Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Celkový počet záznamov:  381
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
337/2014
Objednávame u Vás kancelárske potreby podľa priloženej
prílohy
05.12.2014REGINA11636653Hattalova 12,Bratislava,SK83103 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
338/2014
Objednávame u Vás maľovanie v ubytovni SAV na ul.
I. Bukovčana 9-11, Bratislava podľa predloženej cenovej ponuky
05.12.2014DROBNICA TIBOR11796537Holíčska 23,Bratislava,SK85105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
339/2014
Objednávame u Vás 300 l elektrický kotol ELF - 301 - 1 ks05.12.2014DAVAC s.r.o., 31350658Kopčianska 37,Bratislava,SK85101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
340/2014
Objednávame u Vás knihu :
Dejiny SAV, autor Dušan Kováč a kolektív - 8 ks
05.12.2014VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
341/2014
Objednávame u Vás nasledovný kuchynský riad:
Taniere plytké, taniere hlboké, taniere dezertné, poháre na vodu, poháre na kávu, poháre na čaj, príbor, naberačky rôzne druhy,dosky na mäso a pod.
05.12.2014SVING GASTRO s.r.o.31323375Turbínová 1,Bratislava,SK83104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
342/2014
Objednávame u Vás úpravu v systéme a-VEGA podľa priloženej
prílohy
05.12.2014MMS Softec34100172Hospodárska 53,Trnava,SK91701 TrnavaIng. Ján Malík, CSc.
343/2014
Objednávame u Vás digitálnu IP kameru DS 768 - 1 ks05.12.2014Mgr. Martin Novosad - EMENDilongova 125/7A, Hlohovec,SK920  HlohovecIng. Ján Malík, CSc.
344/2014
Objednávame u Vás prekládku telekomunikačného vedenia
Ú SAV podľa predloženej cenovej ponuky
05.12.2014Techniserv s.r.o.35763124Nobelova 34,Bratislava,SK83102 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
319/2014
Objednávame u Vás opravu hodín na informačnej tabuli SAV
na Dúbravskej ceste 9, Bratislava
03.12.2014Techniserv s.r.o.35763124Nobelova 34,Bratislava,SK83102 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
320/2014
Objednávame u Vás orestavenei tlaku v primárnom rozvode
HV kotolňa - nový Pavilón lekárských vied SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava
03.12.2014REVYMONT s.r.o.30996503Diakovská 9,Šaľa,SK92700 ŠaľaIng. Ján Malík, CSc.
321/2014
Objednávame u Vás organizačné zabezpečenie vianočného
posedenia pracovníkov P SAV a Ú SAV dňa 18.12.2014 o 13,oo
hod., na Štefánikovej č. 49, Bratislava
03.12.2014REVYMONT s.r.o.30996503Diakovská 9,Šaľa,SK92700 ŠaľaIng. Ján Malík, CSc.
322/2014
Objednávame u Vás opravu žľabov a opravu atiky v ubytovni SAV na Jaskovom rade č. 20303.12.2014GNGM s.r.o. 36421197Miestneho priemyslu 1009,Námestovo,SK29 NámestovoIng. Ján Malík, CSc.
323/2014
Objednávame u Vás výmenu oplechovania strechy a výmenu
odsávacích hlavíc na objekte ubytovne SAV na ul. I. Bukovčana9-11, Bratislava
03.12.2014GNGM s.r.o. 36421197Miestneho priemyslu 1009,Námestovo,SK29 NámestovoIng. Ján Malík, CSc.
324/2014
Objednávame u Vás výmenu dverí, zamurovanie priečky
vymaľovanie priestoru zasadačky v objekte Ú SAV
03.12.2014GNGM s.r.o. 36421197Miestneho priemyslu 1009,Námestovo,SK29 NámestovoIng. Ján Malík, CSc.
325/2014
Objednávame u Vás opravu dlažby na dvore a terase Ú SAV
a opravu odpadového zvodu
03.12.2014GNGM s.r.o. 36421197Miestneho priemyslu 1009,Námestovo,SK29 NámestovoIng. Ján Malík, CSc.
326/2014
Objednávame u Vás protokoly o určení vonkajších vplyvov
jednotlivých objektov na Dúbravskej ceste 9 podľa priloženej
prílohy
03.12.2014L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
317/2014
Objednávame u Vás stravovacie poukážky v hodnote 3,15 €
Kód našej organizácie: 33193 - 1220 ks
01.12.2014Edenred s.r.o. 31328695Karadžičova 8,Bratislava,SK820 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
318/2014
Objednávame u Vás stravné lístky pre pracovníkov Ú SAV -
220 ks
01.12.2014I.E.G.- STRAVOVACIE služby11707402Tomášikova 28,Bratislava,SK82101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
310/2014
Objednávame u Vás tlač vizitiek v anglickom jazyku podľa
priloženej prílohy - 50 ks
28.11.2014VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
311/2014
Objednávame u Vás online inzerciu pracovných ponúk
v rámci Programu SASPRO - produkt 8 týždňová inzercia so
zvýraznením zamestnávateľa - 651,96 €
28.11.2014Science Headquartes1200 New York Avenue, NW,Washington,USA0 WashingtonIng. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2014. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)