Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Celkový počet záznamov:  381
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
116/2014
Objednávame u Vás výmenu elektrických zásuviek na
I. poschodí v kanceláriách č. 109 a 110.
05.05.2014L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
117/2014
Objednávame u Vás servis kopírovacieho stroja Minolta Bizhub 211 v kancelárii č. 102 , na Úrade SAV, Štefánikova 4905.05.2014AGM SERVIS 11637765Nejedlého 45,Bratislava,SK0 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
115/2014
Objednávame u Vás prihlásenie motorového vozidla a ŠPZ30.04.2014Roman Krchnák40225097Furdekova 6,Bratislava,SK85103 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
111/2014
Objednávame u Vás nasledovný tovar :
Pracovnú obuv
Pracovné odevy
Pracovnú čiapku
28.04.2014REMPO S.r.o.35819081Stará Vajnorská 19,Bratislava,SK83245 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
112/2014
Objednávame u Vás výmenu časti výfuku na motorovom
vozidle Peugeot 807 BA 807 ST
28.04.2014Partl František, BA Univerzal11893478Langsfeldova 4,Bratislava,SK81104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
113/2014
Objednávame u Vás servis po 50 000 tis. km na motorovom vozidle BMV BA 066 DB28.04.2014Partl František, BA Univerzal11893478Langsfeldova 4,Bratislava,SK81104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
114/2014
Objednávame u Vás pravu práčky Whirpool 7727/1 v ubytovni SAV na ul. I. Bukovčana 9-1128.04.2014CENTROSERVIS - Peter Fogaš14001853M.Marečka 1,Bratislava,SK84107 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
103/2014
Objednávame u Vás vydanie inzerátu na prenájom nebytových priestorov na Dúbravskej ceste 9, Bratislava22.04.2014PETIT PRESS a.s.35790253Lazaretská 12,Bratislava,SK811 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
104/2014
Objednávame u Vás Cisco RV220W Wireless Network Security Firewall - 2 ks22.04.2014COMPEX DATA s.r.o.,BA31358411Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
105/2014
Objednávame u Vás tonery podľa priloženej prílohy22.04.2014PROLINK9. mája 325/1,Dolný Kubín,SK26 Dolný KubínIng. Ján Malík, CSc.
106/2014
Objednávame u Vás tonery podľa priloženej prílohy22.04.2014MIP s.r.o.31629784Lúčna 4,Prievidza,SK97101 PrievidzaIng. Ján Malík, CSc.
107/2014
Objednávame u Vás nasledovné práce. :
Vykonanie revízií a odborných skúšok vyhradených technických zariadení kotolne na Dúbravskej ceste 9, Bratislava
Vykonanie odborných skúšok po skončení platnosti predošlých
Vyhotovenie sprievodnej dokumentácie, podľa predloženej cenovej ponuky
22.04.2014REVYMONT s.r.o.30996503Diakovská 9,Šaľa,SK92700 ŠaľaIng. Ján Malík, CSc.
108/2014
Objednávame u Vás nasledovné práce. :
Vykonanie opráv po vykonaní obhliadky kotolne, výmeníkových
staníc, vyhradených technických zariadení tlakových, plynových a elektrických a po kontrole patričnej sprievodnej dokumentácie podľa predloženej cenovej ponuky
22.04.2014REVYMONT s.r.o.30996503Diakovská 9,Šaľa,SK92700 ŠaľaIng. Ján Malík, CSc.
109/2014
Objednávame u Vás preklad zo slovenského jazyka do
anglického jazyka - Školenie ubytovaných o ochrane pred požiarmi a bezpečnosti a ochrane zdravia
22.04.2014Fundárek Fr.,MGR40473767Hornádska 8,Bratislava,SK82107 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
110/2014
Objednávame u Vás zasekanie elektrických káblov do zeme v kancelárii č. 207 na II. poschodí Úradu SAV22.04.2014L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
102/2014
Objednávame u Vás zviazanie záverečného účtu SAV
za rok 2013 - 35 ks
16.04.2014VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
102/A/2014
Objednávame u Vás služby verejného obstarávania pre zákazku Nákup nábytku pre nové centrá SAV - rámcova zmluva16.04.2014Stengl ColsultingSumbalova 1/A,Bratislava,SK84104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
099/2014
Objednávame u Vás deratizáciu objetov : Hroznová 3, Royová 10, Štefánikova 49, Bukovčana 9 -11 D. Nová Ves, Jaskový rad 203, Senec a Dúbravská cesta 9 - budovy Ú SAV
V mesiaci apríl 2014
Dezinsekciu objektov v mesiaci apríl 2014 :
Hroznová 3, Royová 10, Bukovčana 9-11 D. Nová Ves,
závodná jedáleň Štefánikova 49, ubytovňa a byty na
Dúbravskej ceste 9, byty na Šancovej 56
Dezinsekciu chát v Senci máj a jún 2014
14.04.2014Jozef Mihalovič - TROVIČ DDD., s. r. o.36885011Odbojárov 603/8A,Továrniky,SK95501 TovárnikyIng. Ján Malík, CSc.
100/2014
Objednávame u Vás vyčistenie klimatizačných zariadení na Úrade SAV nasledovne :
prízemie kanc.- č. 2,4,5,7,8,11, jedáleň, kuchyňa 3 ks
I. poschodie kanc. č. 107,110
II. poschodie kanc č. 201, 202, 203,207
III. poschodie kanc. č. 301 a chodba
14.04.2014GNGM s.r.o. 36421197Miestneho priemyslu 1009,Námestovo,SK29 NámestovoIng. Ján Malík, CSc.
101/2014
Objednávame u Vás opravu kancelárských stoličiek výmena piestov - 2 ks14.04.2014FALCO SLOVAKIA s.r.o.31396488Kopčianska 3756/8,Bratislava,SK85101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2014. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)