Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Celkový počet záznamov:  381
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
137/2014
Objednávame u Vás výmenu elektrického prietokového ohrievača do kancelárie č. 214, na II. poschodie Ú SAV28.05.2014L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
138/2014
Objednávame u Vás dodávku a inštaláciu posuvnej brány na vstup do areálu SAV na Dúbravskej ceste 9, podľa priloženej prílohy30.05.2014Techniserv s.r.o.35763124Nobelova 34,Bratislava,SK83102 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
139/2014
Objednávame u Vás pranie bielizne z rekreačných chát v Senci30.05.2014AQUADENO,s. r. o.Lovičská 512/42,Brestovany,SK919 BrestovanyIng. Ján Malík, CSc.
140/2014
Objednávame u Vás servis elektronickej rampy na Štefánikovej 49, Bratislava a dodanie a naprogramovanie diaľkových ovládačov typu CAME -  10 ks03.06.2014AQUADENO,s. r. o.Trstice č. 371,Trstice,SK92542 TrsticeIng. Ján Malík, CSc.
141/2014
Objednávame u Vás tlač diplomov podľa priložených príloh :
Cena SAV za vedecko-výskumnú prácu - 6ks
03.06.2014VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
142/2014
Objednávame u Vás pravidelnú kontrolu a revíziu regulačných staníc plynu v SAV na Dúbravskej ceste 9, Bratislava podľa predloženej cenovej ponuky04.06.2014REVYMONT s.r.o.30996503Diakovská 9,Šaľa,SK92700 ŠaľaIng. Ján Malík, CSc.
143/2014
Objednávame u Vás výmenu vložky do zámku v ubytovni SAV na Royovej č. 10 a 50 ks kľúčov.04.06.2014IHPE s.r.o.44677634Eisnerova 21,Bratislava,SK84107 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
144/2014
Objednávame u Vás hudobný program na odovzdávanie Ceny SAV V KC Smolenice dňa 19.6.2014 o 14,00 hod.04.06.2014Ok?a -production11769696Studničná 310/16,Pra?ice,SK95622 Pra?iceIng. Ján Malík, CSc.
145/2014
Objednávame u Vás tepelnotechnický cerifikát na objekt Ústav genetiky a biotechnológii rastlín SAV v Nitre04.06.2014Ing. Peter A?tary - g. a. m.Vajanského 1581/15,Galanta,SK924 GalantaIng. Ján Malík, CSc.
146/2014
Objednávame u Vás tlač diplomov podľa priložených príloh :
Mladých vedeckých pracovníkov SAV do 35 rokov - 12 ks
09.06.2014VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
147/2014
Objednávame u Vás zasadaciu miestnos na poradu riaditeľov I. OV SAV, ubytovanie a ubytovanie dňa 29.6.2014 - 1.7.2014. Stravovanie a ubytovanie si budú účastníci hradi samostatne
podľa dohody
09.06.2014Kongresové centrum ACADEMIA SAVStará Lesná,Tatranská Lomnica,SK59 Tatranská LomnicaIng. Ján Malík, CSc.
148/2014
Objednávame u Vás občerstvenie pri príležitosti udeľovania Cien SAV v roku 2014 dňa 19.6.2014 cca 50 hostí11.06.2014Kongresové centrum Smolenice 42159580Zámocká 18,Smolenice,SK919 SmoleniceIng. Ján Malík, CSc.
149/2014
Objednávame u Vás pokosenie lúky pri chatách na Donovaloch16.06.2014SPDP LÚZŇAN30228735,Lip. Lu?ná 628,SK3472 Lip. Lu?ná 628Ing. Ján Malík, CSc.
150/2014
Objednávame u Vás odvoz fekálneho odpadu z chát
na Donovaloch
16.06.2014EMI DUBOVSKÝ s.r.o., Lipt.Osad44231822Vr?tek 435,Liptovská Osada,SK3473 Liptovská OsadaIng. Ján Malík, CSc.
151/2014
Objednávame u Vás jednoročný update pre dochádzkový systém s 2x dochádzkový terrminál16.06.2014Techniserv s.r.o.35763124Nobelova 34,Bratislava,SK83102 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
152/2014
Objednávame u Vás pre zariadenie do kotolne Siemens Simatic S7-400, 3,6 V/2, Ah-baterky - 4 ks16.06.2014Mgr. Martin Novosad - EMENDilongova 125/7A, Hlohovec,SK920  HlohovecIng. Ján Malík, CSc.
153/2014
Objednávame u Vás brašňu na notebook - 1 ks16.06.2014COMPEX DATA s.r.o.,BA31358411Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
154/2014
Objednávame u Vás výmenu potrubia splaškovej kanalizácie na Dúbravskej ceste 9, pri Virologickom ústave SAV podľa priloženej prílohy16.06.2014Jozef Ry?avý - R mont,Prietr? 376,SK906 Prietr? 376Ing. Ján Malík, CSc.
155/2014
Objednávame u Vás výmenu havarijného stavu vodovodnej prípojky na Dúbravskej ceste 9, pri Ústave zoológie SAV podľa priloženej prílohy16.06.2014Jozef Ry?avý - R mont,Prietr? 376,SK906 Prietr? 376Ing. Ján Malík, CSc.
156/2014
Objednávame u Vás občerstvenie na Zasadnutie Pléna Snemu SAV (káva, cukor, mlieko do kávy, minerálka) pre 90 osôb na 18.6.201416.06.2014I.E.G.- STRAVOVACIE služby11707402Tomášikova 28,Bratislava,SK82101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2014. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)