Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Celkový počet záznamov:  381
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
079/2014
Objednávame u Vás znalecký posudok na stanovenie odpatnej ceny za zriadenie vesného bremena - priznanie práva uloženia inžinierských sietí - prekládka káblov VO na pozemku KN č.2616/3027.03.2014Ing. Du?an HolíkJazmínová 4,Bratislava,SK821 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
080/2014
Objednávame u Vás opravu WC splachovačov v ubytovni na Royovej č. 10 - 4 ks
Výmenu vypínača  -1 ks
Prekládku osvtelenia na chodbe 3. poschodie zo stropu na bočnú stenu - 1 ks
31.03.2014GNGM s.r.o. 36421197Miestneho priemyslu 1009,Námestovo,SK29 NámestovoIng. Ján Malík, CSc.
081/2014
Objednávame u Vás tlač pozvánok na seminár -Významné osobnosti SAV v roku 2014- podľa priloženej prílohy - 100 ks31.03.2014VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
082/2014
Objednávame u Vás občerstvenie na seminár -Významné osobnosti SAV v roku 2014 - na 28.5.2014 podľa priloženej
prílohy
31.03.2014HAMA-stravovanie35443821,Ko?ice,SK0 Ko?iceIng. Ján Malík, CSc.
083/2014
Objednávame u Vás vymaľovanie dvoch garáží, penetráciu podlahy a náter podlahy v dvoch garážach na Dúbravskej ceste 9, Bratislava31.03.2014DROBNICA TIBOR11796537Holíčska 23,Bratislava,SK85105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
081/A/2014
Objednávame u Vás technickú kontrolu motorového vozíka GPW 2058 v zmysle NA STN ISO 369131.03.2014Hru?ka VladimírPri Borníku 7,Stupava,SK900 StupavaIng. Ján Malík, CSc.
084/2014
Objednávame u Vás stravovacie poukážky v hodnote 3.- € - 6 000 ks03.04.2014Edenred s.r.o. 31328695Karadžičova 8,Bratislava,SK820 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
085/2014
Objednávame u Vás vyhotovenie Pamätnej plakety SAV - 20 ks
ETUA 70 M/M G 011 L modré - 30 ks
03.04.2014MINCOVNA KREMNICA,S.p.10448,Kremnica,SK0 KremnicaIng. Ján Malík, CSc.
086/2014
Objednávame u Vás ručný papier na diplomy :
Formát A4 - 50 ks
Formát A3 - 100 ks
Formát A2 - 50 ks
03.04.2014Firma PETRUSSedlárska 4,Bratislava,SK811 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
087/2014
Objednávame u Vás opravu obalov na Čestnú plaketu SAV - 2 ks03.04.2014Matlovičová Eva35170506Studená 3,Bratislava,SK82104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
088/2014
Objednávame u Vás opravu chladiaceho boxu v závodnej
kuchyni na Ú SAV.
03.04.2014Servis chlad, zariadeni (Slezak)32085265Planét 16,Bratislava,SK821 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
089/2014
Objednávame u Vás nasledovné práce :
Výrub stromu
Výsadbu drevín s min. výškou 100 cm (tis, cypruštek, borievka)
Sadové úpravy
03.04.2014Arborétum Mlyňany SAV166677Vieska nad ?itavou,Vieska nad ?itavou,SK95152 Vieska nad ?itavouIng. Ján Malík, CSc.
090/2014
Objednávame u Vás obehové čerpadlo Magna 32-100F pre
OST 11 Ústav informatiky SAV
03.04.2014ABC TERM, spol. s r.o.Panónska cesta 34,Bratislava,SK851 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
091/2014
Objednávame u Vás projektovú dokumentáciu na penzión
Bystrina v Trenčianských Tepliciach
03.04.2014Ing. Peter A?tary - g. a. m.Vajanského 1581/15,Galanta,SK924 GalantaIng. Ján Malík, CSc.
092/2014
Objednávame u Vás tlač hlavičkového papiera podľa
priloženej prílohy - 200 ks
03.04.2014VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
093/2014
Objednávame u Vás občerstvenie na Zasadnutie Snemu SAV (káva, cukor, mlieko do kávy, minerálka) pre 90 osôb na 8.4.201407.04.2014I.E.G.- STRAVOVACIE služby11707402Tomášikova 28,Bratislava,SK82101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
094/2014
Objednávame u Vás obnovenie závlahy pri jazierku na
Dúbravskej ceste 9, Bratislava
08.04.2014RAINMAN, s. r.o.Osadná 16,Bratislava,SK831 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
095/2014
Objednávame u Vás permanentné vstupenky na rok 2014
na vstup do areálu rekreačnej lokality Slnečné jazerá
08.04.2014Správa cest.ruchu44537476Nám. 1. mája 4,Senec,SK90301 SenecIng. Ján Malík, CSc.
096/2014
Objednávame u Vás kontrolu zmäkčovacieho filtra08.04.2014Waleon, s. r. o.Brestová 1,Ko?ice,SK40 Ko?iceIng. Ján Malík, CSc.
097/2014
Objednávame u Vás občerstvenie na 23.4.2014 o 9,oo hod. do salónika 40 ks chlebíčky, (káva, cukor, mlieko do kávy, minerálka) pre 20 osôb09.04.2014I.E.G.- STRAVOVACIE služby11707402Tomášikova 28,Bratislava,SK82101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2014. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)