávame u Vás stravovacie poukážky v hodnote 3.- €
Kód našej organizácie: 33193 - 1 500 ks
06.10.2014Edenred s.r.o. 31328695Karadžičova 8,Bratislava,SK820 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2014. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)