Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Celkový počet záznamov:  381
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
117/2014
Objednávame u Vás servis kopírovacieho stroja Minolta Bizhub 211 v kancelárii č. 102 , na Úrade SAV, Štefánikova 4905.05.2014AGM SERVIS 11637765Nejedlého 45,Bratislava,SK0 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
118/2014
Objednávame u Vás rekonštrukciu trafostanice PS - 01.04 pri objekte - Pavilónu materiálových vied SAV v Košiciach06.05.2014AGM SERVIS 11637765Nejedlého 45,Bratislava,SK0 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
119/2014
Objednávame u Vás tlač preukazu oprávňujúci k vstupu do areálu SAV motorovým vozidlom - 500 ks06.05.2014VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
120/2014
Objednávame u Vás opravu elektrického sporáka v závodnej kuchyni Ú SAV na Štefánikovej 4912.05.2014L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
121/2014
Objednávame u Vás opravu kosačky ALKO 46 BR a nabrúsenie noža12.05.2014Drutechna autodru?stvoTrenčianska 57,Bratislava,SK825 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
122/2014
Objednávame u Vás ciachovanie váh v závodnej kuchyni
Úradu SAV - 4 ks
12.05.2014Koller StefanAmurská 58,Bratislava,SK821 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
123/2014
Objednávame u Vás odborné prehliadky plynových zariadení a tlakových nádob v objektoch na: Štefánikovej č. 49,Hroznovej č. 3, Royovej č. 10 a Jaskovom rade č. 20312.05.2014Peter DimitrovVidlicová 15,Bratislava,SK83101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
124/2014
Objednávame u Vás výmenu zámku v kancelárii č. 107 na
I. poschodí Ú SAV, výmena zástrče do dverí na I. poschodí
oprava vchodu do zasadačky, výmena kľučky za bezpečnostné kovanie s guľou, výmena 2 ks vložky do zámku, 30 ks kľúče na Dúbravskej ceste 9
12.05.2014IHPE s.r.o.44677634Eisnerova 21,Bratislava,SK84107 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
125/2014
Objednávame u Vás výmenu kľučky za bezečnostné kovanie, výmena 2 ks vložky do zámku v budove Ú SAV na Dúbravskej ceste 9 a výroba 20 ks kľúčov16.05.2014IHPE s.r.o.44677634Eisnerova 21,Bratislava,SK84107 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
126/2014
Objednávame u Vás výmenu tlač diplomov podľa priložených príloh :
Cena SAV za popularizáciu vedy - 5 ks
16.05.2014VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
127/2014
Objednávame u Vás opravu elektrického svetelného rozvodu v kolektore SAV, Dúbravská cesta 9, podľa priloženej prílohy16.05.2014L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
128/2014
Objednávame u Vás veľký autobus z Bratislavy do Smoleníc na 19.6.2014 a spä
Návrat zo Smoleníc do Bratislavy dňa 19.6.2014 cca 19,00 hod
19.05.2014APEX Solutions, Bratislava44642831?ándorová 17,Bratislava,SK82103 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
129/2014
Objednávame u Vás výmenu automatickej závory na hlavný vstup do areálu SAV na Dúbravskej ceste 9, podľa priloženej prílohy19.05.2014Techniserv s.r.o.35763124Nobelova 34,Bratislava,SK83102 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
130/2014
Objednávame u Vás online inzerciu pracovných ponúk v rámci Programnu SASPRO - produkt 8 týždňová inzercia so zvýraznením zamestnávateľa (8 week Standard Job Posting with a Featured Employer Upgrade). M19.05.2014Science Headquartes1200 New York Avenue, NW,Washington,USA0 WashingtonIng. Ján Malík, CSc.
131/2014
Objednávame u Vás opravu telefónnej ústredne po výpadku spojenia a po výpadku napájania20.05.2014X-Com,Pifflova 6,Bratislava 5Rybničná 40,Bratislava,SK831 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
132/2014
Objednávame u Vás certifikát pre ssl protokol serveru e-vega pre elektronický systém e-VEGA.sav.sk, vydaný na dva roky (rok 06/2014-06/2015 a 06/2015-06/2016) - 1 ks20.05.2014MMS Softec34100172Hospodárska 53,Trnava,SK91701 TrnavaIng. Ján Malík, CSc.
133/2014
Objednávame u Vás stravné lístky pre pracovníkov Ú SAV - 500 ks20.05.2014I.E.G.- STRAVOVACIE služby11707402Tomášikova 28,Bratislava,SK82101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
134/2014
Objednávame u Vás tlač pozvánok na Ceny SAV 2014 podľa priloženej prílohy /formát DL, farba žltá/ - 80ks20.05.2014VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
135/2014
Objednávame u Vás občerstvenie na Zasadnutie Snemu SAV (káva, cukor, mlieko do kávy, minerálka) pre 90 osôb na 28.5.2014323.05.2014I.E.G.- STRAVOVACIE služby11707402Tomášikova 28,Bratislava,SK82101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
136/2014
Objednávame u Vás zabezpečenie vyškolenia na kuričské oprávnenie pracovníkov kotolne Úradu SAV na Dúbravskej ceste 928.05.2014REVYMONT s.r.o.30996503Diakovská 9,Šaľa,SK92700 ŠaľaIng. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2014. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)